Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rektorsbrev 1 oktober

Budgetpropositionen, Max IV, Medicon Village, USA:s ambassads besök på universitetet, Dekanresan, kvalitetsdialoger och ett nytt samarbete om masterutbildningar är några av punkterna i detta rektorsbrev.
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg (Foto: Kennet Ruona)

Budgetpropositionen för 2013 visar att grundutbildningsanslaget för Lunds universitet ökar. Under de tre kommande åren skjuts tillfälliga platser till, för 2013 uppgår de till 17 miljoner kronor för att de följande åren sänkas till 13 miljoner 2014 och till 4 miljoner 2015. Vi får också del av de nationella kvalitetsmedlen, som går till utbildningar som fått högsta betyg i Högskolverkets granskningar, med totalt 13,4 miljoner kronor under 2013. Universitetet får även 45 nya platser till civilingenjörsutbildningen samt 10 platser till högskoleingenjörsutbildningen. Dessutom får den konstnärliga forskningen ett höjt anslag med 3 miljoner 2013 och ytterligare 3 miljoner 2014. Utbildningar som klassas med HTSJ-prislappar får en ökning med totalt 68 miljoner för 2013.

I den förra budgetpropositionen beräknade regeringen att Lunds universitets anslag skulle minska med 5,5 miljoner kronor 2013. Det nya förslaget innebär 33 miljoner kronor i nya medel, vilket alltså gör ett totalt tillskott på 27,5 miljoner kronor.

De nya tillskotten är givetvis väldigt välkomna. Nu ska vi noga analysera hur vi ska använda de extra medel vi får för att se hur vi bäst kan få nytta av de nya tillfälliga platserna och även fundera över hur vi ska fördela de nationella kvalitetsmedlen. Utbildningsnämnden kommer att diskutera detta vid sitt möte den 10 oktober. Det är viktigt att inte satsa på nya utbildningar för de tillfälliga platserna. Man kan se tilldelningen som ett sätt att dämpa effekterna av regeringens sänkning av utbildningsplatser på grund av den väntade demografiska nedgången om några år, men också som ett åtgärdspaket på grund av arbetslösheten bland ungdomar.

Som tidigare blivit känt blir det en nivåhöjning på hela 4 miljarder kronor i den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Detta är mycket glädjande. Skulle vi lyckas få vår andel på ca 20 % av nationella forskningsmedel till högskolesektorn så skulle det betyda en ökning på upp mot 800 Mkr i årliga anslag men låt oss vara försiktiga och utgå från hälften, det vill säga 400 Mkr, så är detta också ett mycket stort lyft för Lunds universitet. Regeringens satsning gäller bland annat Life Science, stärkt basfinansiering till universitet och högskolor, satsningar på spetsforskning, satsning på att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster samt mer medel till Max IV och ESS. Särskilt glädjande är att vår uppvaktning om bidrag till driften av MAX IV blev hörsammande.

MAX IV-bygget går enligt tidsplan och det är imponerande att se hur det tar form längs E22 med transporttunnel, lagringsringens bottenplatta, teknikbyggnader med mera. Nu gör också Peab ängskullar på åkrarna vid MAX IV där det ska bli växter och kanske betande får. Tanken är att de fem till tio meter höga kullarna ska blir ett landmärke i Lund och ett parkområde för allmänheten, men utformningen av kullarna görs med extrem precision för att de ska kunna dämpa vibrationer i marken som annars skulle kunna störa de känsliga mätinstrumenten i forskningsanläggningen.

Framöver kommer också MAX IV-laboratoriet att uppdatera sin ansökan om extra anslag till finansiärerna Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet. Detta beror på att man har lyckats både tänja på tidsgränserna och minska kostnaderna för den nya forskningsutrustningen till anläggningen. De nya uppgifterna och kostnadskalkylerna gör att ett beslut om tilläggsfinansiering inte längre är så akut som man tidigare befarat.

Ett mindre pressat tidsschema ger även goda förutsättningar för oss finansiärer att kunna göra en grundlig behandling av ansökan under hösten. Klart är dock att det är högt prioriterat och att den vetenskapliga nivån ska hålla främsta världsklass.

Medicon Village fortsätter att utvecklas mycket positivt både vad gäller olika etableringar dit och när det gäller planeringen av vår inflyttning till lokalerna där. Medicinska fakulteten är nu tydligt positiv till en lokalexpansion på Medicon Village men behöver få ett par frågor besvarade. Det räknar vi med att klara ut inför fakultetens nästa sammanträde i slutet av oktober. Förutom de redan aktuella forskargrupperna så har nya grupper nu också anmält sitt intresse. Detta är glädjande. Varmt tack till Er alla som nu arbetar intensivt med planering för inflyttning i olika avseenden.

I propositionen vet vi att Stockholm/Uppsala får riktade resurser till Life Science av regeringen. Men vi har fått Medicon Village genom en privat donation och det ger oss stora möjligheter inför framtiden både vad gäller finansiering och expansion av verksamheten inom området. Allt överskott från anläggningen kommer att gå till forskning inom Life Science och det kan efter hand bli rätt stora årliga resurser, dvs överskottet återgår inte som för Akademiska hus till Finansdepartementet. Snarare påminner detta mer om vad som gäller för universiteten i Oxford och Cambridge som själva äger och förvaltar sina lokaler och stora donationer.

Vi räknar också enligt ovan med en god utdelning i den kommande forsknings- och innovationspropositionen varför bedömningen är att vi står inför ett relativt stort expansionsbehov och här är vi därför mycket glada att kunna ta lokaler på Medicon Village i anspråk.

Läs mer om Medicon Village

USA:s ambassad kommer på besök. Den 10 oktober kommer USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski och delar av hans stab, hit på en ”road show”. En mobil ambassad kommer att öppnas på morgonen. Efter lunch med representanter från universitetsledning, studenter och forskare kommer ambassadören att hålla tal och svara på frågor från studenter och övriga intresserade. Dagen innan besöker ambassadens ”road show” Helsingborg.

Läs mer om ambassadens Road show här

Nytt samarbete med Uppsala om masterutbildningar. Eva ska tillsammans med Uppsalas prorektor dra igång ett samarbetsprojekt för att säkra och utveckla kvaliteten på de tvååriga masterutbildningarna. Dessa utbildningar introducerades 2007 och lockade många internationella studenter, framför allt innan studieavgifter för utomeuropéer infördes i Sverige. Projektet ska pågå 2012-2014 och kommer att täcka in studenternas uppfattningar om utbildningen, studieresultat och efterföljande karriär.

Läs mer om samarbetet

Många lundaforskare på Bok- och Biblioteksmässan. Förra veckan var det Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Många lundaforskare var på plats. För första gången var universitetet också representerat med en egen monter tack vare ett initiativ från samhällsvetarna och område HT.

Se universitetets program

Dekanresan. Per och Eva har varit med vicerektorerna, dekanerna och studenterna i LUS ledning på Englandsresa och besökt universiteten i Oxford och Cambridge. Det har varit många givande möten med olika ledare inom utbildning, internationalisering, innovation och forskning. Dagarna avslutades i London med ett möte med Cliff Hancock, strateg på HEFCE, Higher Education Funding Council for England som arbetar med att göra brittisk utbildning internationellt konkurrenskraftig. Vi besökte också ledningsgruppen för University of London.

Det har varit mycket inspirerande att besöka några av världens högst rankade universitet tillsammans med hela universitetsledningen. Man lär sig mycket och slås av både likheter som storleken och skillnader som självständigheten, tillgångar i form av donationer, fastigheter och kapital.

På torsdag reser Per till Japan där han ska delta i Science and Technology in Society Forum i Kyoto samt besöka Tokyo University och delta i ett Aluminimöte för våra studenter där.

LERU-möte i Milano kommer Eva att vara med på under torsdag och fredag. Det är LERU Doctoral Studies Community som träffas för att bland annat diskutera LERU:s aktiviteter i förhållande till EU:s forskningspolitik när det gäller forskning på doktorandnivå. LERU skrev under ett Memorandum of Understanding med EU, som inkluderar punkter angående forskarutbildningen. Bland annat detta dokument kommer att diskuteras.

Läs LERU:s Memorandum of Understaning här (PDF 147 kB)

Ett internat med de fackliga organisationerna har ägt rum. Från arbetsgivarsidan deltog vicerektor Nils Danielsen och personalchef Ingrid Estrada Magnusson, samt inledningsvis även Per.

Snart väntar den första av tre kvalitetsdialoger som kommer att äga rum under hösten. Kvalitetsdialogerna mellan universitetsledningen i form av prorektor och områdesledningarna syftar till att förbättra uppföljningen och utvecklingen av kvalitetsarbetet och först ut är naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och konstnärliga fakulteterna. När alla dialoger genomförts sammanställs resultaten som sedan kommer att diskuteras i utbildningsnämnden, där vi för första gången gemensamt kan reflektera över kvalitetsarbetet vid LU, sett från ett fakultetsövergripande perspektiv.

Riksdagens högtidliga öppnande hölls den 18 september och Per deltog som lyssnare och minglare. Värdet av vår närvaro i Stockholm i olika sammanhang kan knappast överskattas. Många givande samtal genomfördes och Lunds universitet bemöts med största respekt.

Malmö högskolas årshögtid med promovering av doktorer, installation av professorer samt prisutdelningar hölls i Malmö Konserthus den 21 september och Per var där och representerade Lunds universitet.

RIFO, dvs sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, håller seminarium i riksdagen om satsningen på MAX IV och ESS i Lund. Deltar gör bland andra Stacey Ristinmaa Sörensen och Per från Lunds universitet.

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-18
Projektet – en illusion av handlingskraft
Projektet – en illusion av handlingskraft
2018-02-16
Chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Leidner Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer
Chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Leidner Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer
2018-02-16
Lyckad fortsättning på arbete med barns rättigheter
Lyckad fortsättning på arbete med barns rättigheter
2018-02-14
Sköldkörtelns funktion kan vara förbisedd vid bröstcancer
Sköldkörtelns funktion kan vara förbisedd vid bröstcancer
2018-02-09
Stor satsning på miljövänligare solenergi
Stor satsning på miljövänligare solenergi

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen