Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

3,5 miljoner kronor till forskning om åldrande i arbetslivet

Kerstin Nilsson, forskare i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, har tilldelats drygt 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring för att utbilda chefer och HR-personal i Helsingborgs kommun enligt modellen Sustainable working life for all ages, swAge, avsedd att öka kunskapen om åldrande i arbetslivet. Cheferna sätter därefter in åtgärder för att möjliggöra för äldre medarbetare i kommunen att arbeta kvar längre. I projektet ingår också en utvärdering av insatserna.

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 22 miljoner kronor i anslag till tio nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten är att de ska bidra till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. 

En av arbetsmarknadens stora utmaningar är att skapa förutsättningar för fler människor att arbeta i högre ålder. Chefer har en viktig roll i utvecklingen och behöver lära sig organisera arbetet på ett sätt som också främjar arbetsmiljön och Kerstin Nilssons projekt "Hållbart arbetsliv: utveckling av åldersmedvetet ledarskap" handlar just om det.

– Det är så roligt att AFA vill satsa på forskning som förebygger ohälsa och att folk blir sjuka och mår dåligt, säger Kerstin Nilsson och fortsätter;
De flesta är egentligen ute efter att uppleva passion och inte för att just gå i pension. De flesta av oss vill ingå i en gemenskap och göra något meningsfullt och roligt. Kan vi få till detta på arbetsplatsen så vill troligen många självmant bli kvar utan att man behöver tvinga folk att arbeta vidare.

Att senarelägga ålderspensionen hänger ihop med att vi lever längre.

– Den krassa verkligheten är att för att pensionssystemet ska fungera så kan vi inte leva allt för länge som pensionärer. Det positiva med att vi lever längre gör alltså att vi därför behöver reglera pensionsåldern uppåt.

Kerstin Nilsson
Kerstin Nilsson, forskare i arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin vid Lunds universitet.

Kerstin Nilsson och forskarkolleger gjorde en undersökning våren 2017 som visade att cirka var fjärde anger att de har en diagnostiserad ohälsa. Slutsatser är bland annat att det inte enbart går att göra ekonomiska restriktioner genom att senarelägga möjligheten till att ta ut ålderspension för alla yrkesgrupper. Istället krävs åtgärder i arbetslivet för att komma tillrätta med ohälsan för att fler ska hålla och kunna och vilja arbeta till 69 år, annars finns en risk att vi bara flytta runt folk mellan olika ersättningssystem.

– Helsingborgs stad är långt fram i sina tankar i detta och därför är vi väldigt glada för att vi har fått detta anslag från AFA och kan göra detta projektet tillsammans med dem. I projektet kommer vi att testa olika åtgärder på olika arbetsplatser och utvärderar vad som fungerar för både medarbetare och verksamheter. Denna kunskap kan vi sedan sprida till andra offentliga verksamheter och företag, så att vi tillsammans utökar kunskapen och verktygslådan för att göra så att fler mår bra på och av jobbet, säger Kerstin Nilsson.

Katrin Ståhl

Kategorier

Senaste nyheter

2019-08-14

Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden”

Forskare sågar EU:s nya jordbrukspolitik – ”inte hållbar för framtiden”
2019-08-13

Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie

Samband mellan glutenmängd och risk för celiaki bekräftas i stor studie
2019-08-09

Omvårdnadsprofessor i regeringens nya forskningsberedning

Omvårdnadsprofessor i regeringens nya forskningsberedning
2019-07-30

Ökat hopp om biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor

Ökat hopp om biologisk mångfald med mindre fält och fler olika grödor
2019-07-30

100 000 bebisar screenade för hög risk för typ 1-diabetes

100 000 bebisar screenade för hög risk för typ 1-diabetes

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen