Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Appen COVID Symptom Tracker lanseras i Sverige – och forskarna behöver DIN hjälp!

text till bild på appen: Använd appen, rapportera hur du mår och hjälp oss bekämpa COVID-19
Använd appen, rapportera hur du mår och hjälp oss bekämpa COVID-19

En gratisapp som ska hjälpa till att kartlägga smittspridningen i Sverige och öka kunskapen om coronaviruset lanseras av forskare vid Lunds universitet.
– Data från appen kan ge oss en bättre bild av sjukdomsförloppet och varför vissa bara drabbas lindrigt medan andra blir svårt sjuka och dör, säger Paul Franks professor i genetisk epidemiologi.

Det tar runt en minut om dagen att svara på enkla frågor om din hälsa, men det kan bidra till minskad spridning av COVID-19. Syftet med appen är att ta reda på:

  • i vilka delar av landet risken för smitta är hög
  • vilka faktorer som ökar risken att bli allvarligt sjuk och hur risken påverkas av underliggande sjukdomar
  • hur fort viruset sprids i olika delar av landet.

Samarbete med brittiska forskare

Appen används i Storbritannien och USA, och snart även i Indien. Den utvecklades ursprungligen av läkare och forskare vid King’s College i London och Guys and St Thomas’ sjukhus i samarbete med ZOE Global Ltd, ett företag som analyserar hälsodata.

När coronaepidemin bröt ut såg man möjligheten att snabbt anpassa appen så att allmänheten ska kunna rapportera sina symtom och därmed ge en samlad överblick av hälsotillståndet i landet. Tack vare ett pågående forskningssamarbete, fick forskarna vid Lunds universitet också möjligheten att snabbt anpassa appen så att den kan användas i Sverige.

Hur smittan sprids

Professor Paul Franks tror verktyget kan ge beslutsfattarna värdefull inblick i hur smittsamt viruset är och hur det sprids.

– Eftersom det hittills är så få som testas för viruset i Sverige är det svårt att få en uppfattning om hur utbredd smittan är. Vi har därför erbjudit Folkhälsomyndigheten att ta del av de resultat som vi får utifrån appen, och som kan utgöra framtida beslutsunderlag, säger han.

Andra symtom

Informationen som samlas in när appen används ger en uppfattning om vilka symtom som är förknippade med COVID-19.

– Vi vet sedan tidigare att feber, hosta och andningssvårigheter är symtom man ska vara uppmärksam på. Men uppgifter som samlats in med appen i andra länder visar att huvudvärk, muskelvärk och nedsatt lukt- och smaksinne samt diarré också kan vara symtom på smittan, säger Maria Gomez, professor i fysiologi och som tillsammans med Paul Franks har varit drivande i arbetet med att lansera appen i Sverige.

Inget diagnosverktyg

Det är viktigt att betona att appen inte ställer någon diagnos.

Appen erbjuder inte sjukvårdsrådgivning och man kan inte få kontakt med sjukvårdspersonal via appen. Appen samlar inte in information om deltagarnas namn, personnummer, gatuadress eller telefonnummer. Deltagarna anger sitt postnummer som geografisk hemvist, men enbart de två första sifforna i postnumren används i sammanställningar över regional smittspridning. Appen samlar inte någon GPS-data alls, och appen kan inte på något sätt spåra deltagarnas rörelsemönster eller vilka personer som de träffar.

All information hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer endast att användas för forskning och inte för kommersiella ändamål. Användande av appen och därmed deltagande i forskningsstudien är helt frivilligt och studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Forskarna uppmanar så många som möjligt att använda appen dagligen tills pandemin är över.

– Allt man gör är att rapportera saker som är relaterade till dina symtom och din situation. Är man frisk vill vi veta det också! Ju fler som använder appen desto bättre, säger Maria Gomez. Vi är glada att ha forskare från Uppsala universitet i vårt team och hoppas att detta kan snabbt bli en gemensam nationell ansträngning för att bekämpa COVID-19. 

Här hittar du appen COVID Symptom Tracker:

Mer information: https://covid19app.lu.se


 

 

bild på Paul Franks och Maria Gomez . Foto: Kennet Ruona
Paul Franks och Maria Gomez. Foto: Kennet Ruona

Här hittar du appen COVID Symptom Tracker: Ladda ned den på App Store eller Google Play.

Mer information: https://covid19app.lu.se

 

Deklaration av bindningar
Samtliga ekonomiska förhållanden enligt nedan redovisades i den godkända ansökan till Etikprövningsmyndigheten.

Lunds universitet har inga ekonomiska överenskommelser med någon aktör i detta projekt, inklusive Zoe Global LTD. Alla data samlas in och analyseras enbart som ett bidrag i kampen mot covid-19. Det finns inget kommersiellt intresse eller någon kommersiell förväntan hos någon part i detta projekt.

Vare sig appen COVID Symptom Tracker eller data insamlad via appen kommer att användas för kommersiella syften av någon aktör eller person inom detta forskningsprojekt.

Huvudansvarig forskare Paul Franks är avlönad konsult hos Zoe Global LTD  och har optioner som intjänas i bolaget. Detta konsultarbete har dock varit specifikt relaterade till tidigare studier gällande måltidsmetabolism och ägde rum innan covid-19-epidemin började. 

Utvecklandet av appen COVID Symptom Tracker är helt skiljt från de tidigare studierna. Paul Franks har inga ekonomiska intressen överhuvudtaget i utvecklandet eller användandet av appen COVID Symptom Tracker, och inte eller i analys eller publikation av data.

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.