Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Svenska cancerforskare satsar på mer utbyte

Cancer är ett av regeringens områden för strategiska forskningssatsningar, och det är också bakgrunden till att en stor del av Sveriges främsta cancerforskare samlades i Malmö den 8-9 november.

Svenska regeringen beslutade 2009 om fleråriga satsningar inom ett antal utpekade forskningsområden och cancer var ett av dem. Som resultat startade tre stora cancerforskningsprogram, och den 8-9 november träffades de för första gången för en gemensam konferens i Malmö.

Sven Påhlman, som är professor vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö på Lunds universitet, är också koordinator för ett av programmen, BioCARE. Han förklarar tanken bakom att föra samman deltagarna i de tre forskningsprogrammen:

- Vi är egentligen konkurrenter, men samtidigt ingår vi i olika gemensamma nätverk. Därför är tanken att vi ska dra nytta av det, och att göra fler nya upptäckter med hjälp av varandra, berättar han.

Allt från spädbarnscancer till hudcancer

Tillsammans engagerar de tre forskningsprogrammen samtliga större svenska universitet utom Linköping. Sven Påhlman hoppas bl.a. på fler samarbeten kring dyrare forskningsstudier där flera kan dela kostnaden.

Totalt ca 250 personer, varav flertalet forskare från de deltagande lärosätena, var på plats på konferensen som förutom föreläsningar även innehöll poster-utställning.

Ett urval av de ca 90 abstracts som publicerades i samband med konferensen presenterades i föreläsningar. Bland forskarna från Lunds universitet fanns bl.a. Daniel Bexell (neuroblastom - den vanligaste formen av spädbarnscancer), Caroline Bergenfelz (bröstcancerforskning) och Jennifer Hansson (njurcancer), samtliga från institutionen för laboratoriemedicin i Malmö. Andra bidrag från universitetet kom bl.a. från Håkan Olsson (bröstcancer och melanom) och Carina Strand (bröstcancer).

Donald McDonald

Konferensen inleddes dock med ett internationellt perspektiv genom Donald McDonald från University of California i San Francisco. McDonald har undersökt om det går att inhibera, dvs. hämma, cancerutveckling genom att påverka eller stoppa angiogenes, den process i kroppen som leder till nybildning av blodkärl från befintliga blodkärl.

McDonald lade fram resultat från både laboratoriestudier och kliniska studier som visade på metodens möjligheter, men han presenterade också kunskap kring varför metoden inte fungerar fullt ut.

Värd för konferensen var BioCARE och konferensen ägde rum på Hilton Hotel i Malmö.

Några röster från deltagarna

Janna Paulsson och Carina Strell, båda från Karolinska Institutet, Stockholm
- Det är ett bra tillfälle att träffa andra forskargrupper och nätverk. Vi hoppas på nya samarbetsmöjligheter, och att det blir bra forskningspresentationer.

Karunakar Saamarthy, Lunds universitet, Malmö
- Jag är särskilt intresserad av cancerinhibitorer, som bl.a. uppmärksammades i den inledande presentationen av Donald McDonald. Jag hoppas också kunna knyta nya forskarkontakter som kanske kan leda till samarbete kring studier på cellinjer och patientmaterial.

 

Text och foto: Björn Martinsson

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.

Fakta/Regeringens cancersatsningar

Cancer är ett av områdena i regeringens fleråriga, strategiska forskningssatsningar inom medicin. Forskningen sker inom tre program med olika målsättningar: BioCARE, StratCan och U-Can.
 

BioCARE – Ett viktigt mål är att ta fram förfinade metoder för att ställa diagnos. Ett annat syfte är att införa individualiserade cancerbehandlingar. Forskarna ska identifiera nya biomarkörer som kan användas för diagnostisering och för att förutsäga prognos. Programmet omfattar universiteten i Lund och Göteborg.
 

StratCan – Kombinerar cancerbiologi med klinisk onkologi genom att samla forskare från olika discipliner. Målet är nya vetenskapliga upptäckter som snabbt kan övergå i klinisk användning. Programmet drivs av Karolinska Institutet.
 

U-CAN – Målet är en högkvalitativ biobank med klinisk information som kan användas vid cancerforskning. Programmet omfattar universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Senaste artiklar

2018-02-20
Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas
Så kan samarbetet mellan forskare och kommuner förbättras: arbetsmodell för tvärvetenskapliga hållbarhetsprojekt testas
2018-02-20
Lätt att missa hjärtsvikt bland KOL-patienter
Lätt att missa hjärtsvikt bland KOL-patienter
2018-02-19
Himlens stjärnor leder nattens djur
Himlens stjärnor leder nattens djur
2018-02-19
Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund
Nytt studieverktyg inom evidensbaserad hälso- och sjukvård för läkarstudenter i Lund
2018-02-18
Projektet – en illusion av handlingskraft
Projektet – en illusion av handlingskraft

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen