Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rektorsbrev 17 september

Forsknings- och innovationspropositionen, QS-rankingen, myndighetskapitalet, iranska studenter i kläm, toppbetyg för juristutbildningar, Innovation in Mind, professorsinstallationen, dekanresan och Styrgruppen med anledning av varslen på SONY:s arbete är några av punkterna i detta rektorsbrev.
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Wiberg (Foto: Kennet Ruona)

Forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen presenterade delar av FoI-proppen i förra veckan och det var många positiva besked som delgavs, inte minst för oss här på Lunds universitet. Glädjande är 4 miljarder kronor i årlig nivåhöjning som kommer att gälla fullt ut från 2016. Under åren 2013-2015 sker en successiv ökning. Inriktningen på satsningen som regeringen nu presenterar ligger på Life Science, stärkt basfinansiering för universitet och högskolor, spetsforskning, forskningsanläggningar och att forskningsresultaten ska leda till nya produkter och tjänster. Ökningen för 2013 är dock relativt liten och här hänvisade ministern till att lärosätena har ett myndighetskapital att använda.

Den totala nivåhöjningen på 4 miljarder, ligger i stort sett i nivå med den förra propositionen som gav 5 miljarders nivåökning av de årliga forskningsanslagen. Det ser ut som att Lunds universitet kommer att vara en av vinnarna i proppen, särskilt gällande de aviserade satsningarna på fakultetsmedel på 900 miljoner kronor som vi hoppas kunna få en väsentlig del av. För Lunds universitets del kan det innebära upp mot 180 miljoner kronor, om man räknar med att Lunds universitet i storleksordning brukar få 20 procent av de totala forskningsanslagen.

Även satsningar på ESS och MAX IV delgavs. År 2016 kommer regeringen att satsa 200 miljoner kronor på ESS och 50 miljoner kronor på MAX IV. Vi ser här att vår uppvaktning av utbildningsministern gav resultat även om dessa pengar riktas till Vetenskapsrådet.

Även satsningen på spetsforskning på 300 miljoner kronor/år är positiv samt även satsningen på innovationer.

Läs en promemoria om FoI-proppen (PDF 207 kB)

Budgetfrukost. På torsdag den 20 september klockan 07.45 – 9.00 kommer statssekreterare Peter Honeth traditionsenligt hit till Lund för att berätta om innehållet i budgetpropositionen. Kaffe serveras från 07.30.

Om du vill delta görs anmälan till monica [dot] vikingsson [at] rektor [dot] lu [dot] se senast i dag den 17 september.

QS-ranking. Lunds universitet har placerats främst bland svenska lärosäten i rankingen utförd av internationella QS World University Ranking. Lunds universitet har under flera år hamnat bland de 100 främsta och kommer i år på plats 71. Detta är den bästa placeringen av de svenska universiteten och näst bästa bland de nordiska, efter Köpenhamn på plats 51. På andra plats av de svenska kommer Uppsala på plats 81 och sedan Stockholms universitet på plats 171. Det som QS-rankingen särskilt viktar högt är det anseende som lärosätet har bland i den internationella akademiska världen.

Läs mer om rankingen

Roligt att notera att inlägg om QS-rankingen även slog LU-rekord på vår Facebook-sida med 1100 likes på ett halvt dygn.

Rektors ledningsråd diskuterade myndighetskapitalet den 6 september. Styrelsen har sedan tidigare satt upp målet till sju procent av årsomslutningen. Vi diskuterade utifrån att myndighetskapitalet för forskning skulle kunna få vara tio procent, medan det räcker med fem procent för utbildning samt att målet skulle nås under tidsperioden fram till utgången av 2017. Nu i höst förväntas beslut fattas av styrelsen.

I ledningsrådet fanns dock uppfattningen att myndighetskapitalet borde få ligga än högre, särskilt forskningen. Några argument för detta togs upp av dekanerna: Det finns kapital för att kunna rekrytera internationella toppkrafter när dessa möjligheter dyker upp, det långsiktiga ansvaret vi tar på oss för medfinansiering av allt större externa anslag kräver också myndighetskapital och detsamma gäller vid anställning av personal, bland annat doktorander. Det ansågs också viktigt att det finns utrymme för att solidariskt kunna hjälpa till om en del av verksamheten får ekonomiska problem.

Även frågan om en eventuell stiftelsebildning berördes. Skulle den bli aktuell för oss talar det för att vi då behöver ha ett större myndighetskapital. Gällande tidpunkten då universitetsstyrelsens mål ska vara uppnått framfördes betydelsen av att skynda långsamt för att inte äventyra en god hushållning inom organisationen och för att det behövs utrymme för att ha en variation mellan åren relativt målsättningen för myndighetskapitalet.

Ledningsrådet konstaterade att vi i dag har en mycket väl fungerande ekonomistyrning med budgetar som hålls och prognoser som stämmer väl med utfall. Detta ger oss bättre planeringsmöjligheter, vilket redan har visat resultat i form av att myndighetskapitalet minskar på fakultets- och gemensam nivå.

Sammantaget betyder detta att vi kommer att fortsätta diskussionen i Rektors ledningsråd och frågan om målsättningen för myndighetskapitalet kommer också på nytt att tas upp för diskussion i Universitetsstyrelsen den 12 oktober. Principbeslut i frågan behöver ske under hösten, d.v.s. senast i decembermötet.

Iranska studenter i kläm. I förra veckan uppmärksammade vi omvärlden på att våra studenter från Iran har haft problem med att öppna konto i vissa banker. Bakgrunden är FN-sanktioner mot iranska pengatransaktioner som har övertolkats av en del banker i Sverige, bland annat av Nordea.

Vi har dock haft kontakt med såväl banker, Bankföreningen, UD som Migrationsverket för att säkerställa att våra internationella studenter ska kunna öppna bankkonton och att deras förlängda uppehållstillstånd inte ska äventyras av eventuellt banktrassel. Vi kommer att följa utvecklingen noggrant och om någon hör talas om internationella studenter som behöver hjälp i liknande frågor, ber vi er ta kontakt med Externa relationer.

Stort tack till ER som gör ett utmärkt arbete för att stötta våra internationella studenter! Senaste nytt är att Nordea, enligt de uppgifter vi fått sen söndagskväll, nu meddelat att man ändrar sin policy för de iranska studenterna. Roligt med ett agerande och en pressbevakning som leder fram till lärande och förändring till det bättre.

Juristutbildningen i topp. HSV ger juristutbildningen högsta betyg i sin senaste granskning. Även övriga utvärderade utbildningar bedöms ha hög eller mycket hög kvalitet. HSV ger toppbetyget "mycket hög kvalitet" till juristexamen samt till masterutbildningarna i European Business Law och International Human Rights Law.

Magisterexamen i European Business Law, International Tax Law och European and International Tax Law, kandidatexamen i Handelsrätt samt masterexamen i Maritime Law får alla det näst högsta betyget "hög kvalitet".

Läs mer om juristutbildningens toppbetyg

Logopedutbildningen har även den utvärderats och såväl logopedexamen som magisterexamen får betyget "hög kvalitet" av HSV.

Läs mer om logopedutbildningens omdöme

Grattis till de fina omdömena!

Dekanresa till Oxford och Cambridge samt University of London blir det i slutet av månaden, den 25-28 september. Rektors ledningsråd kommer att studera hur dessa, Lunds motsvarigheter i Storbritannien, arbetar med utbildning, forskning och innovation. Vi ser fram emot konstruktiva samtal med universitets- och fakultetsledningarna och hoppas att vi får med oss flera goda exempel tillbaka hem!

Innovation in Mind som hölls 13-14 september i vårt universitetshus och i ett tält framför blev en mycket stor framgång med många internationella deltagare och ytterst intressanta talare, innovativa arrangemang, ljusspel, Skissernas museum och nytt liv i universitetshuset. Varmt och stort TACK till alla Er som gjort detta möjligt och ett särskilt varmt och stort TACK till Elisabet Johnsson som på ett genialt sätt burit huvudansvaret för helheten. Beundransvärt!

Se föreläsningar och intervjuer i efterhand på webben

En grupp från Indonesien deltog i konferensen med representanter från två universitet och från näringslivet. De vill nu få utveckla ett samarbete med Lunds universitet och kontakter är nu knutna med vårt Centrum för Entreprenörskap vid Ekonomihögskolan. Ett tack till Sven-Thore Holm som etablerat denna kontakt.

Science Slam hölls i tältet på lördagen den 15 september, d.v.s. under Lunds kulturnatt. Tre omgångar genomfördes. Först på engelska för våra internationella studenter, sedan på svenska och sedan ytterligare en gång på engelska. Tack till Er alla som ställde upp och deltog i detta mycket lyckade universitetsarrangemang. Det synliggjorde för en bred allmänhet den kompetensrikedom som finns inom Lunds universitet. Tältet var i det närmaste fullsatt hela tiden.

Kulturnatten innehöll också en rad andra aktiviteter för allmänheten från vårt universitet. Stort tack till Er alla som engagerat Er här. Detta möter verkligen en mycket stor uppskattning från många.

Vid professorsinstallationen i fredags installerades 26 professorer. Vi är mycket glada över att få välkomna dessa mycket komptetenta professorer vid Lunds universitet som kom från sju av åtta fakulteter. Ibland dem fanns också vicerektor Nils Danielsen. Tora Törnqvist, LUS ordförande, talade till professorerna och gav dem rådet att alltid se utbildningsdelen i sitt uppdrag. Kristina Eriksson Stenström, professor i kärnfysik, höll lärarnas svarstal

Läs mer om de professorer som installerades (PDF 1,12 MB)

Styrgruppen med anledning av varslen på SONY mobile består av Mats Helmfrid från Lunds kommun, Pia Kinhult från Region Skåne och universitetsrektor Per Eriksson som tagit initiativet till styrgruppen och till att koordinera arbetet via Mobile Heigths och dess VD Mats Ekstrand. Vi räknar med att formellt inrätta och knyta gruppen till FIRS, Forsknings- och innovationsrådet i Skåne. På en privat middag i Stockholm mötte Per Eriksson förre arbetsmarkandsministern Sven-Otto Littorin och samtalet kom in på läget i Lund med anledning av varslet från SONY Mobile. På direkt fråga om Sven-Otto kunde tänka sig att hjälpa till var svaret ja. Efter avstämning med Mats Ekstrand framfördes förslaget till Pia och Mats som också bejakade det. Nu har Region Skåne gått vidare och ställer upp med finansiering för hans uppdrag vilket är utmärkt. Han är också numera också en utexaminerad ekonom från Lunds universitet.

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-02-19
Himlens stjärnor leder nattens djur
Himlens stjärnor leder nattens djur
2018-02-19
Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund
Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund
2018-02-18
Projektet – en illusion av handlingskraft
Projektet – en illusion av handlingskraft
2018-02-16
Chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Leidner Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer
Chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Leidner Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer
2018-02-16
Lyckad fortsättning på arbete med barns rättigheter
Lyckad fortsättning på arbete med barns rättigheter

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen