Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

76 miljoner till Medicinsk humaniora

Porträttfoto på Birgit Rausing
Birgit Rausing har länge önskat framhäva humanioras betydelse inom vården. Nu donerar hon 76 miljoner för bildandet av det nya centrumet Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora vid Lunds universitet.

En generös donation från Birgit Rausing gör att Medicinska fakulteten vid Lunds universitet nu kan planera för att etablera humaniora som en integrerad del av den medicinska utbildningen och forskningen. Det handlar om en långsiktig satsning med fokus på den mellanmänskliga relationen, vårdande och vårdad, inom alla fakultetens discipliner. Såväl forskning som utbildning samlas interdisciplinärt inom det nya centrumet ”Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora”.

– Det är en fantastiskt fin och betydelsefull donation som ger oss möjligheter inte bara att ta Medicinsk humaniora till nya höjder, utan även mot nya djup och vidgade vyer. Nu kan vi verka för att utveckla medicinsk humaniora inom fakultetens alla utbildningar och på alla nivåer från grundutbildning till forskarutbildning. Det finns inget liknande i Sverige. Vi är mycket stolta och glada över att få gå i bräschen för forskning och utbildning som fokuserar på medicinsk naturvetenskap i symbios med den mellanmänskliga relationen, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten.

Medicinsk humaniora (Medical Humanities) är ett internationellt vedertaget samlingsbegrepp för samverkan mellan medicin och humaniora. Ämnesområdets övergripande syfte är att utveckla forskning och utbildningsmoment där de naturvetenskapligt baserade medicinska vetenskaperna och den kliniska praktiken belyses med humanvetenskapliga perspektiv hämtade från olika discipliner inom humaniora, främst då från de humanistisk-teologiska samt samhällsvetenskapliga fakulteterna. Medicinsk humaniora är också sedan lång tid väl etablerat inom medicinsk forskning och utbildning vid flera av världens främsta universitet.

– Inspirerad av den verksamhet som har initierats och utvecklats av litteraturprofessor Anders Palm har jag länge närt en önskan om att framhäva humanioras betydelse inom vården. Nu mer än tidigare har många insett hur viktigt det är att förstå sambandet mellan humaniora och medicinsk vetenskap och praktik och därmed kunna synliggöra dess samhällsnytta. Genom bildandet av en stiftelse med syfte att stödja detta kunskapscentrum önskar jag att vi kan visa på den roll humaniora har att spela för att man skall se hela människan i mötet och bemötandet i vården, säger Birgit Rausing i en kommentar.

Vid Medicinska fakulteten i Lund har man sedan 2008 integrerat Medicinsk humaniora i läkarutbildningen och tack vare en donation på 9 miljoner kronor 2016, också den från Birgit Rausing, tillsattes 2017 både en lektorstjänst och doktorandtjänst gemensamt för Humanistiska och Medicinska fakulteten. Genom det gränsöverskridande samarbetet mellan Medicinska fakulteten, Humanistiska och teologiska samt Samhällvetenskapliga fakulteterna skapas exceptionella förutsättningar för att ”Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora” ska bli nationellt och internationellt tongivande.

– Vår målsättning är att bli en attraktiv part för internationella samarbeten och utbyten inom Medicinsk humaniora både avseende forskning och utbildning. Vi vill vara delaktiga i samhällsdebatten och synliggöra medicinsk humaniora både i hälso- och sjukvården och för allmänheten. Det blir extra tydligt att det är viktigt, i dessa tider när så mycket fokus är på sjukdom, att vi måste se till hela människans behov, både kropp och själ. Donationen ger oss möjlighet till detta engagemang och det är vi mycket tacksamma för, avslutar Erik Renström.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.