Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hallå Anette Agardh...

… professor i global hälsa som leder det forskningsbaserade projektet Tellus. Projektet startades efter metoo-rörelsen för att kartlägga trakasserier vid LU samt för att skapa ett bättre förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier.
porträtt kvinna utomhus
Anette Agardh. Foto: Åsa Hansdotter

– Nu börjar vi göra intervjuer med personer som har själva har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller har agerat på ett sätt som i efterhand känts mindre lämpligt. Nästa steg är att bjuda in till gruppdiskussioner som mera allmänt tar upp synen på sexuella trakasserier på arbetsplatsen eller i studiemiljön. Här kommer diskussionerna att inriktas på samtalsklimat, arbetskultur och organisationsstruktur. Detta kommer att utgöra underlag för utvecklingen av en enkät för att kvantitativt kunna mäta före­komsten av sexuella trakasserier.

Är sexuella trakasserier ett stort problem på LU?

– Det vet vi inte än, men vi kan anta att de problem som förekommer inte blir kända för verksamheten eftersom det ofta är förenat med rädsla för konsekvenser och skam att anmäla. Sexuella trakasserier upplevs generellt som ett dolt problem på våra arbetsplatser och i studiemiljön. Den som är utsatt kanske till och med lägger skulden på sig själv. Vi har inga siffror idag på hur det egentligen ser ut, men vi vet att det har gjorts utredningar i olika omfattning i verksamheten genom åren, även om de inte alltid är sökbara i diariet.

Vad är det ni vill ta reda på?

– Vi vill ta reda på hur det ser ut på LU. Metoo-rörelsen har synliggjort en tystnadskultur kring sexuella trakasserier som behöver studeras närmare. Vi behöver förstå mer kring normer, hierarkier, maktrelationer och beroendeförhållanden i den akademiska miljön. Resultatet från studierna ska utmynna i ett kunskapsunderlag och rekommendationer för att stärka det förbyggande arbetet mot sexuella trakasserier. Vårt syfte är inte att uppmana personer att anmäla, utan att utifrån de svar vi får skapa en bättre bild av både naturen av sexuella trakasserier och hur vanligt före­kommande de är.

Vad händer om folk mår dåligt under processen?

– De som deltar i studien kommer att få information och kontaktuppgifter vart de kan vända sig om de vill prata med någon, har frågor eller behöver stöd.

Vad är det för skillnad mellan sexuella trakasserier och sexuellt övergrepp?

– I lagstiftningen är det stor skillnad på begreppen, även om de ofta överlappar i dagligt tal. Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen, som är civilrättslig lagstiftning, medan begrepp som sexuellt ofredande och övergrepp definieras i den straffrättsliga lagstiftningen. Men som sagt i vardagen definieras begreppet sexuella trakasserier väldigt brett och omfattar allt från ovälkomna antydningar till sexuellt övergrepp och våldtäkt.

När kommer resultatet av forskningsprojektet?

– Vi hoppas kunna presentera resultat i form av ett kunskapsunderlag senast under april nästa år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier

Senaste nyheter

2018-11-16
Student nominerad till årets Augustpris
Student nominerad till årets Augustpris
2018-11-15
Forskare inom medicin fälls för oredlighet
Forskare inom medicin fälls för oredlighet
2018-11-15
Presidentbesöket: Mattarella talade inför fullsatt aula
Presidentbesöket: Mattarella talade inför fullsatt aula

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen