Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ålgräs ska rädda Skånes stränder

Klimatförändringen driver på stranderosionen. För att förhindra att Skånes stränder försvinner ska nya gröna åtgärder provas i ett nytt stort projekt. Bland annat ska biologerna Pål Axel Olsson och Johan Hollander plantera ålgräsplantor på havsbotten på ett antal platser utmed Skånes kust.
Två män framför buskar.
Biologerna Pål Axel Olsson och Johan Hollander hoppas att ålgräs ska stoppa stranderosionen i Skåne. Foto: Inger Ekström

Klimatförändringar innebär att havsnivån stiger. Förutom att växt- och djurlivet drabbas när stränder bryts ner ökar hotet mot kustnära bebyggelse, vägar och annan infrastruktur.

I ett nytt fyraårigt projekt ska myndigheter, kommuner och biologerna samarbeta för att rädda Skånes stränder. Nyligen blev finansieringen på 45 miljoner kronor klar. EU bidrar med hälften.

Projektet handlar om att hitta metoder för att mildra klimatförändringens effekter längs kusten. Marinbiologen Johan Hollander ska tillsammans med kollegan och växtekologen Pål Axel Olsson bland annat arbeta med forskning och analyser av de åtgärder som sätts in.

De ska också delta i arbetet med att sandfodra, det vill säga förse eroderade stränder med ny sand. Dessutom ska de plantera 40.00 ålgräsplantor på havsbotten längs den skånska kusten. Än är det inte helt bestämt var, mer än att havet utanför Ystad Sandskog blir en av platserna.

– Målet är att ålgräsängarna ska stoppa stranderosionen och på sikt faktiskt kunna ersätta hårda och fula strukturer som vågbrytare och andra betongfundament, säger Johan Hollander.

– En annan positiv effekt är att ålgräs bidrar till att öka den biologiska mång­falden både i vattnet och på land längs kusten, säger Pål Axel Olsson.

Ålgräsplantorna sätts en bit ut från strandlinjen, med början på ett djup av en och en halv–två meter och utåt. Det är på det djupet de antas göra mest nytta som en sorts vågbrytare med rötter som binder sediment.

– Och på det djupet stör inte plantorna de som badar, säger Johan Hollander och fortsätter:

– Ålgräsängar fungerar som barnkammare för många arter. Det är också där som flera kommersiellt viktiga arter hittar sin mat.

Inom kort ska han och Pål Axel Olsson anställa en doktorand och en postdoc som ska arbeta i projektet. Tillsammans med dem ska de under åren som kommer utvärdera effekterna av olika åtgärder. En av frågorna de vill ha svar på är om det går att rädda Skånes stränder med hjälp av ålgräs? Går det att återställa, och på sikt bevara, redan eroderade stränder genom sandfodring i kombination med ålgräsängar?

Kategorier

Kustprojektet

Region Skåne är huvudman för det fyraåriga projektet ”Coastal adaptation to climate change by multiple ecosystem-based measures”. Partners i projektet är Lunds universitet, Kommunförbundet Skåne, Helsingborgs stad, Ystad kommun, Lomma kommun och Länsstyrelsen i Skåne.

Den totala budgeten är på drygt 4,5 miljoner euro, motsvarande över 45 miljoner kronor. EU finansierar hälften med medel från LIFE, EU:s miljöfonder. LIFE har som mål att utveckla innovativ teknik och hitta lösningar för att genomföra EU:s miljöpolitik.

Senaste nyheter

2018-11-16
Student nominerad till årets Augustpris
Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Forskare inom medicin fälls för oredlighet
Forskare inom medicin fälls för oredlighet
2018-11-15
Presidentbesöket: Mattarella talade inför fullsatt aula
Presidentbesöket: Mattarella talade inför fullsatt aula
2018-11-15
Berättelser med inneboende kraft
Berättelser med inneboende kraft
2018-11-15
Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare
Konferens om Under strecket som kunskapsförmedlare

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen