Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LU Futura presenterar: Jenny Julén Votinius

När deltagarna i Lunds universitets tankesmedja LU Futura träffades för första gången sensommaren 2018 var ämnet för dagen givet – vilka är de stora framtidsfrågorna och hur kan forskningen bidra? Så här svarade Jenny Julen Votinius, professor i civilrätt med specialisering mot arbetsrätt.
porträtt kvinna
Jenny Julén Votinius, professor i civilrätt med specialisering mot arbetsrätt. Foto: Kennet Ruona

Vilka framtidsfrågor ligger dig särskilt varmt om hjärtat?

– Sedan 2012 har jag studerat frågor som rör äldre personer på arbetsmarknaden, och jag skulle vilja säga att många av de mest intressanta och svårlösta problem som vi har framför oss har koppling till de stor demografiska förändringar som vi ser nu och som vi kommer uppleva under lång tid framöver.

– Världens befolkning blir äldre, och bryter man ner det på nationell nivå ser man att detta gäller för i princip alla industrialiserade länder och för flera av utvecklingsländerna. Därtill sjunker nativiteten i många länder, samtidigt som vi har mycket stora befolkningsomflyttningar.

– Dessa samtidiga och stora demografiska förändringar är en röd tråd som går igenom många av de viktigaste framtidsfrågorna. De har att göra med relationer och spänningar mellan exempelvis generationer, mellan kulturer och samhällsuppfattningar och även mellan olika länder.

– De har också att göra med hur olika resurser alstras, används och fördelas. Och vad detta får följder. Här tänker jag på resurser i flera meningar: allt från mat och vatten till resurser som hör till samhällets infrastruktur som välfärdssystem och vårdresurser, och i det större perspektivet också natur- och miljöresurser.

Varför tror du att dessa frågor är betjänta av att belysas av en tvärvetenskaplig grupp?

– Frågorna är mycket komplexa och berör på olika sätt alla vetenskapliga discipliner. Förutsättningarna för att hitta problembeskrivningar, nya infallsvinklar och idéer som svarar mot denna komplexitet kan vara större i ett sammanhang där många vetenskapliga perspektiv möts.

Kategorier

Om Jenny Julén Votinius

Hennes forskning behandlar svensk rätt och EU-rätt, och har betydande komparativa inslag. Hon har i många projekt samarbetat med forskare från olika länder och olika discipliner.

Hennes vetenskapliga verksamhet spänner främst över fyra olika fält:

  • arbetsliv och föräldraskap
  • anställningsbarhet och kompetenskrav
  • ungdomsarbetslöshet och yngre arbetstagares situation 
  • ett längre arbetsliv och äldre arbetstagares situation

Inom dessa fält binds hennes forskning samman av tre framträdande forskningsteman, som tillsammans utgör den genomgående röda tråden i hennes vetenskapliga verksamhet. Dessa teman är metodutveckling, diskriminering, samt rättens samspel med samhället och samhällsutvecklingen.

Om LU Futura

LU Futura är Lunds universitets tvärvetenskapliga tankesmedja för framtidsfrågor.

Mer om LU Futura

Senaste nyheter

2019-09-20

Johannes Lindvall ny ordförande för SNS vetenskapliga råd

Johannes Lindvall ny ordförande för SNS vetenskapliga råd
2019-09-20

Lundaforskare provar metod mot organavstötning

Lundaforskare provar metod mot organavstötning
2019-09-19

Två Lundaforskare invalda i Kungliga Vetenskapsakademien

Två Lundaforskare invalda i Kungliga Vetenskapsakademien
2019-09-19

Gigantisk asteroidkollision skapade ökad biologisk mångfald på jorden

Gigantisk asteroidkollision skapade ökad biologisk mångfald på jorden
2019-09-19

Hemsjukvård för barn - stärkt vardagsliv och hälsa

Hemsjukvård för barn - stärkt vardagsliv och hälsa

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen