Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Så växlar virus mellan infektionsförlopp

Hur virus för in sin arvsmassa i celler påverkar infektionsförloppet. Forskare vid Lunds universitet och Illinois universitet har visat att virus som infekterar bakterier antingen angrep synkroniserat eller slumpartat när de injicerade sitt DNA – något forskarna såg fick betydelse för infektionsförloppet.
– Kunskapen är viktig för att vi på sikt ska kunna stoppa spridning av virusinfektioner, säger forskaren Alex Evilevitch.
Bild som illustrerar Tiotals bakteriofager infekterar en cell genom att injecera sitt DNA. Hur snabbt injektionerna sker avgör om infektionsförloppet blir lytiskt eller latent
Tiotals bakteriofager infekterar en cell genom att injecera sitt DNA. Hur snabbt injektionerna sker avgör om infektionsförloppet blir lytiskt eller latent. Bildkälla: Alex Evilevitch och Ting Liu

Alex Evilevitch och hans forskargrupp vid Lunds universitet och Illinois universitet har visat att en tidigare okänd mekanism avgör hur snabbt bakteriofager, alltså virus som infekterar bakterier, injicerar sitt DNA i bakterier.
– Vi såg att själva mekanismen för hur DNAt packas påverkar hur snabbt viruset för in sitt DNA i bakterien, säger Alex Evilevitch, virusforskare vid Lunds universitet. Han menar att det är troligt att mekanismen, som de studerat på bakteriella virus, gäller även för virus som infekterar människa och djur.

bild på virusforskaren Alex Evilevitch.
Alex Evilevitch, Lunds universitet och University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. Foto: Tove Smeds

Virus förökar sig på två olika sätt. Det ena sättet, ett så kallat lytiskt infektionsförlopp, innebär att viruspartiklarna kidnappar värdcellens maskineri, tillverkar hundratals nya kopior av sig själv, tar död på cellen och därefter sprider sina viruskopior vidare ut i organismen.

Det andra sättet, ett latent infektionsförlopp, innebär att viruspartiklar infekterar värdcellen med sitt DNA och därefter sitter viralt DNA kvar i cellerna i ett ”vilande” läge. När värdcellen delar sig, delas viruset och sprids vidare med den nya kopian av värdcellen.

En stor utmaning inom virologin har varit att reda ut vad som avgör om det blir det ena eller det andra förloppet.

För att ta reda på det studerade Alex Evilevitch och hans kollegor vad som händer i samband med att virus som kallas bakteriofager injicerar sitt DNA i E. coli-bakterier. De såg då att infektionen antingen är synkroniserad – att hundratals viruspartiklar samtidigt angriper bakterien – eller så är den slumpartad och okoordinerad. Forskarna visade också att förhållanden som temperatur och jonstyrkan i miljön kan stänga av eller sätta på den här synkroniseringen, ungefär som ett relä, genom att påverka den packade DNA-strukturen inne i viruset.

– Vi såg att om angreppet från viruspartiklarna sker synkroniserat är det sannolikt att infektionsförloppet blir latent medan det under en okoordinerad infektion blir ett lytiskt förlopp. Kunskapen om vad som reglerar huruvida ett virus ligger sovande i kroppen, eller om den sprids snabbt och orsakar symtom, är viktig för att vi på sikt ska kunna stoppa spridning av virusinfektioner, säger Alex Evilevitch.

Studien har finansierats med stöd av National Science Foundation och Vetenskapsrådet

 

Tove Smeds

Kategorier

Publikation

“The mobility of packaged phage genome controls ejection dynamics”
eLife 4 september 2018, DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.37345

Om studien

Ämne: Bakteriofager

Studiedesign (vetenskaplig metod)

Kvantitativ studie
Grundforskning
Forskarinitierad studie

Experimentell undersökning
In vitro
In vivo

Senaste nyheter

2019-09-16

Yrkesfiskare dukar under för byråkrati, fördomar och långa arbetsdagar

Yrkesfiskare dukar under för byråkrati, fördomar och långa arbetsdagar
2019-09-16

Lunds Fernströmpris för forskning om proteinernas samspel

Lunds Fernströmpris för forskning om proteinernas samspel
2019-09-13

Ny stor studie – användning av antibiotika inom intensivvården

Ny stor studie – användning av antibiotika inom intensivvården
2019-09-13

Podcast: Turerna kring Thomas Quick-fallet

Podcast: Turerna kring Thomas Quick-fallet
2019-09-12

16 projekt inom AI och autonoma system får anslag

16 projekt inom AI och autonoma system får anslag

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen