Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fortsatt förtätning av universitetsområdet

Ett samhällsvetenskapligt centrum i kvarteret Paradis och en fortsatt förstärkning av Kunskapsstråket med bland annat den nya byggnaden Forum Medicum. Det prioriteras i den nya lokalplanen 2018–2019 som presenterar universitetets planer på om-, till- och nybyggnation.
– Det ska bli skönt att komma i mål med de stora projekten som varit igång länge, tycker Åsa Bergenudd, chef för LU Byggnad.
Interiörskiss av ny byggnad
Interiörskiss från Forum Medicum, som ska byggas ihop med BMC på Sölvegatan. Illustration: Henning Larsen Arkitekter

Som byggnadschef vid Lunds universitet får man inte vara alltför otålig. Det är långa processer med förhandlingar på flera nivåer och hänsyn till såväl regelverk som själva husen och dess innehåll.

Åsa Bergenudd strävar efter en mix mellan gammalt och nytt. Att ta hand om det gamla och blanda med moderna väl genomtänkta tillägg är inte bara vackert och spännande utan också viktigt rent hållbarhetsmässigt, tycker hon. LUX och SOL är bra exempel liksom Skissernas Museum och miljöerna runt omkring.

– Gatukorsningen vid LUX blev verkligen den nod och mötesplats man tänkte sig när hela korsningen omvandlades till ett torg med liv och rörelse.

Hon hoppas och tror att samhällsvetarna ska få det lika fint i kvarteret Paradis kring Eden och med ombyggnaden av Gamla köket (f.d. Teologen) dit Socialhögskolan flyttar nästa år.

Samlat kunskapsstråk

Tanken på ett samlat kunskapsstråk – ett område som sträcker sig åt nordost genom universitetet, till stora delar utmed Sölve­gatan – har varit i fokus ända sedan Åsa Bergenudd började jobba med lokalförsörjning för 17 år sedan.

– Vi har hela tiden arbetat vidare med Kunskapsstråket och alla tillägg vi har gjort har förstärkt det, säger hon.

Och man fortsätter på den banan. Efter SOL, LUX, Eden, Skissernas, Annexet och Geocentrum byggs snart Medicinska fakultetens Forum Medicum. Platsen där det ska uppföras, högst upp på Sölvegatan, beskriver Åsa Bergenudd idag som lite av ett kalfjäll. Men när väl den spektakulära byggnaden i glas och betong är på plats kommer den att göra mycket för att ge liv åt den delen av Kunskapsstråket, med en aktiv bottenvåning som vänder sig ut mot stråket.

Karta
Ett urval av universitetets pågående och planerade byggprojekt i Lund.

Fortsätter man sedan över Tornavägen mot Kårhuset så finns där nya hänsyn som måste tas.

– Där planeras för en ny hållplats för spårvagnen och för att utnyttja potentialen av detta finns det planer på att ge Kårhuset en ny entré mot väster och en öppnare bottenvåning. Samtidigt ses hela huset över eftersom LTH:s kansli behöver samla sina lokaler och Kårhuset är i behov av en renovering.

På LTH har man under en femtonårsperiod renoverat ett hus i taget och Maskinhuset blir ett av det sista och finns med i den nya lokalplanen.

En liten bit därifrån ligger Ekonomihögskolan och där ska bland annat husen Ekonomicentrum I–III renoveras och det blir nya lärandemiljöer för Ekonomihögskolans studenter.

Science Village kommer att påverka

I väntan på att planerna för Science Village på Brunnshögsområdet ska bli klara avvaktar man med att revidera Lunds universitets campusplan från 2012. Man räknar med att planerna för Brunnshögsområdet kommer att påverka områdena kring Fysicum och Kemicentrum och att nya strategier för de norra delarna av campus behöver tas fram.

Ner mot centrum gläder sig Åsa Bergenudd att Kungshuset äntligen öppnas igen. Till våren påbörjas ombyggnaden som kommer att ge en ny entré in mot universitetsplatsen och i Kungshuset byggs även en hiss. År 2020 ska huset vara klart med kontor för rektor och hans staber.

I Malmö jobbar man vidare med att hitta lämpliga lokaler för samordningen av Konstnärliga fakulteten och även i Helsingborg ser man över det framtida lokalbehovet på campus.

Ändrat studentbeteende

Under Åsa Bergenudds år på LU Byggnad är det studenternas beteende och pedagogiken som påverkat planeringen av lokalerna allra mest

– Förr gick studenterna på föreläsningar och sen hem till sin kammare och pluggade. Nu vistas de så mycket mer på campus och behöver läsplatser och de jobbar också mycket mer tillsammans och behöver grupprum.

Detta behov har resulterat i att Åsa Bergenudd funderat över hur lärandemiljöerna kan utnyttjas bättre – och inte minst de stora traditionella hörsalarna.

– Dessa utnyttjas mycket vid terminsstart – men under resten av terminen är beläggningen låg. På vissa andra universitet har man byggt om hörsalar så att de även kan utnyttjas som studieplatser och för grupparbete.

Här behövs smarta lösningar och utveckla våra lärandemiljöer och ett sådant förslag har Åsa Bergenudd nyligen presenterat för rektors ledningsråd.

Lokalplanen 2018-2019 (PDF 13,3 MB, nytt fönster)

 

Kategorier

Porträtt av kvinna
Åsa Bergen­udd är chef för LU Byggnad.

Ett urval av pågående byggprojekt i Lund

Samhällsvetenskapligt centrum
Utredningsarbete pågår om att skapa ett Samhällsvetenskapligt centrum genom tillägg till befintliga byggnader i kvarteret Paradis. Klart tidigast 2023.

Byrålogen
Administrationsbyggnaden Byrålogen renoveras under våren 2019.

Universitetshuset
Universitetshuset byggs om till besökscentrum med bland annat reception och utställningar om universitetets historia och dagens verksamhet. Här ska också finnas studiemiljöer, arbetsplatser och möteslokaler. Oklar tidsplan.

Kungshuset
Kungshuset från 1580-talet byggs om till moderna kontor för rektor och hans staber. En ny entré tas upp mot Univer­sitetsplatsen. Klart 2020.

Ny socialhögskola
Det gamla lasarettsköket som senast inrymde Teologiska fakulteten byggs om. Hit flyttar hela Socialhögskolan 2019. 

Forum Medicum
Med Forum Medicum vill Medicinska fakulteten bl.a. samla alla sina studenter i Lund. Projektet omfattar dels en ny byggnad, dels ombyggnad och anslutning till BMC. Klart tidigast 2023.

Kårhuset
Kårhuset behöver byggas om för att dels anpassa entréplanet till en kommande spårvagnshållplats, dels för att bättre anpassa lokalerna till verksamheten i huset. En fördjupad idéskiss tas fram under 2018. Klart tidigast 2023.

Ekonomicentrum
En renovering av Ekonomi­centrums tre byggnader samt en tillbyggnad planeras. Klart 2024.

M-huset
M-huset är i behov av lokalöversyn och renovering för att uppdateras till en modern studie- och forskningsmiljö. Klart 2022. 

Botaniska trädgården
Agardhianum och den anslutande ekonomibyggnaden ”Lennarts länga” anpassas för att bl.a. kunna ta emot besöksgrupper. Klart 2019. Växthusen är också i behov av renovering. Tidsplanen är dock oklar här. Botaniska museet renoveras för att fungera som evakuerings­lokal åt sektionen Kommunikation. Klart januari 2019. 

Senaste nyheter

2018-11-13
Inbjudan: Genusvetenskap då, nu och i framtiden
Inbjudan: Genusvetenskap då, nu och i framtiden
2018-11-13
AI – heldag om samhällskonsekvenser
AI – heldag om samhällskonsekvenser
2018-11-13
Fem snabba frågor om italiensk politik
Fem snabba frågor om italiensk politik

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen