Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nya avhandlingar: Dagsljusets betydelse för mannens fertilitet och Förhöjd risk för benskörhetsfrakturer vid D-vitaminbrist

Många unga par väljer att föda barn senare i livet, ofta ovetande om att fertiliteten minskar med stigande ålder både hos kvinnor och män. Rapporter om minskande spermiekoncentration samt en ökande förekomst av testikelcancer har ökat intresset för mannens fertilitet. I sitt avhandlingsarbete har Gunilla Malm bland annat studerat dagsljusets betydelse för mannens fertilitet.
För låga nivåer av D-vitamin leder till en obalans mellan celler som bygger upp och celler som bryter ner skelettet och därmed utveckling av osteoporos. En grupp med hög risk för D-vitaminbrist är äldre människor. David Buchebner har i sitt avhandlingsarbete studerat 75-åriga kvinnor från Malmö och bland annat undersökt samband långvarigt D-vitaminbrist och risken för frakturer, dödlighet och allmän skörhet.

Fertilitet - dagsljus verkar inte kunna påverka spermiekvalitet

Hypotesen att mängden dagsljus har betydelse för spermiernas antal och rörlighet tillbakavisas

Tidigare rapporter från andra länder har gjort gällande att spermiekoncentrationen varierar under året, med lägst koncentration under sommaren och högst under vintern. I sökandet efter förklaringar har ljusbetingelserna varit en hypotes.

Studien, som ingår i en avhandling från läkaren och doktoranden Gunilla Malm, har utförts dels i Oslo, dels i Tromsö. Eftersom det nordligt belägna Tromsö har polarnatt och midnattssol är det enligt Gunilla Malm en idealisk plats för att studera ljusets inverkan.

Något dagsljusberoende kunde emellertid inte påvisas och hypotesen att mängden dagsljus skulle spela någon större roll för spermieantal samt deras rörlighet är därför rimligen fel. I studien deltog totalt cirka 200 män.

Gunilla Malm
Gunilla Malm, doktorand vid Institutionen för translationell medicin och läkare vid Örestadsklinikens vårdcentral. Foto: Ellen Malm

Gunilla Malm försvarar avhandlingen ”Semen quality for predicting male fertility and the association with light-regulated parameters”, den 8 december 2017.
Studierna har finansierats av bl.a. Vetenskapsrådet, Region Skåne, och MAS fonder.

 

Samband mellan D-vitaminbrist hos kvinnor och benskörhetsfrakturer

Kvinnor som lider av kronisk D-vitaminbrist har förhöjd risk att råka ut för en osteoporosrelaterad fraktur. Det framkommer i en långtidsuppföljning från Lunds universitet.

Resultaten presenteras i en ny avhandling. Vid fem- respektive tioårsuppföljningar framkommer även att låg D-vitaminnivå är kopplad till en ökad grad av skörhet och ökad risk att dö. De kopplingar som noterades var delvis men inte helt oberoende av andra sjukdomar, frakturer eller livsstilsfaktorer. Avhandlingens studier är av observationstyp och bevisar därför heller inget orsakssamband.

– Välgjorda behandlingsstudier med fokus på äldre behövs nu för att visa om kompenserande intag av Dvitamin kan minska frakturrisken och förbättra överlevnaden, förklarar David Buchebner, doktorand vid Lunds universitet och läkare vid Hallands sjukhus i Halmstad.

Underlaget består av drygt 1 000 75-åriga kvinnor från Malmö. Vid besöken ingick bl.a. bentäthetsmätningar, muskelfunktionstester och analyser av blodprover. Uppföljningar ägde rum efter fem respektive tio år.

David Buchebner
David Buchebner, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö och läkare vid Hallands sjukhus i Halmstad. Foto: Clive Bradford

David Buchebner försvarar avhandlingen ”Vitamin D in older women – fractures, frailty and mortality” den 15 december 2017.
Studierna har finansierats av bl.a. Vetenskapsrådet och Södra sjukvårdsnämnden.

 

Björn Martinsson

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Kontakt

Gunilla Malm, doktorand vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet, och läkare vid Örestadsklinikens vårdcentral, Malmö, 0725-97 20 17, gunilla [dot] malm [at] med [dot] lu [dot] se

David Buchebner, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, och läkare vid Hallands sjukhus i Halmstad, 073-827 14 82, david [dot] buchebner [at] med [dot] lu [dot] se

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen