Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lunds universitets sommarlista 2017 – massor av experter på sommarens frågor

Vissa ämnen skrivs det särskilt ofta i media om under sommaren. Här finns en lista över forskare vid Lunds universitet som kan svara på vanliga sommarfrågor.

Medicin, mat och hälsa


Aktivt och hälsosamt åldrande

Det finns många viktiga forskningsfrågor på området aktivt och hälsosamt åldrande t ex boendefrågor, äldres delaktighet i samhället, teknikutvecklingen, att åldras med funktionshinder, och åldersdiskriminering. Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård, kan svara på frågor om detta, 046-222 19 40, 0703-17 31 11, susanne.iwarsson[at]med.lu.se

Bakterier och virus – infektioner, vaccinationer, antibiotikaresistens
Sommarinfluensa, vaccinationer, antibiotikaresistens, bakterier och infektionssjukdomar t ex blodförgiftning, lunginflammation och urinvägsinfektion, Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare, 040-33 84 94, 0730-37 74 33, Kristian.Riesbeck[at]med.lu.se

Biomedicin och kroppen i medicinen
Andréa Wiszmeg, doktorand i etnologi med inriktning på biomedicin. Kan svara på frågor om samhälleliga, kulturella och etiska aspekter av biomedicin, medicinsk-teknologisk utveckling och kroppen i medicinen, andrea.wiszmeg[at]kultur.lu.se, 0739-22 84 41

Gudbjörg Erlingsdottir, är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Hon är också koordinator för  forskningsplattformen Health Design vid Designvetenskaper, 0733-16 66 82, gudbjorg.erlingsdottir[at]design.lth.se

Fysisk aktivitet och idrott
Träna och rör dig rätt så undviker du skador och minskar smärtan. Eva Ageberg, docent i sjukgymnastik som forskar och undervisar kring träning som behandling vid skada/sjukdom i rörelseorganen, förbyggande behandling av idrottsskador, 046-222 49 43, 0702-93 85 22, eva.ageberg[at]med.lu.se

Första hjälpen vid psykisk ohälsa, depression och stigma – e-hälsa
Sigrid Stjernswärd, docent i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, forskar kring utvecklingen av nätbaserat stöd för närstående till personer med psykisk och/eller somatisk ohälsa. Hon har också har utvecklat nätbaserat stöd för närstående till personer med depression, 046-222 19 04, sigrid.stjernsward[at]med.lu.se

Fästingar och insekter
Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg[at]biol.lu.se


Grillningens risker, kött och köttprodukter
Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik, kan svara på frågor om funktionell mat. 046-222 48 21, 0733-76 95 51, bostad: 046-14 17 10, Eva.Tornberg[at]food.lth.se

Grill och matos – hälsoeffekter av ultrafina partiklar i luften
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi, ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Grilltrender, mat som identitetsmarkör
Marcus Klasson, grilltrender, sommarmat, mat och klass, mat som identitetsmarkör, street food, foodie culture, foodstagram, män och mat. Hållbarhet, matsvinn och framtidens konsument, närodlat, Marcus.Klasson[at]fek.lu.se

Christina Isaxon forskar i aerosolteknologi med fokus på luftens partiklar och vad de gör med hälsan, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Hörsel – att tänka på vid sommarens musikfestivaler
Jonas Brännström, universitetslektor i audiologi, kan besvara frågor om hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet mm och vad som händer i örat när vi utsätts för hög ljudnivåer, 046-17 71 03, jonas.brannstrom[at]med.lu.se

Hudallergier 
Både kemiska och naturliga produkter kan orsaka kontaktallergier. Cecilia Svedman, dermatolog med inriktning på yrkes och miljödermatologi, forskare vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kan besvara frågor kring hudallergier, 0709-18 22 04, cecilia.svedman[at]med.lu.se

Hälsa och synen på hälsa, samt övervikt ur ett kulturhistoriskt perspektiv
Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Cancer i solen - malignt melanom
Kari Nielsen, forskare Lunds universitet, hudläkare Helsingborgs lasarett, 042-406 10 00 (vx), 0704-94 33 02, kari.nielsen[at]med.lu.se


Håkan Olsson, professor och överläkare, 046-17 75 52, 0706-07 75 54, hakan.olsson[at]med.lu.se

Hälsa, nutrition och mat – konsten att forska på mat för vår hälsa, hur gör man och vad vet vi?
Hur ska man tolka olika nutritionsstudier?  Hur konstrueras kostrekommendationer? Finns det en kost som alla bör äta? Vad ska vi äta för att må bra? Emily Sonestedt, forskare nutritionsepidemiologi, 040-39 13 25, 0737-00 71 45, emily.sonestedt[at]med.lu.se


Louise Brunkwall, näringsfysiolog, doktorand inom genetisk epidemiologi, 040-39 13 24, 0708-34 38 43, louise.brunkwall[at]med.lu.se

Kärlekens kemi
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi; ulf.ellervik[at]chem.lu.se, 046-222 82 20

Sex, könssjukdomar och resor
Mats Sundbeck, sjuksköterska, barnmorska, master i Public Health och doktorand i folkhälsovetenskap med inriktning mot ungdomar och sexuell hälsa vid Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på unga människors sexuella risktagande i samband med utlandsresor, 0727-16 16 11, 040-39 13 64, mats.sundbeck[at]med.lu.se

Matförgiftning
Peter Rådström, professor i teknisk mikrobiologi. Tillgänglig främst under senare delen av sommaren. peter.radstrom[at]tmb.lth.se, 046-222 34 12

Olyckor, exempelvis flygolyckor, kärnkraftshaverier, tågolyckor, eller vårdskador i sjukvården, frågor om mänskliga fel
Johan Bergström, universitetslektor vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, johan.bergstrom[at]risk.lth.se, 046-222 08 80

Smitta – semesterförstöraren
Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi, ger besked, 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl[at]design.lth.se

Nanorisk med solkrämen?
Christina Isaxon är biträdande universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknologi. Hon kan svara på frågor om risker nanomaterial och nanopartiklar, 046-222 39 35, 0707-77 45 87, christina.isaxon[at]design.lth.se

Alkohol och narkotika – sommar, semester och beroende
Det är inte ovanligt att olika typer av beroende – alkohol, narkotika mm – uppstår och/eller intensifieras under sommaren/semestertider. Två forskare som kan svar på frågor kring detta är:
Anders C. Håkansson, professor i beroendemedicin Lunds universitet och ST-läkare i psykiatri, 046-17 55 96 (mobil anknytning), anders_c.hakansson[at]med.lu.se

Emma Pagels-Mårdhed, doktorand i beroendemedicin vid Lunds universitet och Leg. Sjuksköterska, spec. i psykiatri vid Beroendecentrum i Malmö, Psykiatri Skåne, 0702-89 86 16, emma.pagels-mardhed[at]med.lu.se

Djur, natur och klimat- och miljöfrågor


Alger, algblomningPer Carlsson, universitetslektor i akvatisk ekologi, specialist på alger, algblomning och marinekologi, 046-222 84 35 Per.Carlsson[at]biol.lu.se

Bin och pollinering
Lina Herbertsson, doktorand, pollinering i våra jordbrukslandskap, 0702-96 42 55, lina.herbertsson[at]cec.lu.se

Johanna Yourstone, biolog, kan mycket om hur det moderna jordbrukslandskapet påverkar vilda bin. 0707-98 92 31, johanna.yourstone[at]biol.lu.se

Djur och växter
Lars Pettersson är zooekolog och kan mycket om dag- och nattfjärilar. Han ansvarar för Svensk Dagfjärilsövervakning som finns över hela landet, 046-222 38 18, lars.pettersson[at]biol.lu.se

Torbjörn Tyler, växtekolog, har bland annat inventerat den skånska floran, 046-222 42 34, Torbjorn.Tyler[at]biol.lu.se

Tobias Linné är sociolog och forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhälle. Allt som rör djur och djurrätt, samt kött och köttkonsumtion är hans expertområden, Tobias.Linne[at]kom.lu.se,0708-12 24 16

Ekosystemet, jordbruk, markfrågor    

Katarina Hedlund, professor, jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster, 0725-62 10 04, katarina.hedlund[at]biol.lu.se

Martin Nordinjordbruk, arbete på jordbruk, inkomst för jordbrukare etc., 046-222 07 90, martin.nordin[at]nek.lu.se

Erosion, kustförstörelse, vattenströmmar
Hans Hanson, professor i vattenresurslära, 046-222 89 87, 0705-12 83 11, bostad: 046-12 83 11, sommarbostad 0411-12 821, Hans.Hanson[at]tvrl.lth.se


Farliga växter, förgiftningar
Ulf Ellervik, professor, Bioorganisk kemi, 046-222 82 20, ulf.ellervik[at]chem.lu.se

Fiskar
Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]biol.lu.se

Cecilia Hammarlund, cecilia.hammarlund[at]agrifood.lu.se, 046-222 07 91 

Fåglar

Thomas Alerstam, professor, specialist på flyttfåglar och deras orientering, 046-222 37 85, Thomas.Alerstam[at]biol.lu.se

Susanne Åkesson, professor, leder stort forskningsprojekt om fåglars och andra djurs flyttförmåga, 0702-45 04 23, susanne.akesson[at]biol.lu.se

Jan-Åke Nilsson, professor, om fåglar och deras beteende, 046-222 45 69, Jan-Ake.Nilsson(at)biol.lu.se. Har semester veckorna 26, 27, 31 och 32 och är då inte tillgänglig för att svara på frågor.

Åke Lindström, professor, arbetar med en inventering av fågelbeståndet, 046-222 49 68, Ake.Lindstrom[at]biol.lu.se

Fästingar och insekter
Lars Lundqvist, biolog, vet att berätta om hur fästingar och insekter beter sig i naturen, Lars.Lundqvist[at]biol.lu.se, 046-222 93 34

Lars Råberg, biolog, expert på frågor om borrelia och andra fästingspridda sjukdomar, 046-222 37 66, Lars.Raberg[at]biol.lu.se


Emily Baird, forskare och specialist på insekters syn och navigering, 046-222 96 18, 0727-00 55 55, emily.baird[at]biol.lu.se


Förpackningar för minskat matsvinn
Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och rektor vid Campus Helsingborg. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson[at]plog.lth.se, 0705-22 45 69

Grundvatten
Charlotte Sparrenbom, geolog, jobbar med grundvattenrelaterade frågor såsom föroreningsförekomst, och transport av föroreningar, miljöövervakning och dricksvattenresurser, 046-222 39 54, 0722-22 52 66, charlotte.sparrenbom[at]geol.lu.se

Havsfrågor och marin mätteknik
Peter Jonsson, universitetsadjunkt i teknisk geologi, 046-222 49 58, 0706-49 23 33, Peter.Jonsson[at]tg.lth.se

Daniel Conley, professor och biogeokemist vid institutionen för geo- och ekovetenskaper, studerar Östersjöns problem med syrefattiga bottnar, 046-222 04 49, 0707-49 43 41, Daniel.Conley[at]geol.lu.se

Lina Nikoleris, forskare, vatten, fisk och hormoner, 0706-87 21 57, lina.nikoleris[at]biol.lu.se

Hållbart fiske
Johan Hultman och Filippa Säwe forskar om ekologiskt hållbart fiske www.hallbartfiske.blogg.lu.se, Johan.hultman[at]ism.lu.se, 042-35 66 13, filippa.sawe[at]ism.lu.se, 042-35 65 99

Cecilia Hammarlund, cecilia.hammarlund[at]agrifood.lu.se, 046-222 07 91 

Hållbar Stad
Lena Neij, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52,Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Kes McCormick, universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 56, 0722-23 12 27, kes.mccormick[at]iiiee.lu.se

Klimat och energi
Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, markku.rummukainen[at]cec.lu.se

Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar myrar vid Abisko och ser hur de blir allt blötare, 046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen[at]nateko.lu.se

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth[at]nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson[at]miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046-22 95 43, 0733-58 74 11, max.ahman[at]miljo.lth.se

Emily Boyd, föreståndare vid LUCSUS (Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier). Har expertis inom klimatanpassningsfrågor, bland annat vad gäller förlust och skador av klimatförändringar - som inträffar när klimatförändringarna är så dramatiska att det inte går att anpassa sig till dem med koppling till resiliens och fattigdomsfrågor. 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Lennart Olsson, professor vid LUCSUS (Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier). Har studerat följderna av en förändrad jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter samt forskat om ökenspridning, livsmedelskris och klimatförändringarnas följder i Afrika. 046-222 05 11, lennart.olsson[at]lucsus.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid LUCSUS (Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier). Har expertis inom vin och klimatförändringar samt livsmedelsproduktion och klimatförändringar. Har även forskat kring vilka individuella livsstilsval som är mest effektiva för att påverka klimatet i positiv riktning. 0733-22 34 97, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem vid LTH, svarar på frågor kring hållbara drivmedel och bioenergi, 0768-82 04 06, pal.borjesson[at]miljo.lth.se

Astrid Kander, professor i ekonomisk-historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar klimat, energi och hållbar utveckling, 046-222 74 83, Astrid.Kander[at]ekh.lu.se

Magnus Jiborn, magnus.jiborn[at]ekh.lu.se, 046-222 74 80

Klimat, Styrmedel, energi och politik
Luis Mundaca (miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel)
professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 57, 0704-94 94 57,Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Lena Neij (solenergi, klimat)
professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 68, 0734-36 88 52,Lena.Neij[at]iiiee.lu.se

Klimatanpassning, sårbara grupper i Sverige och internationellt
Per Becker, docent i Risk och Säkerhet, Per.Becker[at]risk.lth.se, 046-222 17 28

Miljö, markens kolförråd

Edith Hammer, forskare, markens kolförråd och MAX IV kopplat till miljöforskning, 0732-44 19 68, edith.hammer[at]biol.lu.se

Natur- och miljövård
Henrik Smith är professor i zooekologi, även expert på biologisk mångfald och föreståndare för universitetets centrum för miljö- och klimatforskning. Kan också tala om klimatets påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik.Smith[at]biol.lu.se

Sjöar, gödning, försurning
Lars-Anders Hansson, professor i akvatisk biologi, miljöproblem i sjöar, såsom övergödning, försurning, klimatförändring, 046-222 41 69, Lars-Anders.Hansson[at]biol.lu.se

Anders Lindroth, professor i naturgeografi och ekosystemsanalys, forskar om klimatförändringar och hur dessa påverkar olika naturmiljöer (ekosystem). Han studerar bland annat ekosystemen i Skandinaviens skogar och sjöar, 046-222 04 74, Anders.Lindroth[at]nateko.lu.se

Svamp
Sigvard Svensson, mykolog, Biologiska museet, 046-222 40 61, Sigvard.Svensson[at]biol.lu.se

Söderhavet – ur ett humanekologiskt perspektiv
Thomas Malm, 046-222 04 17, Thomas.Malm[at]hek.lu.se

Träd och trädgårdar
Carina Sjöholm kan tala om träds betydelse och forskar om villaträdgårdarnas betydelse i vardagen men också som avstressare, prestigemarkering etc för de boende. Hon intresserar sig även för besöksträdgårdar och har forskat om livsstilsentreprenörer som kombinerar livet på landsbygden med öppen trädgård, plantförsäljning, guidade turer mm. 0706-96 73 88, Carina.Sjoholm[at]ism.lu.se

Åska, blixtar och dunder
Carl-Erik Magnusson, universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson[at]nuclear.lu.se

Samhälle, politik och kultur


Att leda ett universitet
Nikos Macheridis (Styra och leda universitet/högskola, Governance of higher education), Nikos.Macheridis[at]fek.lu.se

Beslutsfattande under osäkerhet (aktuellt under Almedalen)
Ullrika Sahlin, forskar kring risk och beslutsfattande under osäkerhet, 0738-27 44 32, ullrika.sahlin[at]cec.lu.se

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Brexit – i folkomröstningens fotspår
Se vår särskilda expertlista för forskare som kan uttala sig om olika aspekter om Storbritanniens folkomröstning som gav resultatet att landet ska lämna EU: http://www.lu.se/article/expertlista-infor-storbritanniens-folkomrostnin...

Cyklar och cykling
Charlotte Hagström, etnolog, 046-222 68 15, 0706-29 73 40, Charlotte.Hagstrom[at]kultur.lu.se

Lars-Eric Jönsson, etnolog, 0706-99 19 98, Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.seFredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Djurrätt
Tobias Linné är sociolog och forskare inom det tvärvetenskapliga ämnet kritiska djurstudier som behandlar djurens roll och rättigheter i samhälle. Allt som rör djur och djurrätt, samt kött och köttkonsumtion är hans expertområden.0708-122416, Tobias.Linne[at]kom.lu.se

Fake news och desinformation på nätet
Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan svara på frågor som rör fake news och desinformation på nätet. 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Familjeförhållanden
Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 046-222 94 15, 0702-09 46 15 Hans.Sward[at]soch.lu.se

Gatukonst, graffiti och konst i det offentliga rummet
Peter Bengtsen är konsthistoriker och sociolog med specialinriktning på gatukonst (street art). Han kan svara på frågor om gatukonst, Banksy, graffiti, konst i det offentliga rummet, eko-kritisk konst, samt om konst och kultur mera generellt. peter.bengtsen[at]kultur.lu.se

Grilltrender, mat som identitetsmarkör
Marcus Klasson, grilltrender, sommarmat, mat och klass, mat som identitetsmarkör, street food, foodie culture, foodstagram, män och mat. Hållbarhet, matsvinn och framtidens konsument, närodlat, Marcus.Klasson[at]fek.lu.se

Gränser och gränsöverskridande gemenskaper
Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Högtider
Mia-Marie Hammarlin kan tala om traditioner och ritualer som hör sommaren till.   0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Gabi Louisedotter, etnolog och anställd vid Folklivsarkivet, kan berätta om våra högtider, gabi.louisedotter[at]folklivarkivet.lu.se, 046-222 75 68

Idrottshändelser


Erwin Apitzsch är idrottspsykolog. Kan resonera om psykologiska aspekter på idrott som exempelvis vad som händer när ett lag drabbas av kollektiv kollaps och hur kan det undvikas, 0708-14 48 65, erwin.apitzsch[at]psy.lu.se

IT-attacker

Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik, LTH, 046-222 43 53, 0702-62 83 76, martin.hell[at]eit.lth.se

Katolicismen i historia och nutid
Yvonne Maria Werner, professor vid Historiska institutionen, kan svara på frågor katolska kyrkan, yvonne_maria.werner[at]hist.lu.se, 046-222 01 56, 0732-46 86 83

Kreativitet och tänkande
Farida Rasulzada, psykolog som forskar om kreativitet, välmående, organisation och ledarskap. 046-222 87 41, 0736-22 21 21, Farida.Rasulzada[at]psychology.lu.se

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, forskar på utveckling av normer hos barn samt grunderna för normativt beteende, samarbete och samarbetets utveckling samt metakognition d v s tänkande om tänkandet och vår förmåga att styra tänkandet samt kreativitetens grunder, 0709-20 81 25, ingar.brinck[at]fil.lu.se. Hon svarar gärna på frågor om:

  • Robotars plats i samhället: Robotar till hemhjälp och läxläsning, på sjukhuset och ålderdomshemmet, som guider på flygplatsen och konstmuseet. Hur vill vi ha dem? Kommer det att funka? Vad kan vara mänskligt hos en robot?
  • Att göra saker tillsammans: Samarbetsförmåga, sociala normer och intersubjektivitet
  • Ordlös kommunikation: Vi talar i det tysta
  • Utveckling av språk och tankeförmåga hos barn från födseln till 3 år: Om att peka, titta och röra sig i rummet
  • Kreativitet och improvisation: Till vardags och fest eller mest för konnässören?
  • Mindfulness och thinking-in-doing: Om expertis hos dansare, kampsportare, yogis och bergsklättrare
  • Upplevelser av konst: "Är det nåt fysiskt eller måste man tänka också?"

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, studerar begreppsbildning och semantik, samt tänkandets och språkets utveckling. Peter.Gardenfors[at]lucs.lu.se, 046-222 48 17, 0709-14 62 46

Krishantering (exempelvis skogsbränder), men också frågor om totalförsvar, civilt försvar
Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr[at]risk.lth.se 0702-83 82 16

Kulturarv
Lars-Eric Jönsson, är etnolog och kan svara på frågor om kulturarv, kulturhistoria medicinhistoria och psykiatrins historia, 046-222 43 11, 0706-99 19 98 Lars-Eric.Jonsson[at]kultur.lu.se

Migrantarbetare inom gröna näringar/jordbruk
Johanna Alkan Olsson, forskare, specialist på migrantarbetare inom jordbruket och de gröna näringarna, 0727-4 17 990, johanna.alkan_olsson[at]cec.lu.se

Musik och festivaler
Patrik Sandgren, musiketnolog och arkivarie på Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar. Patrik har skrivit om ramsor och melodistrukturer i såväl populärmusik, vaggvisor som fotbollsfansens sång på läktarna. Skånes musiksamlingar är ett traditionsarkiv för i huvudsak folklig musik och visa till både fest och vardag, 046-222 36 12, 0727-36 46 46, Patrik.Sandgren[at]folklivsarkivet.lu.se

Thomas Olsson, musikvetare som gärna svarar på frågor inom fälten rock, jazz samt musik och samhälle. Särskilt intresserad av progressiv rock och Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, 046-222 32 75, 0766-31 95 70 Thomas.Olsson[at]kultur.lu.se

Politik och litteratur
Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, båda professorer i litteraturvetenskap, kan svara på frågor om vilken roll litteraturen spelar för dagens politiker. Torbjörn Forslid, 046-222 84 73, torbjorn.forslid[at]litt.lu.se och Anders Ohlsson, 046-222 84 67, anders.ohlsson[at].lu.se

Resande och risker – transnationella kriminella nätverk, spritsmuggling
Fredrik Nilsson, professor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, fredrik.nilsson[at]ism.lu.se, 042-35 66 29

Retorik
Anders Sigrell är professor i retorik och kan således tillfrågas så snart det handlar om tal och/eller texter som ska analyseras, Anders.Sigrell[at]kom.lu.se, 046-222 84 77

Samhällets sårbarhet/riskhantering och samhällsviktig verksamhet
Henrik Tehler, professor i Risk och Säkerhet, Henrik [dot] Tehler [at] risk [dot] lth [dot] se, 046-222 48 50

Semester och resande
Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Semester under knappa förhållanden
Torbjörn Hjort vid Socialhögskolan i Lund har forskat om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem, 046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort[at]soch.lu.se

Angelica Angelin kan svara på frågor om fattigdom, socialbidrag och ungdomsarbetslöshet. Angelica.angelin[at]soch.lu.se, 0709-15 07 63

Skola, skolstart, skolköande
Tommy Andersson, professor nationalekonomi, har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser. Hur kan man ta hänsyn till föräldrars önskemål, gångavstånd, syskonförtur i kommunala skolor och samtidigt inte skapa incitament att ange icke sanningsenliga önskemål? 046-222 49 70, tommy.andersson[at]nek.lu.se

Skvaller och skandaler
Mia-Marie Hammarlin, forskare vid Institutionen för kommunikation och medier, kan prata om skandaler, vilket är hennes huvudområde och om kommunikation face-to-face, såsom skvaller och småprat: 0730-87 14 60, Mia-Marie.Hammarlin[at]kom.lu.se

Sol, ljus och färger – hur vi påverkas psykiskt? 
Thorbjörn Laike, lektor i miljöpsykologi, 046-222 70 78, 046-222 76 04,
Thorbjorn.Laike[at]arkitektur.lth.se

Språkfrågor
Marit Julien, professor i nordiska språk på språk- och litteraturcentrum (SOL) kan svara olika språkfrågor, marit.julien[at]nordlund.lu.se, 046–222 87 07

Sommardeckare och sommarlitteratur
Kerstin Bergman, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, medlem av Svenska deckarakademin och deckarrecensent. Har skrivit Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir (2014) och Deckarnas svenska landskap: Från Skåne till Lappland (2014). Bloggar om deckare på crimegarden.se, Kerstin.bergman[at]litt.lu.se, 0762-26 26 85

Anders Ohlson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap. Litterära kändisskap – från GW Persson till Selma Lagerlöf. Politikernas sommarläsning – vad säger den om dem? Vilka signaler vill politiker skicka genom att berätta vilka böcker de gillar? anders.ohlson[at]litt.lu.se, 0706-30 52 43 och torbjorn.forslid[at]litt.lu.se, 0731-52 30 63

Språk - gester och vuxen språkinlärning
Marianne Gullberg, professor psykolingvistik, vetenskaplig chef Humanistlaboratoriet, 046-222 03 89, marianne.gullberg[at]ling.lu.se

Strejker, upplopp och kravaller
Stefan Nyzell, fil dr i historia, stefan.nyzell[at]hist.lu.se, 0703-63 11 77

Upptäckarglädje – Vad tittar människor på? (under sommaren och annars)
Kenneth Holmqvist, professor i psykologi. Forskar om bla ögonrörelser, 0725-32 22 44, kenneth.holmqvist[at]humlab.lu.se

Carina Sjöholm, etnolog, forskar om resor i böckers, filmers och författares fotspår. Carina Sjöholm är författare till boken "Litterära resor: turism i spår en efter böcker, filmer och författare". Kan även svara på frågor som rör våra skärgårdar och sommargäster-bofasta-problematik, Carina.sjoholm[at]ism.lu.se, 0706-96 73 88

Ekonomi och samhälle


Börsrobotar i solstolen – vad händer med investeringarna i sommar?
Niclas Andrén, universitetslektor i företagsekonomi, kan uttala sig om investeringar, börsutvecklingen och riskvärdering, företagsstrategier, finansiella instrument, psykologiska faktorer som påverkar finansiella beslut, ratingföretags värderingar av länder, 0739-78 51 61, Niclas.Andren[at]fek.lu.se

Cirkulärekonomi
Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion)
Professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50,Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Naoko Tojo (producentansvar/EPR), universitetslektor, Internationella miljöinstitutet, 046-222 02 60, naoko.tojo[at]iiiee.lu.se

Delningsekonomi, Hållbar konsumtion
Oksana Mont (hållbar konsumtion och produktion) professor, Internationella miljöinstitutet
Tel: 046-222 02 50,Oksana.Mont[at]iiiee.lu.se

Finansiering av kollektivtrafik
Erik Ronnle, doktorand vid K2 och Ekonomihögskolan, forskar på Sverigeförhandlingens beslutsprocesser samt finansiering av kollektivtrafik, erik.ronnle[at]fek.lu.se, 0736-75 06 81

Finanskris, penningpolitik, hushållens skulder, Riksbanken 
Fredrik NG Andersson, fredrik_n_g.andersson[at]nek.lu.se, +46 46 222 46 44

IPCC Expert
Luis Mundaca (klimat, miljöekonomi, miljöpolitiska styrmedel) AR5 WG3 - MITIGATION, huvudförfattare till kap 3: Social, Economic and Ehical Concepts, professor, Internationella miljöinstitutet,046-222 02 57, 0704-94 94 57, Luis.Mundaca[at]iiiee.lu.se

Jordgubbens ekonomi – bönder, mat och konsumtion
Helena Johansson är ek. dr. och föreståndare på Agrifood Economics Centre vid Ekonomihögskolan och forskar om landsbygdsutveckling, bioenergi och handel inom jordbruket. Kan också tipsa om jordbruksekonomer vid centret som kan svara på frågor om ekonomin och ekologin från jord till bord, 046-222 07 96, helena.johansson[at]agrifood.lu.se

Klimat och energi
Astrid Kander, professor i ekonomisk-historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar klimat, energi och hållbar utveckling, 046-222 74 83, Astrid.Kander[at]ekh.lu.se

Kommunal ekonomi under sommaren
Ulf Ramberg, universitetslektor i företagsekonomi och forskningsledare för KEFU, är expert på kommunal ekonomi och hur kommunerna påverkas över årscykeln av satsningar, investeringar och förändringar i omvärlden, 046-222 49 60, Ulf.Ramberg[at]fek.lu.se

Sommarrea, beslutsångest och konsumenträtt
Olof Jakobsson, JK, universitetsadjunkt och forskare inom handelsrätt. En duktig pedagog, som kan köp- och avtalsrättsliga frågor på sin fem fingrar, 0705-12 37 20,
Olof.Jakobsson[at]busilaw.lu.se

Trender, konsumtion och varumärken – vad lockar kunderna i sommar?
Johan Anselmsson, universitetslektor i företagsekonomi, kan svara på frågor om företags marknadsföring under sommaren, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier. 0709-96 76 80,
johan.anselmsson[at]fek.lu.se

Tillväxten - vart tar den vägen på semestern?
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi, kan svara brett på frågor om globaliseringseffekter, tillväxt och ekonomi i Asien och Kina. Bra på hur regioners konkurrenskraft och hur de påverkas av globaliseringen. 0733-97 88 90, Fredrik.Sjoholm[at]nek.lu.se

Andreas Bergh, universitetslektor i nationalekonomi, kan svara på hur ekonomin påverkar svensk fördelningspolitik, välfärdsstaten, inkomstfördelning och svenska politiska reformer. 0707-79 07 34, Andreas.Bergh[at]nek.lu.se

Turism
Erika Andersson Cederholm forskar om livsstilsföretagande på landsbygden, t ex hästgårdar och turismverksamheter som Bed & Breakfast och liknande. 0703-51 90 84, Erika.Andersson_Cederholm[at]ism.lu.se

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 0704-92 26 34, Stefan.Gossling[at]ism.lu.se

Teknik, klimat och hållbarhet


Bränder och andra risker i det moderna samhället
Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor, 046-222 17 19, Patrick.van_Hees[at]brand.lth.se

Förpackningar för minskat matsvinn
Annika Olsson är professor vid Förpackningslogistik och rektor vid Campus Helsingborg. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet, annika.olsson[at]plog.lth.se, 0705-22 45 69

Klimat och energi
Markku Rummukainen, professor, klimat, klimatförändringar och FN:s klimatförhandlingar, 046-222 96 84, markku.rummukainen[at]cec.lu.se

Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar myrar vid Abisko och ser hur de blir allt blötare, 046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen[at]nateko.lu.se

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp, 046-222 04 74, anders.lindroth[at]nateko.lu.se

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson svarar på frågor kring strategier för klimatomställning, styrning mot nollutsläpp samt energi- och klimatpolitiska konsekvenser, 046-222 46 83, lars_j.nilsson[at]miljo.lth.se

Max Åhman, forskare vid Miljö- och energisystem, LTH, svarar på frågor kring klimatomställning och internationell klimatpolitik, 046 -22 95 43, 0733-58 74 11, max.ahman[at]miljo.lth.se

Emily Boyd, föreståndare vid LUCSUS (Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier). Har expertis inom klimatanpassningsfrågor, bland annat vad gäller förlust och skador av klimatförändringar - som inträffar när klimatförändringarna är så dramatiska att det inte går att anpassa sig till dem med koppling till resiliens och fattigdomsfrågor. 046-222 03 69, emily.boyd[at]lucsus.lu.se

Lennart Olsson, professor vid LUCSUS (Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier). Har studerat följderna av en förändrad jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter samt forskat om ökenspridning, livsmedelskris och klimatförändringarnas följder i Afrika. 046-222 05 11, lennart.olsson[at]lucsus.lu.se

Kimberly Nicholas, forskare vid LUCSUS (Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier). Har expertis inom vin och klimatförändringar samt livsmedelsproduktion och klimatförändringar. Har även forskat kring vilka individuella livsstilsval som är mest effektiva för att påverka klimatet i positiv riktning. 0733-22 34 97, kimberly.nicholas[at]lucsus.lu.se

Astrid Kander, professor i ekonomisk-historia, förklarar hur ekonomisk tillväxt och kris påverkar klimat, energi och hållbar utveckling, 046-222 74 83, Astrid.Kander[at]ekh.lu.se

Krishantering (exempelvis skogsbränder), men också frågor om totalförsvar, civilt försvar
Christian Uhr, universitetslektor i Risk och Säkerhet samt expert vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Christian.Uhr[at]risk.lth.se 0702-83 82 16

Mjukvaran – kan vi kontrollera den eller kontrollerar den oss?
Per Runeson är prefekt vid Institutionen för datavetenskap, LTH, och forskar kring den allt mer komplexa programvara som byggs in i våra maskiner och datorer, 046-222 93 25, per.runeson (at) cs.lth.se

När är vi framme? Transport, logistik och risker
Anders Wretstrand, docent vid LTH och forskare vid K2, forskar på strategi, policy och planering inom kollektivtrafik samt särskilda gruppers behov. Han svarar på frågor om kollektivtrafik i sommartid, 0766-32 78 65, anders.wretstrand[at]tft.lth.se

Fredrik Pettersson, post doc vid K2 och LTH, forskar på ett regionalt superbuss-koncept – en satsning på bekvämare bussresor i Skåne, 0737-15 63 58, fredrik.pettersson[at]tft.lth.se

Solenergi
Villy Sundström, professor i kemisk fysik. Hans forskning handlar om att utveckla nya material för solceller och artificiell fotosyntes, som uppfyller krav på att vara miljövänliga, energisnåla och ha flexibel användning. Villy.Sundstrom[at]chemphys.lu.se, 046-222 46 90, 0702-83 66 06

Jessica Lagerstedt Wadin forskar vid Sektionen för industriell ekonomi på LTH och har med kollegor studerat solenergiexpansionen i Kalifornien, där en särskild hyrmodell för solpaneler används, 046-222 03 59, 0767-68 28 41, jessica.wadin[at]iml.lth.se

Stjärnor, galaxer och exoplaneter
Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046-222 73 09, Lennart.Lindegren[at]astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046 222 72 94, Sofia.Feltzing[at]astro.lu.se

Anders Johansen, professor i astronomi, 046 222 15 89, anders.johansen[at]astro.lu.se

Åska, blixtar och dunder
Carl-Erik Magnusson, universitetslektor i fysik, 046-222 77 27, Carl-Erik.Magnusson[at]nuclear.lu.se


 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen