Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

När vården flyttas till det digitala rummet

Pappersrecept för läkemedel har ersatts av e-recept, elektroniska journalsystem har blivit praxis, besöksbokning av läkare sker över nätet och virtuella läkarbesök via videolänk blir allt vanligare. Digitaliseringen är en process som pågår i hela samhället – inte minst inom vården.
läkare
Digital hälsovård blir allt vanligare och förhoppningen är att nya system kan underlätta uppföljning efter behandlingar. Detta utan att patienten behöver komma in till en klinik. Foto: Shutterstock

E–hälsa är ett nytt och allt viktigare område som utnyttjar digitaliseringens möjligheter och innefattar all användning av digital teknik i hälso- och sjukvårdssyfte. Och Allt fler använder sig av elektroniska tjänster för att ta hand om sitt välmående.

- Med e-hälsa menar vi alltså inte bara så kallade hälsoappar i mobilen, utan alla elektroniska tjänster som används inom hälsa och sjukvård, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som är docent i arbetsmiljöteknik vid Designvetenskaper och koordinator för det tematiska samverkansinitiativet eHealth@Lu.

Digital hälsovård avlastar sjukvården

Digital hälsovård blir allt vanligare och förhoppningen är att nya system till exempel kan möjliggöra och underlätta uppföljning efter behandlingar. Detta utan att patienten behöver komma in till en klinik. En sådan modell kan hjälpa till att effektivisera och avlasta sjukvården där det ofta råder brist på både personal och resurser. Regeringens vision är att Sverige 2025 ska vara ett föregångsland inom e-hälsa. En ökad digitalisering som kan leda till vård på lika villkor och som dessutom stärker vårdtagares självständighet.

Nya tekniker används

Gudbjörg Erlingsdóttir forskar om e-hälsans påverkan på samhället ur flera olika perspektiv – bland annat hur digitaliseringen av vården påverkar arbetsmiljön för vårdgivare och hur samspelet med vårdtagarna fungerar när de nya teknikerna används.
 
- Tanken är att de digitala teknikerna ska vara till hjälp och stöd för både sjukvårdspersonal och patienter, säger Gudbjörg Erlingsdóttir och betonar vikten av pedagogiska och användarvänliga produkter.

Forskare
Gudbjörg Erlingsdóttir forskar om e-hälsans påverkan på samhället ur flera olika perspektiv – bland annat om hur digitaliseringen påverkar vården.

Hemmet en allt vanligare arbetsplats

Till exempel har ett av projekten haft som ett syfte att ta fram koncept för system som ska underlätta arbetet för sjukvårdspersonal som utför sitt uppdrag i patientens hem.

- Hemmet blir en allt vanligare arbetsplats för många sjuk- och undersköterskor då många äldre och sjuka personer bor kvar i sitt hem längre än tidigare, berättar Gudbjörg Erlingsdóttir.

Detta kan för personalen vara en stressig situation när de är ensamma på sin arbetsplats och inte har någon annan till hands att fråga när de ska ta viktiga beslut. Digitala system skulle till exempel kunna ge sköterskorna närmre kontakt till läkare vid behov av en second opinion och underlätta organiserandet av vårdåtgärder och medicinering, med mera.

Behoven av forskning ökar

Men i takt med att nya elektroniska lösningar på hälsovårdsfrågor utvecklas och implementeras, så ökar behovet av forskning kring vilka konsekvenser det får – både för sjukvården och för samhället i stort. Effekterna kan vara oväntade och behöver inte nödvändigtvis vara enbart positiva.

Bättre tillgång till egna journaler skapar oro

2012 infördes ett elektroniskt journalsystem som gav patienter öppen tillgång till sina egna journaler på internet. I första skedet så undantogs psykiatriska vårdjournaler från detta system eftersom man ansåg att det kunde vara för känsligt. Men 2015 inkluderades även dessa i systemet.

I två studier undersökte Gudbjörg Erlingsdóttir och doktorand Lena Petersson hur detta påverkade arbetssituationen för personalen som utförde vården och skrev journalerna.

- Det visade sig bland annat att många av psykologerna var negativa till journalsystemet, berättar hon och fortsätter:

- Vetskapen att patienten skulle få ta del av deras anteckningar, gjorde att de blev mer försiktiga med vad och hur skrev och ansåg att detta påverkade deras arbete på ett dåligt sätt.

Studien visade även att det öppna journalsystemet skapade oro hos läkarsekreterare, som har nära kontakt med patienterna. Många angav att de kände sig oroliga att möta patienter som kanske inte höll med i vad som stod i journalerna och att de skulle vara besvikna och upprörda.

Delar kunskap bland många forskare

E-hälsa är ett mångfacetterat område som kräver att forskningen tar ett brett och tvärvetenskapligt grepp.
Plattformen eHealth@lu samlar forskare från sju olika fakulteter och inom många olika områden – medicin, juridik, etik, integritetsfrågor, kommunikation och media, psykologi, med mera – som delar sina kunskaper, hjälps åt att se möjligheter och lösa problem som uppstår när vården flyttas till det digitala rummet.  

 

Kategorier

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden.

Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Hittills har vi startat följande samverkansinitiativ, som alla pågår under tre år:

Tematiska samverkansinitiativ

Senaste nyheter

2019-10-14

Lundaekonom om Ekonomipristagarna: ”Ingen tvekan om att Esther Duflo förtjänar priset”

Lundaekonom om Ekonomipristagarna: ”Ingen tvekan om att Esther Duflo förtjänar priset”
2019-10-14

Debatt i Lund: Nyspråk, hatspråk eller klarspråk?

Debatt i Lund: Nyspråk, hatspråk eller klarspråk?
2019-10-14

Därför blir mötena på jobbet allt fler

Därför blir mötena på jobbet allt fler
2019-10-11

Hallå där Alexander Bareis…

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11

ERC-anslag till att utforska udda kvanttillstånd

ERC-anslag till att utforska udda kvanttillstånd

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen