Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Stor studie bekräftar att 3D-screening hittar fler bröstcancertumörer

Genom tredimensionell bildtagning av bröst – brösttomosyntes – är det möjligt att upptäcka mer än 30 procent fler cancertumörer än vid traditionell mammografiscreening. Det visar slutresultaten från en omfattande klinisk studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.
I bilden till vänster (en av ca 50 tunna bildskivor av bröstet) visas med hjälp av brösttomosyntes en ca 1 cm stor tumör som inte är säkert synlig på mammografibilden till höger, trots att bröstet inte innehåller särskilt mycket tät vävnad. Bildkälla: SUS
I bilden till vänster (en av ca 50 tunna bildskivor av bröstet) visas med hjälp av brösttomosyntes en ca 1 cm stor tumör som inte är säkert synlig på mammografibilden till höger, trots att bröstet inte innehåller särskilt mycket tät vävnad. Bildkälla: SUS

Länk till filmad intervju med Sophia Zackrissson (engelska)

Närmare 15 000 kvinnor har deltagit i screeningstudien som genomförts vid Skånes universitetssjukhus i Malmö 2010-2015,  och vars halvtidsresultat publicerades för tre år sedan.

De nya resultaten som publiceras i den ansedda tidskriften Lancet Oncology bekräftar att brösttomosyntes är överlägset dagens mammografiscreening i sökandet efter cancertumörer:

– Med brösttomosyntes hittades 34 procent fler cancertumörer jämfört med nuvarande standard, mammografiscreening. Samtidigt kunde vi minska tryckbelastningen mot bröstet vid undersökningen, vilket eventuellt kan främja högre deltagarfrekvens, berättar Sophia Zackrisson, docent vid Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus och fortsätter:
– Vi fick dock återkalla något fler kvinnor för extra undersökningar jämfört med vanlig mammografi, dvs. vi fick fler falskt positiva fynd.

Metoden används redan vid utredning
Vid traditionell mammografiscreening återges all bröstvävnad i en enda bild. Brösttomosyntes är däremot tredimensionellt och fungerar enligt samma princip som s.k. skiktröntgen. Det innebär att flera röntgenbilder tas av bröstet i olika vinklar, som var och en visar ett tunt skikt av bröstet. Med mer och förbättrad bildinformation ökar också chansen att upptäcka tumörer. Dessutom kan stråldosen under vissa förutsättningar bli lägre.
 
– Det finns ett behov av att förbättra screeningen för många kvinnor och brösttomosyntes är helt klart den lämpligaste metoden att övergå till när det gäller hälsoundersökningar. Förhoppningsvis kan den ytterligare minska lidande och död i bröstcancer jämfört traditionell screening. Brösttomosyntes kommer att införas, det är bara en fråga om när det sker och i vilken skala, menar Sophia Zackrisson.'

 

bild på forskaren och läkaren Sophia Zackrisson.
Sophia Zackrisson. Foto: Kim Lindkvist

 

Brösttomosyntes används redan vid utredning av misstänkt bröstcancer på bl.a. Skånes universitetssjukhus. Inför ett eventuellt storskaligt införande, i det allmänna screeningprogrammet för bröstcancer, gör forskargruppen nu en studie där kostnaderna vägs mot nyttan.

Resurssnålare än jämförbara utländska metoder
Vid alla typer av screening finns risk för överdiagnostik som i sin tur kan leda till omotiverade behandlingar. Forskargruppen ska därför tillsammans med andra europeiska kolleger genomföra en sk. metastudie där de lägger samman och analyserar sina samlade forskningsresultat.

En utmaning inför ett storskaligt införande är också bristen på radiologer som kan granska det utökade bildmaterial som 3D-metoder genererar. Men den metod som använts vid Skånes universitetssjukhus kan vara mer effektiv än de som tidigare undersökts i utländska studier. I Skåne har endast 3D-metoden använts medan upplägget i de andra studierna kombinerar 3D och traditionell mammografiscreening. Det leder till mer bildmaterial och högre stråldos.

– Vi har visat att vi kan uppnå samma resultat med en enklare och kanske till och med bättre metod, säger Sophia Zackrisson.

I framtiden kan delar av bildgranskningen i samband brösttomosyntes eventuellt automatiseras med hjälp av datorer, men det dröjer. I dagsläget saknas bland annat färdigutvecklad och utprovad programvara för detta. Studier pågår, bland annat i Sophia Zackrissons forskargrupp.

Studien är finansierad med stöd av: Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Bröstcancerförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Crafoordska stiftelsen, Gunnar Nilssons Cancerstiftelse, SUS Fonder, Region Skåne (ALF), Södra Sjukvårdsregionen (Regionala forskningsmedel), Allmänna sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer, Stiftelsen för cancerforskning vid onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS.

Björn Martinsson

Kategorier

Kontakt

Sophia Zackrisson, universitetslektor och docent vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 040-33 87 97, 0736-87 41 49 sophia [dot] zackrisson [at] med [dot] lu [dot] se

Publikation Lancet Oncology

“One-view breast tomosynthesis versus two-view mammography in the Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial (MBTST): a prospective, population-based, diagnostic accuracy study”

Sophia Zackrisson, Kristina Lång, Aldana Rosso, Kristin Johnson, Magnus Dustler, Daniel Förnvik, Hannie Förnvik, Hanna Sartor, Pontus Timberg, Anders Tingberg, Ingvar Andersson.
Lancet Oncology online 12 oktober 2018, http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30521-7

Fakta/Bröstcancer och mammografiscreening

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige drabbas årligen fler än 8 000 kvinnor. Överlevnadsprognosen är numera god, men behandlingen är ofta förenad med omfattande konsekvenser och lidande för patienten, i form av medicinering, strålbehandling och kirurgiska ingrepp.
Varje år genomgår mer än en halv miljon kvinnor i Sverige mammografiscreening för att underlätta tidig upptäckt av tumörer i bröstet. Det är sedan lång tid känt att screeningen inte hittar alla bröstcancertumörer, men det har hittills inte funnits någon bra lösning på problemet.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen