Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskare inom medicin fälls för oredlighet

Rektor för Lunds universitet fäller en forskare på Medicinska fakulteten för oredlighet i forskning. Det handlar om två av varandra oberoende studier där resultaten inte har statistisk signifikans, något som forskaren däremot påstått.

Det var i augusti 2017 som anmälan kom in till Lunds universitet från en doktorand som då hade forskaren som biträdande handledare. Doktoranden kunde inte se samma signifikanta resultat som den biträdande handledaren hade sett i två, av varandra oberoende, medicinska studier. Signifikans är ett mått på hur stor sannolikheten är att en skillnad som uppmätts mellan experimentgrupp och kontrollgrupp inte beror på slumpen.

Resultatet från den ena studien var tänkt att presenteras på en medicinsk konferens under 2017 och resultatet från den andra studien var tänkt att publiceras i en artikel i en medicinsk vetenskaplig tidskrift dit ett manus hade skickats.
Lunds universitet har utrett ärendet och två internationella sakkunniga har bistått i utredningen.

I den ena studien har det med tydlighet framkommit att den signifikans (fyrstjärnig i detta fall) mellan de olika studiegrupperna som forskaren fått fram, inte har gått att styrka i sakkunniggranskningen. Tvärtom har de resultat som visat störst signifikans i forskarens studier varit de som avvikit mest i jämförelse med de sakkunnigas resultat.
I den andra studien har det inte gått att styrka den signifikans (trestjärniga i detta fall) som forskaren visat. De sakkunniga noterar ingen signifikans mellan resultaten för de olika grupperna i studien. I vissa bilder visar sakkunniggranskningen till och med omvänd relation mellan experiment- och kontrollgrupp jämfört med forskarens.

Lunds universitet konstaterar att de resultat som forskaren hävdar inte går att härleda till studiernas grundmaterial.

Rektor finner att forskaren genom grov oaktsamhet i den ena studien och genom uppsåt i den andra har handlat på ett sätt som lett till falska eller förvrängda forskningsresultat. Därmed har forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det definieras i Lunds universitets Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet.
Ärendet lämnas nu över till Medicinska fakulteten för vidare hantering.
 

 

Kontakt

Kontakter:
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, 046-222 70 01, torbjorn [dot] von [dot] schantz [at] rektor [dot] lu [dot] se
Erik Renström, dekan Medicinska fakulteten, 046-46 222 80 84,  erik [dot] renstrom [at] med [dot] lu [dot] se
Göran Sandberg, ordförande i Nämnden för utredning av oredlighet i forskning, 0708-22 81 46, goran [dot] sandberg [at] construction [dot] lth [dot] se
Handlingar gällande ärendet:
Forskningshandläggare Magnus Gudmundsson, 046-222 16 81, magnus [dot] gudmundsson [at] fs [dot] lu [dot] se

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen