Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Snabbare visumhantering och fler svenska studenter ska kunna läsa utomlands

Migrationsverket ska snabba upp visumhanteringen för internationella studenter och forskare, något som är mycket efterlängtat vid LU. Fler svenska studenter ska också studera utomlands. Detta enligt den statliga utredningens slutbetänkande för ökad internationalisering vid lärosätena.
Man vid bord med böcker på
Pär Svensson, internationell handläggare vid LU. Foto: Jenny Loftrup

De långa handläggningstiderna vid Migrationsverket har försvårat för internationella studenter, doktorander och gästforskare under lång tid. Det har handlat om studenter som inte hinner hit i tid och som sen inte får åka utanför Sveriges gränser för att göra studiebesök eller praktik. Forskare som får fotboja när förnyat uppehållstillstånd dröjer och inte kan åka hem på semestrar eller till sjuka föräldrar.

Universitetet driver pilotprojekt med Migrationsverket

–    Betänkandet innehåller många goda förslag. Att öka takten i migrationsprocessen är det en mycket viktig fråga, säger Pär Svensson, internationell handläggare, och tillägger att LU också driver ett pilotprojekt tillsammans med Migrationsverket och fyra andra lärosäten kring möjligheten att utfärda fleråriga uppehållstillstånd.  På LU har även en särskild handläggare, Louise Corrigan som tidigare arbetade på Migrationsverket, anställts för att hjälpa dem som hamnar i kläm.

Betänkandet innebär också att studenter som läser en master förhoppningsvis kommer kunna söka uppehållstillstånd för hela sin studietid, istället för som nu – ett år i taget.

–    Idag är praxis att man måste söka förnyat uppehållstillstånd i sitt hemland och det leder i vissa fall till att studenter, doktorander och gästforskare tvingas lämna Sverige flera månader mitt under studier eller pågående tjänst.

LU positivt till stora delar men pengar behöver skjutas till

I stora delar ställer sig universitet positivt till utredningens förslag vilket är tydligt i LUs remissvar, även om man påpekar att det behöver skjutas till pengar till högskolevärlden för att genomföra vissa av förslagen. När det gäller stipendier till internationella studenter så föreslås en nationell pott på 20 miljoner kronor för att öka antalet som har råd att komma hit.

Universitetet ställer sig även positiv förslagen för att öka antalet stipendier för inkommande avgiftsstudenter. Men LU menar samtidigt att det är nödvändigt med stipendier även för internationella utbytesstudenter. Enligt Pär Svensson, som själv arbetar mycket mot afrikanska länder, är det inte ovanligt att utbytesstudenter inte har råd att komma till Sverige även om de får utbildningen gratis. Men i den nya nationella satsningen på stipendier föreslås även att man ska kunna söka pengar för att betala till exempel boende.

–    Det är bra att det avsätts mer pengar till stipendier och att det ska finnas möjligheter till att täcka levnadsomkostnader – det betyder att fler studenter kan genomföra en utbytestermin. I gengäld ökar möjligheterna för våra studenter att få åka ut.

Fler svenska studenter ska få möjlighet till utbytestermin

Målet är att andelen svenska studenter som åker utomlands en termin ska öka från ca 20% till 25%.

–    Då behöver fler av våra program bygga in möjligheter till att studera utomlands, så kallade mobilitetsfönster, säger Pär Svensson.

Något som universitetet är kritiskt mot i betänkandet är att en del av studieavgifterna föreslås gå till lärosätesgemensam marknadsföring, för att göra Sverige mer lockande som kunskapsnation.

–    Studenterna betalar för att studera på ett lärosäte. De skulle tycka att det vore märkligt om deras avgifter finansiera andra lärosätens aktiviteter, säger Pär Svensson.

 

 

 

Kategorier

Internationella studenter vid LU i siffror 2018


  • Svenska studenter som reste ut på utbyte: 1326•     
  • Internationella utbytesstudenter i Lund: 1 820
  • Avgiftsbetalande studenter: 1 317

Senaste nyheter

2019-06-19

Avhandling om övervikt, fetma och kostens betydelse för tarmfloran

Avhandling om övervikt, fetma och kostens betydelse för tarmfloran
2019-06-19

TV: Läromedelsspel kan förändra matteundervisningen

TV: Läromedelsspel kan förändra matteundervisningen
2019-06-19

Sju sorters blommor – det här kan du plocka till midsommar och samtidigt bota din artblindhet!

Sju sorters blommor – det här kan du plocka till midsommar och samtidigt bota din artblindhet!

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen