Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lunds universitets julexperter 2016

Här är en lista över forskare från Lunds universitet som kan svara på många olika slags frågor som kan bli aktuella under de stundande helgerna, från A till Ö.
God jul! önskar Lunds universitet

A

Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m. 
046-222 46 98, Stephan.Borgehammar(at)teol.lu.se

Advent och julhögtiden
De heliga skrifternas plats i vårt julfirande. Fredrik Lindström, professor i bibelvetenskap
046-222 90 53 eller 0702-67 03 12, fredrik.lindstrom(at)teol.lu.se.

Antikonsumtion och hållbarhetstrender
Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, kan svara på frågor om antikonsumtion och hållbarhetstrender, shop-stop och behovet av utrensningar.
046-42 35 66 42, cecilia.fredriksson(at)ism.lu.se

B

Beroende
Med julhelgerna följer mycket glädje, men för många också höga krav. Hur är det för dem som har olika former av beroenden – spel, alkohol, narkotika? Anders C. Håkansson, professor i beroendemedicin, st-läkare i psykiatri, kan svara på frågor om detta.
046 17 55 96, anders_c.hakansson(at)med.lu.se

Bränder – med tanke på tomtebloss, levande ljus och annan grann belysning
Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor.
046-288 48 39 el 0703-16 59 35, patrick.van_hees(at)brand.lth.se

Bytesrätt av julklappar och konsumentköpsrätt
Docent Sacharias Votinius kan berätta mer om vad som gäller när man vill byta julklappar eller andra frågor som rör konsumenters rättigheter.
sacharias.votinius(at)jur.lu.se, 046-222 10 63, 0707-38 71 38
 

D

D-vitaminbrist och benskörhet
Kristina Åkesson, professor i ortopedi. Det sägs att det räcker att sola en kvart om dagen för att få behovet av D-vitamin täckt ur skelettsynpunkt. Men vintertid är det för lite, särskilt hos äldre. Då måste soldosen kompletteras med kosttillskott, D-vitamin. Följderna av bristen på solljus och D-vitaminer upptäcktes först hos de barn som på 1800-talet slet i de engelska kolgruvorna fjärran från dagsljuset. De drabbades av rakit, engelska sjukan, och blev bland annat kraftigt hjulbenta så att skelettet inte kunde mineraliseras riktigt. Hos vuxna ger vitamin D-brist i stället skört skelett.
040-33 23 70, 0705-61 47 20, Kristina.Akesson(at)med.lu.se

D-vitaminets betydelse för hälsa och sjukdom
Johan Malm, professor i klinisk kemi och överläkare, om D-vitaminets betydelse för skydd mot olika sjukdomar.
040-33 35 36, 0705-26 70 25, Johan.Malm(at)med.lu.se.

Digital handel och överskuldsättning
Stefan Larsson forskar på digital handel och överskuldsättning; normer och digitalisering; digital spårbarhet och integritet. Avdelningsföreståndare vid Lunds universitets institut för internetstudier
046-222 71 58, stefan.larsson(at)wts.lu.se

Digital handel och hur den möter den fysiska handeln
Anna Jonsson, docent företagsekonomi, Ekonomihögskolan, kunnig inom detaljhandel och bokaktuell med ”Handelns digitalisering” som berör frågor om hur framtidens affärer kommer att se ut.
0708-69 89 99, anna.jonsson(at)fek.lu.se

Djuretik/djurrätt
Tobias Linné, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.
046-222 41 64, 0708-12 24 16, eller Tobias.Linne(at)kom.lu.se

E

Existentiella frågor

Martin Lembke, forskare vid centrum för teologi och religionsvetenskap, kan svara på frågor om "tro, vetande och förnuft".
0735-59 26 43, 046-222 90 57, Martin.Lembke(at)teol.lu.se

F

Fattig jul och hemlöshet
Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia.
046-222 94 15, Hans.Sward(at)soch.lu.se

Gällande hemlöshet, kontakta även Marcus Knutagård, Socialhögskolan
046-222 93 84, 30730- 62 66 82, Marcus.Knutagard(at)soch.lu.se

Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan. Forskar om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam fast man borde och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem.
046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Flyttfåglar
Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat?
Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet.
046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

Förpackningar – smarta paket i jul
Annika Olsson är professor i förpackningslogistik och därtill vicerektor vid Lunds Tekniska Högskola. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet.
046-222 97 34, 0705-22 45 69, annika.olsson(at)plog.lth.se

H

Handel
Jens Hultman
, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, forskar om handel, koordinerar universitetets Centrum för handelsforskning, kan uttala sig om julhandel ur olika aspekter.
046-222 47 75, jens.hultman(at)fek.lu.se

Husen som fungerar när midvinterns köld är hård
Maria Wall, universitetslektor vid Energi och Byggnadsdesign, arbetar med frågor kring energieffektiva byggnader och solenergiplanering för en ökad förnybar energiproduktion.
046-222 96 62, maria.wall(at)ebd.lth.se

Hållbar jul - energianvändning
Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson arbetar med frågor om effektiv användning av energi och om hur utvecklingen kan gå mot ett hållbart samhälle.
046-222 46 83, Lars_J.Nilsson(at)miljo.lth.se

Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, LTH.
046-222 95 43, max.ahman(at)miljo.lth.se

Hållbar jul - konsumtion
Mikael Klintman, professor i sociologi, forskar om hållbar konsumtion.
046-222 88 34, 0702-84 55 48, Mikael.Klintman(at)soc.lu.se

Max Koch, professor i socialt arbete, forskar om hållbar konsumtion och ekonomisk nedväxling
0739-92 37 19, 046- 222 12 68, max.koch(at)soch.lu.se

Hållbar jul - miljöfilosofi
Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, kan svara på miljöfrågor med filosofisk anknytning.
046-222 09 24, Johannes.Persson(at)fil.lu.se

I

Influensa, virus, bakterier och infektionssjukdomar
Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare
040-33 84 94, 0730-37 74 33, Kristian.Riesbeck(at)med.lu.se

J

Julbakets ekonomi – Bönder, mat och konsumtion
Helena Johansson är ek. dr. och föreståndare på Agrifood Economics Centre vid Ekonomihögskolan och forskar om landsbygdsutveckling, bioenergi och handel inom jordbruket. Kan också tipsa om jordbruksekonomer vid centret som kan svara på frågor om ekonomin och ekologin från jord till bord.
046-222 07 96, helena.johansson(at)agrifood.lu.se

Julbordets kemi
Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Kan diskutera julbordets kemi, men också andra områden, som ond kemi och kärlekens kemi.
046-222 82 20, 0702-20 53 94, Ulf.Ellervik(at)chem.lu.se

Julgranar, kvalster, kryp och insekter
Marcus Stensmyr, universitetslektor biologiska institutionen kan berätta om vilka kryp vi tar in i våra hem och väcker till liv när vi köper eller hugger vår julgran.
046-222 37 87, 0703-65 74 44, marcus.stensmyr(at)biol.lu.se

Julklappar och välfärd
Andreas Bergh, nationalekonom på Ekonomihögskolan – har konstaterat att julklappens signalvärde (Jag tycker om dig, jag tänker på dig, jag har tänkt ut den här speciella gåvan till dig) går förlorat när t ex skolbarn beordras ta med sig en julklapp till skolan. Konsumtionshets och slöseri blir resultatet.
046-222 46 43, andreas.bergh(at)nek.lu.se

Julmat - socker och fett i julmaten, mat för kroppen och hjärnan
Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, forskar om hur socker och fett fungerar i kroppen. Hon kan även svara på frågor om mycket hur och vad vi bör äta för att må bra i både kroppen och hjärnan, olika bra livsmedel och maträtter på julbordet, den psykiska effekten och inflammationer som orsakas av för mycket och onyttig mat.
046-222 85 89, 0702-88 17 82, Charlotte.Erlanson-Albertsson(at)med.lu.se

Julmatens näringslära
Yvonne Granfeldt, prefekt vid Institutionen för livsmedelsteknik.
0705-69 33 75, yvonne.granfeldt(at)food.lth.se

Julmat förr och nu
Håkan Jönsson, etnolog
046-222 95 12, Hakan.Jonsson(at)kultur.lu.se

Julens stjärna - aktuell astronomi
Lennart Lindegren, professor i astronomi
046-222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi
046- 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

Julsedernas förändring
Charlotte Hagström, docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper.
0706-29 73 40, 046–222 68 15, charlotte.hagstrom[at]kult.lu.se

Julskinkan, korven och syltan
Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik.
046-222 48 21, eva.tornberg(at)livstek.lth.se

K

Klimatförändringar
De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.

Klimatförändringar och arktiska ekosystemen
Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper,
046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen(at)nateko.lu.se

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden
Henrik Smith, professor i biologisk mångfald
046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

Klimatförändringar och skogen
Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp.
046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se

Kreativitet, sömn och drömmar
Ingegerd Carlsson, professor i psykologi. Forskar om kreativitet, har bl.a. kunskap om kreativitet i förhållande till sömn och drömmar.
046-222 87 64, Ingegerd.Carlsson(at)psychology.lu.se

Krubbor
Anders Jarlert, kyrkohistoriker, kan svara på frågor om julkrubbans korta historia,
046-222 90 37, Anders.Jarlert(at)teol.lu.se

L

Logistik, trafikflöden och försenade tåg
Ulf Paulsson, universitetslektor i företagsekonomi, forskar på ”supply chain risk management", forskar inom avbrotts- och störningsrisker i flöden som exempelvis trafikflöden.
0706-73 13 22, ulf.paulsson(at)fek.lu.se

M

Maria – hur länge ammade Maria?
Elisabeth Iregren, vid avdelningen för Historisk osteologi, kan berätta vad vi vet om barnavård i äldre tider.
0706-72 97 49, elisabeth.iregren(at)ark.lu.se

Marknadsföring, detaljhandel, reklam och varumärken i julhandeln
Johan Anselmsson, universitetslektor på Ekonomihögskolan, kan svara på frågor om företags marknadsföring under julen, detaljhandel, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier.
0709-96 76 80 eller johan.anselmsson(at)fek.lu.se

Mat
Sofia Ulver
, docent Ekonomihögskolan, konsumtionsforskare, nyligen publicerat artikel med titeln The Practice of the Meal: Food, Families and the Market Place. Vad konsumerar vi, hur låter vi bilden av oss formas genom det?
0708-66 61 02, sofia [dot] ulver [at] fek [dot] lu [dot] se (sofia.ulver(at)fek.lu.se)

Mat och män i köket
Marcus Klasson, konsumtionsforskare Ekonomihögskolan, har särskilt studerat hur män tar plats i köket med kulturskapande, t ex genom surdegsbakande, speciella råvaror.
046-222 98 41, marcus.klasson(at)fek.lu.se

Mode och modets relation till julen
Philip Warkander, lektor i modevetenskap, kan svara på frågor som handlar om mode ur ett kulturvetenskapligt perspektiv, med hållbarhetsfokus eller om modets roll i samhället i stort, alternativt modets relation till julen.
0734-09 85 23, philip.warkander(at)kultur.lu.se

Muta eller julklapp?
Malin Åkerström och David Wästerfors forskar om mutor och bestickningar och svenskars inställning till detta.
046-222 80 41, Malin.Akerström(at)soc.lu.se
046-222 82 03, David.wasterfors(at)soc.lu.se

S

Skuldsättning
Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, har studerat privat skuldsättning för hushåll.
0708-79 13 93, Anne-Marie.Palsson(at)nek.lu.se

Smitta – julförstöraren
Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknolog kan berätta om detta.
046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl(at)design.lth.se

Snö i stora mängder – risk att taket rasar in?
Erik Serrano, professor och avdelningsföreståndare vid Byggnadsmekanik, LTH, svarar.
046-222 03 19, 0727-33 31 61, erik.serrano(at)construction.lth.se

Sopor- vad och hur mycket slänger vi kring jul?
Lynn Åkesson, professor i etnologi, har forskat om vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening.
046-222 41 29, Lynn.Akesson(at)kultur.lu.se

Stress inför och under julen
Hur klarar vi oss genom julstressen med allt vad det innebär av ”måsten”. Frida Eek, docent i epidemiologi och sjukgymnast, började forska kring miljörelaterade besvär. I dag forskar hon kring stressens betydelse för människors hälsa och välbefinnande, analyserar småbarnsföräldrars livspussel.
0736-74 48 34, frida.eek(at)med.lu.se   

Per Johnsson, psykolog, kan berätta mer om hur man på bästa sätt kan hantera julstressen.
046-2228771, 0727-43 03 33, Per.Johnsson(at)psychology.lu.se

T

Tidsanvändning och jämställdhet
Jeffrey Neilson, post doc i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan, disputerade nyligen på avhandling om hur vi använder vår tid, 1990 jämfört med 2010. Kvinnor lägger fortfarande mer tid på hushållsarbete än män, men gapet minskar. Vi lägger dessutom mer tid på att umgås med varandra.
jeffrey.neilson(at)ekh.se

Trafik på vintern
Helena Svensson, utbildningskoordinator vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och doktor i kollektivtrafik.
0705-09 90 89, helena.svensson(at)tft.lth.se

Turism
Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö.
0704-92 26 34, Stefan.Gossling(at)ism.lu.se

V

Välgörenhet
De underliggande psykologiska mekanismerna till varför vi vill hjälpa andra. ArvidErlandsson, doktor i psykologi vid Lunds och Linköpings universitet.
046-222 46 08, arvid.erlandsson(at)psy.lu.se

Vinter, kyla och andningssvårigheter
För de flesta människor med astma innebär vinterns kyla extra besvär – ju kallare och ju torrare luft desto större påfrestning på luftvägarna. För dem med köldastma kan de stora skillnaderna mellan ute och inne medföra köldchock. Idrottare kan vara extra utsatta. Ellen Tufvesson, forskare inom lungmedicin och allegori kan besvara frågor om astma och andningssvårigheter.
046 222 78 28, 0736-40 19 16, ellen.tufvesson(at)med.lu.se

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-21
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
2018-02-21
Jämställdhetsfrågorna har blivit kontroversiella – igen
Jämställdhetsfrågorna har blivit kontroversiella – igen
2018-02-21
Oväntad plats för klibbande kardborreband
Oväntad plats för klibbande kardborreband
2018-02-20
Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas
Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas
2018-02-20
Lätt att missa hjärtsvikt bland KOL-patienter
Lätt att missa hjärtsvikt bland KOL-patienter

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen