Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

HALOS – ett unikt samarbete inom Life Science med MAX IV, ESS, DESY och European XFEL i fokus

Idag har ett nytt EU-projekt i programområdet Öresund-Kattegatt-Skagerak (ÖKS) beviljats. Hanseatic League of Science (HALOS) – bygger ett unikt samarbete mellan Hamburg och sydvästra Skandinavien, knyter samman de fyra, i sig unika forskningsanläggningarna, MAX IV, ESS, DESY samt European XFEL och skapar ett centrum för integrerad världsledande Life Science innovation och forskning.
Karta HALOS

HALOS löper över tre år med start 1 februari 2019, har en budget på 3,6 miljoner EUR och möjliggör en vidareutveckling av det mycket framgångsrika ÖKS-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. I HALOS ingår intressenter från akademi, regionala utvecklingsaktörer, forskningsanläggningar och näringsliv. 

Lunds universitet och ytterligare sju akademiska institutioner i Sverige, Danmark, Norge och Tyskland, de fyra forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Sverige och tyska DESY samt European XFEL kommer tillsammans med Medicon Valley Alliance (MVA) och näringsliv och industri inom MedTech, BioTech och Pharma samt Region Skåne, Region Hovedstaden och City of Hamburg ingå i HALOS-samarbetet som leds från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Det tidigare projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak var väldigt framgångsrikt, inte minst för Life Science-forskningen. Den aktuella satsningen på HALOS har direkt fokus på Life Science och hög potential för synergier inom både forskningen och mellan anläggningarna MAX IV, ESS, DESY och European XFEL. Det ligger till grund för att vi nu kan växla upp betydligt och tillsammans med tyska kollegor och samarbetspartners ytterligare utveckla det vi kallar ÖSK-Hamburgregionen till ett världsledande Life Science-centrum, säger Kajsa M. Paulsson, forskare vid Lunds universitet och projektledare för HALOS.

För att utveckla samarbetet med Hamburg och ett globalt konkurrenskraftigt Life Science-centrum innehåller HALOS ett delprojekt för regional utveckling, där övergripande kartläggningar, analyser och seminarier med nyckelaktörer resulterar i gemensamma huvudbudskap och strategier. Fokus ligger på innovationer och så kallad 'tech transfer', forskarnas rörlighet och hur näringslivet kopplas närmare samman med forskningsanläggningarna.

– Genom att de komplementära anläggningarna DESY, European X-FEL och MAX IV, ESS knyts samman skapas synergi-effekter och en globalt helt unik infrastrukturregion med otroliga möjligheter för forskning inom Life Science. Den omfattande företagssamverkan är också en stor och viktig del med kompetensuppbyggnad i privata sektorn och skapande av nätverk mellan privata sektorn och forskare. Idéer och tankar från företagsvärlden kommer också att lyftas och tas till vara på i olika forum, allt för att skapa möjligheter att tillsammans jobba med viktiga och stora samhällsutmaningarna. Vi är mycket glada och hyser stor tilltro till att HALOS kommer att göra stor skillnad, säger professor Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet och ordförande i HALOS.

Projektets huvuddel kommer bygga kompetens kring användning av FEL-ljus, synkrotronljus, neutroner och elektronapplikationer för Life Science. Delprojektet kommer att innehålla 41 stycken 6-månadersprojekt enligt en modell som utprovats och gett mycket goda resultat inom Interreg-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society. I HALOS vidareutvecklas modellen till att inkludera ytterligare tekniker, i högre grad kopplas samman med näringslivet och fokusera på Life Science-området.

Kategorier

Fakta HALOS

Partners:
Lunds universitet, Kajsa M. Paulsson och Erik Renström

MAX IV, Marjolein Thunissen
ESS, Esko Oksanen

Malmö universitet, Marité Cardenas
Region Skåne, Eskil Mårtensson
Universität Hamburg, Arwen Pearson
DESY, Oliver Seeck
European XFEL, Kristina Lorenzen

EMBL, Matthias Wilmanns
City of Hamburg, Klaus von Lepel
Köpenhamns universitet, Michael Gajhede
Danmarks tekniske universitet, Anders Bjorholm Dahl
Aarhus universitet, Gregers Rom Andersen
Region Hovedstaden, Jakob Øster
Medicon Valley Alliance, Petter Hartman
Ytterligare associerad organisation, Oslo Universitet, Reidar Lund

 

HALOS har följande projektmål med fokus på Life Science, forskningsanläggningar och regional utveckling i ett gränsregionalt perspektiv: 

 • Ökat antal Life Science forskare i gränsregionala projekt inom ÖKS-Hamburg, med nära samarbete med näringslivet och i projekt med hög innovationspotential utifrån teknikerna vid forskningsanläggningarna ESS, MAX IV, DESY och European XFEL
 • Förbättrade möjligheter för gränsregionala, transnationella samarbeten och forskningsprojekt
 • Förbättrade och formaliserade nätverk mellan universitet för att tillhandahålla optimala utvecklingsmiljöer för forskare
 • Avtal och överenskommelser mellan organisationer inom ÖKS-Hamburg inom Life Science forskning och innovation
 • Etablering av en integrerad forskningsmiljö genom att utveckla gemensamma styrkor och gemensamma strategier för framtida gränsregionalt samarbete och stärkt koppling till näringslivet

Förväntade resultat av HALOS:

 • Ett starkt nätverk inom Life Science-sektorn i ÖKS-Hamburg, med forskare från akademi, näringsliv och forskningsinfrastruktur, med ökad kompetens om teknikerna vid ESS, MAX IV, DESY och European XFEL.
 • 36 (+5 från Universitetet i Oslo) gränsöverskridande projekt där man använder FEL-ljus, synkrotronljus, neutroner och/eller elektroner med hög innovationspotential och med tydlig koppling till frågor viktiga för näringslivet
 • En bas och pool av unga Life Science-forskare med hög kompetens inom teknikerna vid forskningsanläggningarna
 • 200 Life Science-forskare och Life Science-företrädare i näringslivet med förbättrad kunskap och ökat intresse för FEL-ljus, synkrotronljus, neutroner och/eller elektronapplikationer i Life Science
 • Tre sommarskolor för deltagare från alla partner-organisationer
 • Tre-fyra workshops med 120 deltagare från ÖKS-Hamburg
 • Identifiering av nyckelbudskap och strategier för gemensamma insatser baserat på analyser och pilotprojekt, med fokus på innovation, forskarmobilitet och näringslivets användning av forskningsanläggningarna
 • En gemensam strategi för hur ÖKS-Hamburg utvecklas till en globalt konkurrenskraftig forskningsregion

Senaste nyheter

2019-05-20

Trädgårdstips: Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald

Trädgårdstips: Fem enkla sätt att bidra till biologisk mångfald
2019-05-17

Framtidens transistorer – nyckelkomponent i modern elektronik

Framtidens transistorer – nyckelkomponent i modern elektronik
2019-05-17

Pint of Science första gången i Lund

Pint of Science första gången i Lund
2019-05-17

Filantropiskt råd inrättas vid Lunds universitet

Filantropiskt råd inrättas vid Lunds universitet
2019-05-17

Inbjudan: EU-valvaka med Lunds statsvetare

Inbjudan: EU-valvaka med Lunds statsvetare

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen