Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lundaforskare kräver halverade utsläpp vid svenska universitet

Arton forskare från svenska universitet, varav fyra verksamma vid Lunds universitet, skrev den 29 oktober i DN Debatt en uppmaning till svenska lärosäten att ta sin egen forskning på allvar och halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år.
Bild på ett flygplan som håller på att landa
Foto: Mostphotos

”Vi forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor uppmanar våra lärosäten att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år. På detta sätt kan universiteten ta konsekvenserna av den vetenskapliga kunskap de själva producerar och finansierar och gå före i den omställning av hela samhället som måste börja omgående. På samma gång demonstrerar universiteten i praktiken vad det innebär att ta vetenskaplig kunskap på allvar", inleds artikeln på DN Debatt.

Debattörerna föreslog fem områden där lärosätena kan arbeta mot utsläppsmålet; resor, mat, bilpendling, energianvändning och kapitalplaceringar. Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz kommenterade uppropet och hur universitetet ställer sig till uppmaningen. 

Rektor ska lyfta frågan

– Jag har läst debattartikeln med stort intresse och ja, Lunds universitet ska leva som vi lär, vilket alla kan bidra till. Samtidigt är jag medveten om målkonflikter och utmaningar som finns vad gäller att minska klimatpåverkan från resor och ändå öka internationalisering.

Rektor pekar på att ett förbättringsarbete redan har påbörjats genom de miljömål universitetet arbetar med att uppnå, men han pekar också på att stora utmaningar när det gäller resor och konsumtion återstår.

Vi behöver underlätta för alla studenter och medarbetare att kunna göra hållbara val

– Flera initiativ har redan gjorts vid Lunds universitet, såsom att driva projekt för resfria möten och se över våra placeringar för att bli fossilfria. Vi har också tagit fram en miljöhandlingsplan där vi fokuserar på resor, upphandling, kemikalier och lokaler för att nämna något. Vi kan konstatera att klimatpåverkan från våra flygresor har minskat något över den senaste treårsperioden och att all vår energianvändning för uppvärmning, el och fjärrkyla är förnybar. 

– Men universitetet har utmaningar när det gäller resor och konsumtion. Jag kommer att lyfta frågan i ledningsgruppen och se vilka styrmedel vi ytterligare kan använda förutom sådana vi redan har. Vi behöver underlätta för alla studenter och medarbetare att kunna göra hållbara val på sin studie- och arbetsplats.

LÄS MER: Rektor bloggar om uppropet

Goda intentioner

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, och Lennart Olsson, professor i geografi, är två av de forskare vid Lunds universitet som står bakom uppropet. 

De betonar att universitetet har goda intentioner och att miljöhandlingsplanen innehåller rätt åtgärder, men att förändringen går alldeles för långsamt. Angående internationaliseringen anser Mats Alvesson att den är överlag positiv, men att den ibland ”kan drivas lite väl långt” och nämner att representanter ofta flygs in för att prata inför en mindre grupp, till exempel vid disputationer.

Mats Alvesson pekar på Högskolan i Kristianstad som ett gott exempel. Där har det införts en intern flygskatt på hundra kronor per ton koldioxid som sedan finansierar hållbarhetsprojekt, något som även Göteborgs universitet har gjort sedan 2011.

Han efterfrågar också en förändring i maten som serveras på universitetet till mer vegetariskt, närodlat och ekologiskt samt en minskad mängd plastflaskor. 

– En bra idé vore vegetarisk eller ännu hellre vegansk mat i representationsärenden. Detta skulle innebära ett positivt omställningstryck på matleveransbranschen.

Investeringar behövs i videokonferenssystem

Lennart Olsson nämner även att investeringar behövs i ett väl fungerande centralt videokonferenssystem för att underlätta de digitala mötena, ett problem som även togs upp i universitets egen utredning kring resfria möten som blev klar tidigare i år. Att instruera Lunds universitet upphandlade resebyrå att enbart erbjuda resor med tåg mellan Lund och Stockholm är en annan möjlig förändring som Lennart Olsson nämner. 

Lennart Olsson kallar metodiken som används för att minska flygresandet för ”’byråkratipornografi’ – ett effektivt sätt att låtsas att vi gör något åt problemet, samvetet dövas och problemet ser successivt alltmer hanterligt ut – men i själva verket är det tvärtom”.

LUCSUS, det centrum för hållbarhetsstudier vid Lunds universitet som Lennart Olsson grundade, har numera en policy som föreskriver att tågresor ska vara standard inom Sverige, till Oslo samt hela Tyskland, Holland och Belgien. 

– Kanske skulle Lunds universitet centralt kunna kompensera den extra kostnad det innebär att åka tåg till Europa? Vitsen med detta är att bidra till en institutionell förändring – det är inte forskarna som individer som minska utsläppen utan våra handlingar ska först och främst ses som ett sätt att driva fram en institutionell förändring av samhället. I dag är det en ganska stor ekonomisk och tidsmässig omställning att åka tåg till Berlin eller Paris i stället för flyg.

– Därför kan vi inte förvänta oss att vinstdrivande verksamheter (företag) tar de första initiativen – men universitet (inte individuella forskare utan universitet som institution) skulle kunna göra detta. Om universitet (och alla EU-projekt) konsekvent börjar byta från flyg till tåg kommer det att skapa incitament till att koppla samman Europas järnvägar så att jag kan stiga på ett tåg i Lund eller Köpenhamn på kvällen och efter en behaglig resa i sovvagn vara i Bryssel klockan 9 morgonen därpå.

Läs artikeln på DN Debatt här 
 
 

Kategorier

Samtal om hållbar utveckling för universitet

Den 13:e November kommer Hållbarhetsforum anordna ett samtal mellan prorektor Sylvia Schwaag Serger, LUS, Hållbart Universitet och Susanne Arvidsson från Ekonomihögskolan där universitetets roll för hållbar utveckling kommer vara i fokus. Vi välkomnar både lärare och studenter att närvara för att diskutera hur universitetet kan bidra till hållbarhet, både i världen och på universitetet.

Läs mer här

Hållbarhetsforum

Hållbarhetsforum vid Lunds universitet verkar som en brygga mellan olika delar av universitetet inom hållbarhet.

Mer information om Hållbarhetsforum.

För frågor om Lunds universitets miljöarbete, kontakta miljöchef Claes Nilén.  

Läs mer om miljöarbetet vid Lunds universitet

Senaste nyheter

2018-11-13
Inbjudan: Genusvetenskap då, nu och i framtiden
Inbjudan: Genusvetenskap då, nu och i framtiden
2018-11-13
AI – heldag om samhällskonsekvenser
AI – heldag om samhällskonsekvenser
2018-11-13
Fem snabba frågor om italiensk politik
Fem snabba frågor om italiensk politik
2018-11-09
Appar för lärande både hjälper och stjälper
Appar för lärande både hjälper och stjälper
2018-11-09
Hur vi navigerar bland våra minnen
Hur vi navigerar bland våra minnen

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen