Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Båttrafiken smutsar ner våra lungor mer än vad man trott

Luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken, visar Adam Kristenssons forskning
Luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken, visar Adam Kristenssons forskning.

Nya mätningar som publiceras i tidskriften Oceanologia visar att luften längs kusterna är full av hälsovådliga nanopartiklar från båttrafiken. Uppemot hälften av de mätta partiklarna kommer från båttrafiken, medan resten bedöms komma från främst biltrafik men även biomassaförbränning, industrier samt naturliga partiklar från havet.

- Detta är första gången man har försökt uppskatta hur stor andel av nanopartiklarna som kommer från båttrafiken. Tidigare har man inte differentierat olika typer av nanopartiklar, men det är nu möjligt med ny metod, berättar Adam Kristensson, forskare i aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola.

- Tidigare trodde vi att landbaserade utsläpp från nordeuropeiska länder och emissioner av naturliga partiklar från havsytan stod för en betydligt större andel, säger han.

Nanopartiklar kan utgöra en hälsofara eftersom de på grund av sina ringa storlek kan tränga djupare i lungan än större partiklar. En kubikcentimeter kan innehålla flera tusen nanopartiklar.

För att komma fram till resultaten har han och hans kollegor följt luftens färd från deras mätstation på Söderåsen i södra Sverige via den finska arkipelagen i Östersjön ända till mätstationen vid den litauiska kusten. Vinden färdas ofta i västlig riktning och partiklarna kan färdas långt innan de fastnar i våra lungor eller sköljs bort av regnet.

Genom att jämföra nivåerna av nanopartiklar kan forskarna dra slutsats om hur stor andel som kommer från biltrafik och andra utsläpp respektive båttrafik.

Partiklar från båttrafiken i Nordsjön och Östersjön förväntas bidra till 10 000 förtida dödsfall varje år, men denna uppskattning är väldigt osäker, betonar Adam Kristensen som menar att det är därför viktigt att fortsätta att göra den här typen av mätningar.

Han förespråkar också skärpt lagstiftning.

- Det är särskilt viktigt att fortsätta skärpa utsläppskraven av kväveoxider och sulfatinnehållet från skeppsbränslet.

Kommande regleringar kan förhoppningsvis sänka utsläppen av skadliga nanopartiklar, framförallt sotpartiklar, som anses vara de farligaste.

- Det finns en ny regel om sulfatinnehållet i bränslet på 0.1 % som infördes i år i Nordsjön och Östersjön. Det återstår för oss forskare att titta på vilka positiva effekter detta hittills har medfört för partikelhalterna.

Läs artikel här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0078323415001062

 

Kategorier
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.