Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Rektorsbrev 3 december

Fördjupat samarbete inom Lärosäten Syd, Studentbostäder invigda, internationell satsning på MAX IV, LERU, Rektorsmottagning, Samverkan med Helsingborg och en enkätundersökning om innovation är några av punkterna i detta rektorsbrev.

Rektorsmötet inom Lärosäten Syd (Malmö Högskola, Lunds universitet, SLU i Alnarp, Högskolan i Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola nämnda från kust till kust) som Eva deltog i i onsdags var mycket givande.  All den verksamhet som vi i Sydsverige kan åstadkomma är djupt imponerande! Vi är starka på alla områden inom forskning, utbildning, samverkan och innovation. 
Viktiga frågor på dagordningen var Vårdforskningscentrum Syd, liksom utvidgat samarbete kring ämneslärarutbildningen och vårt arbete i FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne), samt planeringen inför en så kallad FoodKIC med säte i Sydsverige. Foodbest Sweden utgör en del i Foodbest Europa som förbereder ett livsmedelskonsortium inför en framtida FoodKIC-ansökan.

I samband med mötet hade landshövding Margareta Pålsson bjudits in. Samtalen med vår nya landshövding (som varmt välkomnas tillbaka till ursprunget i Skåne) var mycket bra.  Med henne diskuterade vi problematiken med att Danmark tar ut avgifter från nordiska studenter som studerar i Danmark. 

Fördjupat samarbete. I dag har vi skrivit en debattartikel i Sydsvenskan där vi välkomnar ett fördjupat samarbete mellan våra lärosäten i syd. Skulle något lärosäte vilja gå ännu längre och även diskutera ett eventuellt samgående med oss kommer vi att förutsättningslöst och med största allvar analysera vad det skulle kunna innebära för att öka universitetets och regionens konkurrenskraft från kust till kust.

Läs debattartikeln här
 

Studentbostäder invigda. Det var en stor dag när det första av fem hus på Ole Römers väg invigdes häromveckan. Det är första gången som temporära studentbostäder byggs i Lund, något som har blivit möjligt tack ett särskilt undantag för vissa universitet och högskolor att blockförhyra studentbostäder. Glädjande att vårt intensiva arbete för att få göra just detta har blivit verklighet.

Detta är ett bra första steg mot fler bostäder och en riktigt fin julklapp till alla studenter. Framöver hoppas vi att nybyggnation också blir möjlig genom att förvärva mark av Akademiska hus och därmed kan man mer permanent uppföra hus vilket medför en lägre kostnad för studenterna och universitetet.

Läs mer om invigningen här
 

LUBsearch. Lunds universitets bibliotek står inför ett systembyte vid årsskiftet.  Söksystemet Summon kommer att ersättas av söksystemet LUBsearch. Summon är ingången till bibliotekens samlade resurser (artiklar, tidskrifter, avhandlingar och böcker). Det nya systemet kommer ha samma innehåll som tidigare. Fördelar med det nya systemet är att referenser och sökhistorik kan sparas.
Orsaken till bytet är att kontraktet för nuvarande system löper ut och en annan leverantör vann upphandlingen som vi genomfört under året. Under 2011 påbörjades en upphandling av ett nytt metasöksystem (Discovery service), men den upphandlingen fick avbrytas.

Läs mer om LUBsearch

MAX IV. En glädjande nyhet är att vi sett den första stora internationella satsningen på MAX IV sedan det blivit klart att Estland och Finland finansierar ett av strålrören. Investeringen omfattar cirka fyra miljoner euro.
Sedan tidigare är sju strålrör finansierade av Wallenbergstiftelsen och svenska universitet. Detta blir det åttonde strålröret och kommer att sitta på 1.5 GeV-ringen, den så kallade Lilla ringen. En viktig milstolpe i strävan att Max IV ska bli ett internationellt laboratorium.

Läs mer i detta pressmeddelande

LERU. Eva har varit i Freiburg för att delta i LERU:s Rectors Assembly. Vid mötet beslutades om såväl handlingsplan för LERU under 2013 som budgeten för LERU.  Den viktigaste frågan som diskuterades var hur vi som stark organisation ska kunna påverka EU:s kommission och parlament att inte sänka budgeten för forskning och innovation för kommande år.  I övrigt fastställdes bland annat att vi ska se över fria kurser via nätet, så kallade open accesskurser, vilka nu ges av fler och fler lärosäten i världen. De största lärosätena i USA gick i bräschen för dem för något år sedan.

Läs LERU:s Memorandum of Understanding (PDF, 150 kB) 

Läs mer om LERU:s publikationer i år

Läs mer on LERU:s Rectors Assembly

Rektorsmottagning. Det är alltid lika roligt att få träffa några av de medarbetare som gjort framstående insatser för vårt universitet. Förra veckans rektorsmottagning var ett sådant tillfälle när vi uppmärksammade förtjänstfulla insatser och utmärkelser inom Lunds universitet. Särskilt glädjande var det att uppmärksamma framgångsrika studentinsatser, som de fyra LTH-studenterna som vann Europas största Casetävling för ingenjörer och de juridikstudenter som hjälper utsatta personer med gratis juridisk rådgivning i Malmö. Tack för er insats!
Vi är tacksamma för att dekanerna kommer med så fina förslag om vem som bör uppmärksammas.

BMC-besök.  Eva, Mats Paulsson, Mats Leifland och Annette Stambolovski var i slutet av november inbjudna till en rundvandring på BMC. Vi blev väl mottagna av professor Ingemar Carlstedt, ordförande i BMC:s styrelse och ansvarig för fakultetsövergripande infrastruktur och vi fick mycket värdefull kunskap för Medicon Villages ledning.

Fördjupad samverkan med Helsingborg. Per och Eva har varit i Helsingborg för att underteckna ett nytt samverkansavtal. Målet är att fördjupa samarbetet med Helsingborgs stad och universitet i allmänhet och Campus Helsingborg i synnerhet. Den nya överenskommelsen är första steget i nästa stegs utveckling av Campus Helsingborgs utveckling. Målsättningen innebär ett fortsatt starkt campus både när det gäller volym och tillgång till lokaler och studentbostäder. En annan fråga som diskuterades var Foodbest, den ansökan till en så kallade FoodKIC som planeras, och vad en sådan i så fall skulle kunna innebära för Campus Helsingborg.

Pensionärer. På torsdag träffar Per blivande pensionärer vid en mottagning. Det är viktigt att få denna möjlighet att tacka de medarbetare som gjort en gedigen och mångårig insats som anställda vid vårt universitet. Detta följs av årets julkonsert, som alltid brukar vara en vacker upplevelse.

Nobelfest. Nästa måndag åker Per till Stockholm för att vara med på den stora Nobelfesten. Högtidligheterna fortsätter dagen efter med en Kungamiddag på Stockholms slott.

Avslutning för studenter. På onsdag är det den årliga avslutningen för studenter i Domkyrkan. En fin högtidsstund, där vicerektor Nils Danielsen representerar universitetsledningen eftersom Per befinner sig i Bryssel på ett möte om en eventuell framtida FoodKIC.

Fyra-år-före-dagen. Den 14 december forsätter vi nedräkningen inför universitetets 350-årsjubileum med en fyra-år-före-dag. Under en eftermiddag färdas vi genom närmare 350 år av utbildning vid Lunds universitet. På plats i universitetets första undervisningslokal, Domkyrkan, får vi höra om hur undervisningen gick till på 1600- och 1700-talen. Därefter berättar några av universitetets framstående lärare om nya undervisningsformer. Dagens avslutas med ett panelsamtal om framtidens utbildning, där bl.a. Eva och styrelseordförande Margot Wallström deltar. Moderator för dagen är Jan Wifstrand. Dagen är öppen för alla och kräver ingen föranmälan.

Mer information om programmet

Ifrågasatta examina. Vi har haft vårt andra möte om de utbildningar som fått sina examina ifrågasatta av Högskoleverket.  Företrädarna var väl förberedda och har kommit långt i processen om hur man ska utveckla och förändra för att kunna leva upp till HSV:s krav. Vi diskuterade också att som lärosäte uppmärksamma HSV på problematiken kring detta utvärderingssystem – särskilt tvärvetenskapliga utbildningar får svårt att passa in sina examensarbeten i det nuvarande systemet.

Enkätundersökning om innovation. Vi kommer att delta i en enkätundersökning om forskares aktiviteter inom innovation som vi gör tillsammans med universitetet i Gent. Målet är att göra en benchmarkingundersökning som kan placera in oss på en internationell skala. Tanken är att man ska undersöka universitet i södra, östra, västra och norra Europa. De övriga svenska lärosäten som medverkar är Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Karolinska, KTH och Mälardalens högskola. Vi hoppas att så många forskare som möjligt tar sig tid att besvara enkäten när den skickas ut.

Vi träffade Kuratorskollegiet, det vill säga de högst ansvariga ledarna för nationerna i Lund, för ett lunchsamtal förra veckan. Det arbete som nationerna utför är av största värde för vår attraktionskraft.

Studentkårerna. Vi träffade våra studentkårer vid Lunds universitet i fredags för att diskutera utbildningsfrågor inför framtiden. Det engagemang för studiebevakning och studentfrågor som kårerna har är ytterst viktigt för vårt kvalitetsarbete.

Vänliga hälsningar Per Eriksson och Eva Wiberg

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Senaste artiklar

2018-03-22
Lunds universitet samarbetar med Malmö stad om barnets rättigheter
Lunds universitet samarbetar med Malmö stad om barnets rättigheter
2018-03-22
Barn med fysiskt handikapp löper större risk att få psykiska men
Barn med fysiskt handikapp löper större risk att få psykiska men
2018-03-22
Mikroorganismer kan betyda liv eller död för fåglar
Mikroorganismer kan betyda liv eller död för fåglar
2018-03-21
Ny forskningssatsning tar sig an Hanöbuktens miljöproblem
Ny forskningssatsning tar sig an Hanöbuktens miljöproblem
2018-03-21
Överraskande mycket fisk i stenålderskosten
Överraskande mycket fisk i stenålderskosten

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen