Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beredskap och konflikt i fokus i Almedalen

En illustration av Visby ringmur och Lunds universitet.

Lunds universitet medverkar under årets Almedalsvecka med tre seminarier som belyser olika former av beredskap samt ett samtal om konflikten Israel-Palestina.

Lunds universitet är som tidigare år på plats på Hästgatan 13 i Visby, där det blir panelsamtal och diskussioner som handlar om olika slags beredskap i form av mat, klimatförändringar som leder till översvämningar och världens vattenresurser och dessutom ett samtal om olika perspektiv på konflikten Israel-Palestina. Alla föredrag hålls onsdagen 26 juni. De fyra programpunkterna är:

Hur får vi mat på bordet när det uppstår en kris?

Kriser och krig kräver höjd beredskap och tvingar samhället att snabbt ställa om. Men hur förberedda är vi för en situation som kan innebära brist på mat?

Om det blir ont om råvaror, vad äter vi då? Vilka grödor är bäst att odla? Vilka förpackningar krävs för längre förvaring, och hur ska maten transporteras i en krissituation?

Forskarna från Lunds universitet resonerar tillsammans med myndigheter, industripartners, intresse- och branschorganisationer utifrån forskningen om morgondagens hållbara och biobaserade produkter och framtidens cirkulära livsmedelssystem.

Hög tid att rusta mot översvämningar – vem gör vad och hur?

Översvämningar i Sverige blir allt vanligare med skador på bebyggelse, infrastruktur och vatten- och avloppssystem som följd. Det är ett faktum att samhällena behöver bli mer översvämningståliga. Men hur ska arbetet gå till, och vem har ansvar för vad?

Den främsta anledningen är klimatförändringarna. Beräkningarna för framtiden är dystra, och om vi inte hanterar vattenutmaningarna kommer förorenat dricksvatten och förstörda boendemiljöer att få stora konsekvenser för människan och samhället. Forskningen visar att det går att undvika översvämningar. Men hur ser dessa lösningar ut?

Kriser, krig och klimatförändringar – hur tar vi hand om begränsade vattenresurser?

Vatten är avgörande för att producera livsmedel, energi och en hälsosam miljö. Samtidigt är våra gemensamma vattenresurser både begränsade och hotade. 

Klimatförändringarna leder till att havstemperaturen höjs och att den biologiska mångfalden hotas. En ökande befolkning och ett växande globalt vattenbehov för med sig konflikter om vattenresurser. Genom att samarbeta gränsöverskridande kan man uppnå en rättvis och hållbar fördelning av vatten och minimera negativa effekter för både människor och miljö. Men vad görs globalt för att förvalta vårt gemensamma vatten?

Israel Palestina – en olöslig konflikt?

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av kriget? Hur kan destruktiva våldspiraler förhindras i framtiden? Vilka möjligheter och skyldigheter har det internationella samfundet att involvera sig och skydda civilbefolkningen? Vilken roll spelar regionala aktörer i en framtida lösning av konflikten?

Panelen kommer att diskutera de tänkbara politiska och humanitära konsekvenserna av kriget samt möjligheterna till en framtida diplomatisk lösning.

Dessutom har Lunds universitet ett samarrangemang tillsammans med Uppsala universitet. Platsen är då D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, "Torget". Detta är:

Bra, bättre, Sverige – så blir vi världsledande inom forskning

Sverige ska vara en världsledande forskningsnation, och både nationellt och internationellt talas om världsledande och excellent forskning. Frågan är om svensk forskning är tillräckligt bra? Om inte – vad krävs av lärosätena, politikerna och näringslivet för att vi ska bli världsledande?

Förutom de egna panelsamtalen så medverkar många från Lunds universitet i andras olika arrangemang. 

Medverkande forskare på Lunds universitets Almedalssida
 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.