Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Prestationer inom hållbarhet måste breddas och växla upp

Alla delar av samhället måste bli mer hållbara om vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen. Men vad innebär det att vara en hållbar organisation? Hur ska man mäta, jämföra och förstå sina egna och andras prestationer inom hållbarhetsområdet? Dessa frågor är i fokus för ett nytt samverkansinitiativ vid Lunds universitet.
Kugghjul. Illustation.
@Shutterstock

– I dag ser vi en snabb omställning mot mer hållbara organisationer. Alla har insett att det är bråttom om vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen och samtidigt hålla temperaturökningen till under 1,5 grad, säger Susanne Arvidsson, forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och koordinator för samverkans­initiativet, Enhanced value relevance and credibility of sustainable information,­ EVRACSI.

Företag måste bli mer hållbara

Samverkansinitiativet koordineras av Lunds universitet och samlar organisationer som European Environ­mental Agency (EEA), Skatteverket, AP fonderna, Revisorsinspektionen, företag, intresseorganisationer och forskare. Det har som mål att hjälpa företag att blir mer hållbara eftersom kravet på omställning ställer företag och organisationer inför stora utmaningar.

Hur ser en hållbar organisation egentligen ut? Hur ska man mäta, jämföra och förstå sina egna och andras prestationer inom hållbarhetsområdet? I dag finns det ett stort behov av mer standardiserade processer och instrument som alla företag kan använda.

– Vi har kommit långt när det gäller de ekologiska delarna av hållbarhet, såsom utsläpp, vatten­ och energianvändning, men för de sociala dimensionerna laggar vi efter. Vi har inte jämförbara sätt att mäta, förstå och värdera hur företag presterar inom exem­pelvis antikorruption, jämlikhet och mänskliga rät­tigheter. Inom andra delar av redovisning har vi under lång till utvecklat till exempel nyckeltal och årsrappor­ter som beskriver finansiella resultat.

Vi vill hjälpa företag att ställa om till att bli mer hållbara och transparenta.

Svårt att utvärdera

Avsaknaden av jämförbara processer gör att det är svårt att kvalitetssäkra och integrera arbetet inom hållbarhet. Det är också en utmaning för företag att utvärdera sig själva och koppla sin prestation till resultat och en långsiktigt hållbar utveckling.

– Ett företag måste inte bara kunna mäta utan även förstå sin prestation för att utvecklas: varför och hur har de uppnått sitt resultat? Har man tillförlitliga och jämförbara prestationsmått som används av många, kan företag bättre förstå sitt eget och andras arbete. Det ligger också till grund för hur man fördelar medel och bestämmer om satsningar, säger Susanne Arvidsson.

Tydliga mätprocesser

Som första steg vill samverkansinitiativet skapa en diskussion kring hur sådana prestationsmått eller standardiserade mätprocesser skulle kunna se ut. Vad är utmaningarna och möjligheterna för att integrera olika hållbarhetmål och för att mäta prestationen? Hur kan man tydligare koppla prestationen till resultat? Vilka behov finns det inom forskning, policy, industrin och lagstiftning?

– En sak vi vill göra är att bidra i ut­vecklingsarbetet med att ta fram tydligare sätt att beskriva prestationer på relaterat till de olika hållbarhetsområdena. Det är också viktigt att inse att alla prestationer inte kan kvantifieras utan att progres­sion kan ”mätas” på olika sätt. Vi måste förhålla oss ödmjuka inför att detta är en utmaning i vår gemensamma strävan att ställa om våra organisationer till mer hållbara, berättar Susanne Arvidsson och fortsätter:

– I denna strävan är det centralt att kunna jämföra och förstå hur olika organisationer presterar för att på detta sätt kunna möjliggöra en så effektiv omställning som möjligt.

Finansiell risk om man inte blir mer hållbar

Enligt Susanne Arvidsson kan näringslivet inte ducka för att prestationen inom hållbarhet måste breddas och växla upp. Företag som inte är villiga att arbeta strategiskt med hållbarhet kan också utgöra en finansiell risk exempelvis ur ett ägarperspektiv. De kan dessutom bli oattraktiva som arbetsgivare eftersom många unga trycker på för en omfat­tande omställning.

– Vi vill hjälpa företag att ställa om till att bli mer hållbara och transparenta. Men för att göra det måste företag och investerare ha något att gå efter och något att mäta. Det blir också ett sätt att undvika greenwashing, där företag utger sig för att vara mer hållbara och miljö­vänliga men inte är det, avslutar Susanne Arvidsson.

Läs mer om samverkansinitiativet Enhanced value relevance and credibility of sustainable information­ EVRACSI

Kategorier

Porträtt, kvinna. Foto.
Susanne Arvidsson, forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och koordinator för EVRACSI.

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden.

Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Hittills har vi startat följande samverkansinitiativ, som alla pågår under tre år:

Tematiska samverkansinitiativ

Senaste nyheter

2020-02-26

Världens största biobank med stamceller

Världens största biobank med stamceller
2020-02-24

Fram med tumstocken: Första gången i Sverige äldre engageras i ett massexperiment

Fram med tumstocken: Första gången i Sverige äldre engageras i ett massexperiment
2020-02-19

Utvärdering av ämneslärarutbildningarna

Utvärdering av ämneslärarutbildningarna
2020-02-19

Medicinska fakultetens forskarutbildning ackrediterad

Medicinska fakultetens forskarutbildning ackrediterad
2020-02-18

Omorganisationer riskerar självdö om personalen glöms bort

Omorganisationer riskerar självdö om personalen glöms bort

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen