Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pris till forskning om livet efter stroke

Teresa Ullberg, forskare och specialistläkare i neurologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, tilldelas Sparbanken Skånes Forskningspris på 100 000 kronor för sin forskning om stroke. Med sin avhandling har hon bland annat hittat brister i den långsiktiga strokevården. Bakom priset står Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.
bild på forskaren och läkaren Teresa Ullberg som får Sparbankens Skånes forskningspris
Teresa Ullberg, forskare och specialistläkare i neurologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, tilldelas Sparbanken Skånes Forskningspris på 100 000 kronor. Foto: Sparbanken Skåne

Varje år drabbas cirka 28 000 personer i Sverige av stroke. Minst 140 000 personer i Sverige lever med stroke, och många har fysiska eller kognitiva nedsättningar i någon utsträckning till följd av sjukdomen. Vi behöver mer kunskap om vad som händer med patienter efter stroke.
Teresa Ullberg forskar på uppföljning och rehabilitering efter stroke och för det får hon nu Sparbanken Skånes forskningspris.

Under senare år har det gjorts stora landvinningar inom akut strokebehandling, men omhändertagandet av strokepatienter i det längre perspektivet har inte rönt lika mycket uppmärksamhet. Teresa Ullbergs studier visar att det saknas en strukturerad långsiktig strokevård som är lika för alla oavsett vilket sjukhus man behandlats på eller var i landet man bor. Äldre, funktionsnedsatta drabbas extra mycket och riskerar att hamna mellan stolarna. 2016 försvarade hon sin avhandling om strokevården ur ett långtidsperspektiv. Avhandlingen baserades på 35 000 patienter med stroke som registrerats i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke.

Stroke är en sjukdom man lever med länge och därför är det viktigt att den långsiktiga vården och uppföljningen fungerar. Avhandlingsarbetet visar att uppföljningen av patienterna haltar. Till exempel såg vi att en av fyra patienter inte fått någon uppföljning av läkare inom tre månader efter stroke, vilket är det vi som jobbar med stroke rekommenderar. Det var främst de äldre och de sjukaste patienterna som drabbades. Vi kunde också se att en av fem patienter inte hade fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda ett år efter sin stroke, säger Teresa Ullberg och fortsätter
– Det finns uppenbara brister i det långsiktiga omhändertagandet, och det behöver studeras närmare. Därför arbetar vi nu med en studie ”Strukturerad uppföljning efter stroke i Malmö” där vi undersöker om en modell med strukturerad uppföljning av strokesjuksköterska under det första året efter stroke fungerar och är effektiv.

– Som sparbank vill vi göra skillnad och skapa bättre förutsättningar i samhället. Det känns därför angeläget att stödja forskning kring en av vår tids stora folksjukdomar. Sjukdomen har stora konsekvenser inte bara för den drabbade utan även anhöriga och samhället i stort. Vi vill uppmärksamma och stödja alla delar av strokeforskningen, säger Anders Österberg, vice vd i Sparbanken Skåne.

Sparbanken Skånes forskningspris finansieras av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta som 2016 donerade 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över sex år och varav en del, 100 000 kronor, varje år delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning.

– Det är fantastiskt att Sparbanken Skåne uppmärksammar forskning kring sjukdomen stroke. För mig som forskare och alla oss som jobbar med sjukdomen betyder det mycket. Det är också väldigt angeläget för en stor grupp patienter att vi försöker utveckla och förbättra vården vid stroke.

En annan del av donationen från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta delas ut i form av forskningsanslag som ska gå till den främsta strokeforskningen vid Lunds universitet. Totalt 2 miljoner kronor ut till forskare vid Medicinska fakulteten. 250 000 kronor vardera delas ut till Christina Brogårdh, Tomas Deierborg, Gunnar Engström, Sölve Elmståhl, Arne Lindgren, Bo Norrving, Zaal Kokaia och Kartsten Rusher

Sparbanken Skånes forskningspris kommer att delas ut den 26 oktober vid Strokedagen i Lund – i år på temat ”Innovation och framtiden för strokesjukvård” – som är ett öppet seminarium arrangerat av Medicinska fakulteten och Region Skåne med stöd av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Intresserad allmänhet kommer då få en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet.

Katrin Ståhl

Kategorier

Kontakt

Teresa Ullberg, neurologiforskare vid Lunds universitet, specialistläkare Skånes universitetssjukhus, tel: 0727434402, teresa [dot] ullberg [at] med [dot] lu [dot] se ()

Anders Österberg, vice vd Sparbanken Skåne, 070-321 7503   anders [dot] osterberg [at] sparbankenskane [dot] se ()
Maria Wallinius, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 072-206 65 27, maria [dot] wallinius [at] sparbanksstiftelsenfof [dot] se

Lars Dahlin, professor, ordf. i priskommittén, 040-331724, lars [dot] dahlin [at] med [dot] lu [dot] se

Strokedagen i Lund

Sparbanken Skånes forskningspris kommer att delas ut den 26 oktober vid Strokedagen i Lund – i år på temat ”Innovation och framtiden för strokesjukvård”som är ett öppet seminarium arrangerat av Medicinska fakulteten och Region Skåne med stöd av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Intresserad allmänhet kommer då få en chans att träffa och lyssna på forskare inom strokeområdet. Strokedagen i Lund arrangeras i samband med Världsstrokedagen.
Länk till programmet

 

 

 


 

Fakta om stroke

Varje år får cirka 28 000 personer i Sverige och 17 miljoner i världen stroke. Ungefär en tredjedel av dem avlider och en tredjedel drabbas av betydande funktionsnedsättningar. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Medelåldern för de som drabbas av stroke ligger på 75 år, men cirka 20 % av de som fått stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år. Stroke är den åldrande hjärnans sjukdom och med förväntad högre framtida medellivslängd kommer antalet strokepatienter öka.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen