Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rektorsbrev 1 november

Den nya webbplatsen, satsningar inom telekom, social innovation, Ideon Open och Lund Open, nytt samarbete med Aalborg, Forskningens dag, brasilianska studenter, Foodbest och samarbete med Nottingham är några av punkterna i detta rektorsbrev.

Nya lu.se har nu äntligen lanserats. Det är glädjande att vi nu har fått en modern extern webbplats som blivit så bra. Den nya tekniska plattformen ger också helt andra möjligheter att fortsätta utvecklingen av lu.se. Ett stort tack till Externwebbprojektet och webbgruppen för det fina arbetet med vår nya webbplats!

Fortfarande återstår dock ett stort arbete att rätta till det som har blivit mindre bra, och även att få med fakultets- och institutionswebbplatser samt webbplatsen för anställda in i det nya utseendet.  En ny webbsamordningsgrupp, Samwebb, med representanter från olika delar av organisationen arbetar just nu på uppdrag av förvaltningschefen med att ta fram webbprinciper och designmallar för alla typer av LU-webbplatser.

Se den nya webben och tyck till om den nya sajten här

Spetskompetens inom telekom.  I Lund finns unik kompetens inom mobila lösningar. Nu vill universitetet tillsammans med omgivande telekomföretag och samhällsaktörer skapa ett kompetenscentrum som ytterligare förstärker LTH och Lund som ett av landets ledande områden inom mobil kommunikation. Sedan Sony Mobiles uppsägningar har FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) anlitat Mobile Heigths med VD Mats Ekstrand och förre moderate arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin för att utveckla och stärka telekomverksamheten i Skåne. FIRS har en styrgrupp för detta arbete med bland andra Per, regionrådet Pia Kinhult och Lunds kommunalråd Mats Helmfrid. En idé är att tillsammans skapa ett forsknings- och innovationscentrum och också att försöka locka hit internationell toppkompetens inom området.

Framtiden för telekomindustrin diskuterades också under ett innovationsmingel i Universitetshuset i förrgår. Bert Norberg, ordförande för styrelsen i SONY Mobile, medverkade.  Per deltog också och talade om hur man bäst kan ta tillvara på den kunskap som finns.

Läs mer om tankarna på det nya forsknings- och innovationscentrumet här

Läs mer om Innovationsminglet

Social innovation. I somras tog universitetet ett strategiskt beslut att arbeta med sociala innovationer där både lokala och internationella behov sätts i fokus. Ett första steg i detta är en workshop 16-17 november som riktar sig till forskare inom och universitetet och olika experter som jobbar med sociala innovationer i hela Öresundsregionen. Förhoppningen är att skapa ett nätverk som tillsammans och gränsöverskridande kan arbeta fram nya innovationer för att möta sociala behov. Bostad först är ett sådant koncept och mycket glädjande för hemlösa är nu att även Uppsala och Malmö har tagit till sig detta arbetssätt.

Kinesiska rektorer på besök. I förra veckan hade vi en stor delegation av kinesiska rektorer på besök.  Mycket intressant att träffa representanter för den snabbt växande utbildningssektorn i Kina och knyta kontakter för eventuella framtida samarbeten.

Ideon Open. En ny plats för samverkansprojekt håller som bäst på att ta sin form. Ideon Open är en öppen och neutral plats, oberoende av bransch eller geografisk hemvist, där näringslivet har chans att utveckla sin innovationskraft för att bättre klara den globala konkurrensen genom att samverka med den senaste forskningen, andra företag och drivna entreprenörer. Medarbetare från Teknopol, Lunds universitet och Ideon utgör kärnan för att utveckla verksamheten och ge projekten rätt stöd. Under hösten är tanken att Ideon Open ska stå redo att välkomna nya innovations- och tillväxtprojekt.

Lunds universitet deltar aktivt här och har inspirerats att också vidga vårt externa nätverkssamarbete och för detta använda namnet LU Open. Målet är att skapa en öppen och neutral arena där projekt och nätverk av olika slag kan mötas och utvecklas. Ett första steg är en gemensam utvecklings- och innovationsplattform som bland annat ska arbeta med hållbar stadsutveckling, energiplanläggning, bioenergi, bioraffinaderi och klimatanpassning.

Läs mer om Ideon Open

Samarbete med Aalborgs universitet. Universitetet inleder återigen ett samarbete med ett danskt universitet. Förra veckan tecknade Per ett avtal med sin rektorskollega Finn Kjærsdam och campuschef Lena Lange på Aalborgs universitet. Avtalet innebär ett samarbete kring innovation, hållbarhet och ett ökat forsknings- och utbildningssamarbete inom en mängd olika områden. Det ger oss en stark partner som både har sitt huvudsäte i Jylland och ett nytt campus i Köpenhamn. Båda universiteten har starka innovationsmiljöer och nu kan vi dra nytta av varandras erfarenhet och kunskap.

Läs mer om samarbetet i detta pressmeddelande

Samarbete med Nottingham har diskuterats i en mycket positiv anda när en delegation därifrån besökte oss i veckan. Nottingham är liksom vi med i universitetsnätverket U21 och är en partner som vi redan har mycket samarbete med. Vi kommer nu att gå vidare och föreslå ett memorandum of understanding för att utvidga samarbetet även på utbildningssidan. En delegation från universitetet kommer att besöka Nottingham i vår.

Guldmedalj. Glädjande var att se vicerektor Carl Borrebaeck motta IVA:s Guldmedalj för sin framstående forskning och sitt framgångsrika entreprenörskap. Stort grattis! Per var med i Stockholm under Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins högtidliga årssammankomst.

Läs mer om utmärkelsen

Landshövding på besök. Skånes nya landshövding Margareta Pålsson besöker universitetet nästa vecka och kommer då bland annat att träffa både Per och Eva. Även Region Skånes nya regiondirektör Jonas Rastad besöker oss under de kommande dagarna.

Forskningens dag. På onsdag är det Forskningens dag i Lund, som är Medicinska fakultetens största årliga evenemang. Vid Forskningens dag i Lund (onsdag) delas Eric K. Fernströms Nordiska Pris och Svenska Pris till yngre forskare ut. Vid Forskningens dag i Malmö (tisdag) delas pris för Yngre framgångsrik klinisk forskare inom Region Skåne ut. Alla intresserade är välkomna. Missa inte det!

Läs mer om Forskningens dag

Se programmet här

Brasilianska studenter. Brasilianska staten storsatsar på stipendier till toppstudenter som vill studera utomlands. Mycket talar för att Lunds universitet de kommande två åren erbjuds att ta emot ett större antal helfinansierade studenter från Brasilien, vilket givetvis är glädjande. Ett möte har hållits i Stockholm där lärosätena redovisade sina planer och utbildningsdepartementet och Internationella programkontoret diskuterade antagningsfrågor med oss. Richard Stenelo, marknadsansvarig på Externa relationer och Per deltog i mötet och redovisade, baserat på uppgifter från fakulteterna, att vi kan tänka oss att ta emot cirka 400 studenter från Brasilien, vilket är flest av alla lärosäten. Fortfarande återstår dock en rad formella teknikaliteter som måste lösas. Intresset från Internationella programkontoret är mycket stort.

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har anslagit närmare en miljon kronor till Lunds universitets satsning på ”Swedish Excellence Seminars” i Brasilien och Ryssland under de kommande två åren. Lunds universitet anslår lika mycket för att kunna genomföra de här seminarierna i samarbete med de svenska ambassaderna i värdländerna. Det första seminariet i Brasilien planeras redan i december. Förra veckan hölls ett möte för att diskutera hur många studenter vi kan ta emot, och det finns ett stort intresse från LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.  

Läs mer om satsningen i LUM

Foodbest utvecklar sig mycket positivt med allt fler engagerade internationellt, nationellt och inom universitetet. Utsikterna för att få en KIC från EU inom livsmedelsområdet ser ut att vara relativt stora.

Läs mer om Foodbest

Fundraisingkampanj igång. Inför universitetets 350-årsjubileum driver universitet en stor fundraisingkampanj med syfte att få filantropisk finansiering till viktiga forskningssatsningar. Kampanjtemat blir ”Lunds universitet – för en bättre värld”. En kampanjwebb, som blir det stora skyltfönstret för kampanjen, är på väg att utvecklas. Upplägg, kampanjnamn och strategi är väl förankrat både i universitetsledningen och i den rådgivande kommitté som är knuten till Development Office, den avdelning som ansvarar för fundraisingen vid LU.

Läs mer om fundraising

GUL. Prorektorerna i Göteborg, Uppsala och Lund har träffats för att diskutera arbetet med kvalitetsfrågor vid universiteten. Bland annat presenterades respektive lärosätes kvalitetssystem för att utbyta erfarenheter och lära av varandra och diskutera hur samverkan kan ökas ytterligare. Det gavs också en lägesrapport från det pågående samarbetsprojektet mellan Lund, Uppsala och Göteborg – The Swedish Master Project. The Swedish Master II omfattar uppföljning av resultaten från det första projektet, liksom en alumnistudie.
En annan fråga var SUHF:s kvalitetssystem, som vi i Lund undersöker möjligheten att vara med i. Fokus ska ligga på respektive lärosätes behov när det gäller att utvärdera kvalitet och vara bredare än dagens kvalitetssystem som baseras på resultat i form av examensarbeten.


Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-22
Kopplingen tarmbakterier och fetma
Kopplingen tarmbakterier och fetma
2018-02-21
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
Kommunikativ förmåga är viktigt i arbetslivet
2018-02-21
Enzym förändrar livet för njursjuka
Enzym förändrar livet för njursjuka
2018-02-21
"Hur kan du försvara en terrorist?"
"Hur kan du försvara en terrorist?"
2018-02-21
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel
Inkontinens drabbar miljoner – mer måste göras för att hitta botemedel

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen