Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lund blir ledande på forskning om framtidens arbetsliv

I framtiden är det inte lika självklart att vara ett bestämt antal timmar på arbetet. Sociala medier har gjort sitt intåg och påverkar gamla strukturer. Arbetslivet är i snabb förändring och nu blir Lunds universitets internetinstitut ledande i forskningen om arbetets omvandling.
Stefan Larsson och Måns Svensson
Stefan Larsson och Måns Svensson, LUii. Foto: Foto: Andi Persson/Media Resurs

Under året har LUii (Lund University internet institute) fått tio miljoner kronor till ny arbetslivsforskning. Två nya bidrag om sammanlagt 6,2 miljoner kronor gör att man kan satsa ytterligare på att undersöka den omvandling som nu sker inom arbetslivet. Det är troligt att förändringen kommer att kräva nya organisationsformer och regelverk som bättre passar ihop med det framväxande nätverksbaserade samhället.

- De två nya projekten blir ett fantastiskt fint tillskott till den forskning som bedrivs inom Cybernormer. Särskilt roligt är det att vi kan anställa ytterligare en doktorand i forskargruppen, säger Måns Svensson, som leder den rättssociologiska forskargruppen Cybernormer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I det ena projektet ska man utforska sociala mediers roll i professionella organisationer.

- Sociala medier som fenomen är fortfarande tämligen outforskat och dessutom under snabb omvandling. Behovet av kunskap är betydande bland annat för att kunna hantera förändrade lednings- och maktstrukturer, professionella identiteter och psykosocial arbetsmiljö, säger Kari Rönkkö som är huvudansvarig för projektet.

Det andra projektet är Ska du gå hem redan? - En studie av normers betydelse för arbetets tidsliga och rumsliga förläggning i kunskapsintensiv tjänsteproduktion, med Mikael Ottosson som ansvarig.

Här ska man studera hur synen på arbetstid förändras i det moderna samhället. I framtiden kanske man inte alls har samma syn på exakt när man ska befinna sig på arbetet. Möjligen flyter arbete och fritid ihop på ett annat sätt än tidigare. Projektet ska studera hur det nya arbetslivets föreställningar kopplade till arbetstid ser ut och vilka konsekvenser dessa får för arbetets organisation, utförande och arbetsmiljö.

- Vi vill genom projektet identifiera och förklara betydelsen av de normer som reglerar när, var, hur och varför individen utför sitt arbete. En kunskap som vi menar har bäring för skilda områden som arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö och kreativ förmåga. I projektet ska vi studera hur arbetstidsnormer framförhandlas på konkreta arbetsplatser samt hur den enskilde arbetstagaren förhåller sig till dessa normer, säger Mikael Ottosson.

LUii är självt ett exempel på en ny, flexibel organisation.

- Institutet är i huvudsak virtuellt och anställer ingen personal. I stället slussas forskningsfinansiering ut till fakulteterna där forskningen bedrivs. Det är glädjande att den här modellen har visat sig vara framgångsrik när det gäller att attrahera forskningsmedel och koordinera gränsöverskridande samarbeten, säger Stefan Larsson, tillträdande föreståndare för Internetinstitutet.

Jonas Andersson

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

LUii

LUii är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut, knutet till Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, som fokuserar samhällsförändringar i informationsteknologins kölvatten. Två nya projektbidrag från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) om sammanlagt 6.2 miljoner kronor plus tidigare projektbidrag gör att institutet i år har fått totalt omkring 10 miljoner kronor.

De båda nya projekten är knutna till Cybernormer. Mikael Ottosson och Calle Rosengren från Malmö Högskola, Kari Rönkkö vid Blekinge Tekniska Högskola och Johanna Alkan-Olsson vid Lunds universitet, får nu platser som gästforskare inom ramen för Cybernormer. Därutöver medger finansieringen att en ny doktorand kan anställas.

Läs mer om LUii

Läs mer om Cybernormer

Senaste artiklar

2018-02-20
Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas
Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas
2018-02-20
Lätt att missa hjärtsvikt bland KOL-patienter
Lätt att missa hjärtsvikt bland KOL-patienter
2018-02-19
Himlens stjärnor leder nattens djur
Himlens stjärnor leder nattens djur
2018-02-19
Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund
Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund
2018-02-18
Projektet – en illusion av handlingskraft
Projektet – en illusion av handlingskraft

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen