Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Smidigare etablering av Max IV och ESS

MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source, ESS – två forskningsanläggningar av världsklass etableras i Lund. Forskning vid MAX IV har varit igång sedan 2016 och ESS öppnar sitt användarprogram för forskare 2023. Nu är det bara att vänta på genombrott och helt nya forskningsrön inom medicin, biologi, geologi och nanoteknologi? Är det så enkelt?
Max IV
Bildtext: Max IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning. Laboratoriet ligger i norra Lund och har Lunds universitet som värduniversitet.

– Nej. Det finns en viss övertro på att stora forskningsanläggningar är sig själva nog. Att de kan attrahera kompetens och skapa en stark forskningsmiljö. Men riktigt så enkelt är det inte, säger Olof Hallonsten, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och koordinator för samverkansinitiativet BISS – Big Science and Society.

Svensk kontext

BISS undersöker förutsättningarna för att MAX IV och ESS ska kunna passa in i en svensk kontext. Vad behövs för att anläggningarna ska kunna nyttjas på bästa sätt; och hur skapas de bästa förutsättningarna för att verksamheterna ska kunna drivas effektivt och ge goda samhällseffekter i bred mening?

– Att lokalisera ESS till Lund var i grund och botten ett politiskt beslut. Det har tagit cirka 10 år för hela processen, men man har under tiden tyvärr tänkt alltför lite på att andra satsningar som infrastruktur, kompetensuppbyggnad, och förändringar i regelverk också behövs.

Egna behov och lösningar

Han menar att det nu gäller att göra det bästa av situationen. Och genom BISS bana väg för praktiska lösningar som utgår från akademins och företagens behov.

För enligt Olof Hallonsten är det inte vare sig önskvärt eller görbart att bara titta på hur andra forskningsanläggningar som de i Grenoble i Frankrike och Hamburg i Tyskland, har gjort. Det beror på att lösningarna måste passa både en lundensisk och en nationell kontext, och att det i de nämnda fallen redan fanns strukturer på plats som kunde ta emot etableringarna.

Stora utmaningar

– Utmaningarna med att etablera så stora forskningsanläggningar är många, menar Olof Hallonsten. De omfattar allt från datahantering och gränsytor mot industriella forskningsmiljöer, till regelverk för beskattning, och arbetskraftsinvandring för att kunna rekrytera personal.

forskare
– Alla måste med i arbetet kring ESS och MAX IV, menar Olof Hallonsten koordinator för samverkansinitiativet BISS - Big Science and Society.

Bättre inkludering

Som akademiskt samverkansinitiativ drivet av forskare vid Lunds universitet står BISS helt fristående från alla intressenter. Målet är att bidra konstruktivt, med utgångspunkt i en djupare och bredare förståelse för relationerna mellan avancerade forskningsanläggningar och omgivande samhälle, till en bättre inkludering av ESS och MAX IV i samhället.

Kärnan i BISS är att bidra med långsiktigt hållbara lösningar och perspektiv på utmaningar och frågeställningar som går utanför dagsaktuella hänsyn i politik, myndighetsutövning och näringsliv.

Initiativet drar även nytta av relevanta internationella och historiska jämförelser, inte minst MAX-labs långa historia i Lund.

Konkreta åtgärder

BISS arbetar med olika relevanta delteman. Inom ett, som fokuserar på svensk life science och hur den kan dra nytta av ESS och MAX IV, har de i samarbete med MultiHelix Think Tank genomfört rundabordssamtal med olika aktörer för att identifiera behov och utmaningar som måste hanteras. Arbetet ska utmynna i en rapport med en lista på konkreta åtgärder, som tagits fram i samverkan med de berörda aktörerna. Inom andra delteman planerar BISS för ytterligare konferenser, seminarier och workshops, och publikationer i form av populärvetenskapligt orienterade artiklar som belyser frågor om exempelvis regler för beskattning och kompetensförsörjning.

Samhället ska lyfta

– Alla måste med i arbetet kring ESS och MAX IV. Akademikerna, industrin, politikerna och statliga myndigheter. Det är så vi skapar rätt mix och rätt förutsättningar för att både forskningen och samhället ska lyfta, avslutar Olof Hallonsten.

Kategorier

Tematiska samverkansinitiativ

Lunds universitets tematiska samverkansinitiativ utgör mötesplatser för kunskap och utveckling inom preciserade problemområden.

Gemensamt för de olika initiativen är att de är ämnesöverskridande, inkluderar flera av våra fakulteter, samt även externa samarbetspartners i Sverige och världen.

Hittills har vi startat följande samverkansinitiativ, som alla pågår under tre år:

Tematiska samverkansinitiativ

Senaste nyheter

2020-07-30

Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut

Vårt förhistoriska arv på väg att raderas ut
2020-07-28

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder

Nytt blodprov upptäcker Alzheimers sjukdom lika exakt som dyra och komplicerade metoder
2020-07-23

Antiviral metod mot herpes banar väg för bekämpning av obotliga virusinfektioner

Antiviral metod mot herpes banar väg för bekämpning av obotliga virusinfektioner
2020-07-16

Röntgen vid MAX IV undersöker framtida nanoelektronik

Röntgen vid MAX IV undersöker framtida nanoelektronik
2020-07-16

Okänd blodbroms bakom världens mest sällsynta blodgrupp

Okänd blodbroms bakom världens mest sällsynta blodgrupp

Intresserad av forskning och samhälle? Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen