Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Ekonomisk utvärdering av mindfulness-gruppterapi

Behovet av psykoterapi för patienter på vårdcentralerna är stort, men äventyras av brist på psykoterapeuter. En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning i Malmö och Hälsoekonomiska enheten vid Lunds universitet, visar på ekonomiska fördelar med mindfulnessbehandling som utförs på gruppbasis och egna mindfulnessövningar i hemmet, som ett alternativ till individuell terapi, vilket främst handlar om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Studien, publicerad i British Journal of Psychiatry, är den första ekonomiska utvärderingen av mindfulness i gruppterapi och är baserad på en randomiserad – dvs med slumpmässigt urval – klinisk undersökning utförd inom primärvården där gruppterapin har jämförts med individuell KBT-terapi för patienter med depression, ångest eller stress- och anpassningssvårigheter.

Den ekonomiska utvärderingen utfördes av en forskargrupp ledd av hälsoekonomen professor Ulf Gerdtham. Studien omfattar både hälso- och samhällsekonomiska kostnader.

Den hälsorelaterade livskvaliteten bedömdes utifrån så kallade kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs, Quality-Adjusted Life-Years). Mätningar gjordes vid studiens början och med en uppföljning åtta veckor senare. En fempunktsskala mätte hälsorelaterade faktorer i fem livskvalitetsrelaterade områden: rörlighet, självomsorg, vanliga aktiviteter, smärta/obehag och ångest/depression.

De som fått mindfulnessbehandling i grupp hade betydligt lägre hälso- och samhällskostnader jämfört med kontrollgruppen, som fått sedvanlig behandling, under åttaveckorsperioden. Till exempel, under försöksperioden, kunde SEK 1001 sparas per person för sjukvårdssektorn.

– Det fanns vidare ingen signifikant skillnad i QALY-vinsten mellan de två grupperna, säger Sanjib Saha, postdoc-forskare vid avdelningen för Hälsoekonomi vid Lunds universitet.

Mindfulnesstudien, har letts av professor Jan Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning och genomfördes vid 16 vårdcentraler i Skåne.

Totalt 215 patienter valdes ut slumpmässigt till mindfulnessgruppen och kontrollgruppen, som fick individuell terapi.

– Studien baserades på mindfulness i gruppterapi som inkluderade strukturerad och kontrollerade meditativa övningar. Gruppterapin varade åtta veckor och gavs i tvåtimmarspass varje vecka. Två mindfulnessinstruktörer var närvarande vid varje gruppövning, säger professor Jan Sundquist. Patienterna instruerades också att öva uppmärksamhet i hemmet i 20 minuter om dagen och de fick en CD med mindfulnessmeditationer.

Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att mindfulnessbaserad gruppterapi är ett kostnadsbesparande alternativ till individuell KBT hos primärvårdspatienter med depression, ångest eller stress- och anpassningsstörningar.

Centrum för primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne. Avdelningen för Hälsoekonomi är en del av Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

Studien är finansierad med forskningsmedel från Vetenskapsrådet, ALF-medel/Region Skåne, FORTE.

Bertil Kjellberg

Kategorier

Kontakt

Sanjib Saha, Avd. För Hälsoekonomi, Institutionen  för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 072-4674880, sanjib [dot] saha [at] med [dot] lu [dot] se
Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, Centrum för primärvårdsforskning, Kliniskt forskningscentrum SUS, Malmö, 040-391378, jan [dot] sundquist [at] med [dot] lu [dot] se
 

Publikation i British Journal of Psychiatry

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen