Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biologiskt framställda sexferomoner kan skydda skördar från skadeinsekter

Två manliga forskare betraktar grödor i växthus.
Lundabiologen Christer Löfstedt, till höger, och Per Hofvander från Sveriges lantbruksuniversitet har arbetat länge med den nya studien. Foto: Jan Nordén

Forskare har lyckats utvinna feromoner – doftämnen som används av bland annat insekter vid parningskommunikation – ur genmodifierade oljeväxter. Metoden kan bli ett prisvärt och miljövänligt alternativ till kemiskt framställda bekämpningsmedel inom jordbruket.

Världens växande befolkning är beroende av en hållbar livsmedelsproduktion. Men varje år förstör skadeinsekter stora delar av skördarna runt om i världen. Sedan slutet av andra världskriget har man använt sig av kemiska bekämpningsmedel för kontroll av skadeinsekter. Men på 1960-talet började också feromoner användas för att fånga och förvirra skadeinsekter. Feromoner är idag det viktigaste alternativet till konventionell bekämpning med insektsdödande ämnen, så kallade insekticider. Kemisk produktion av feromoner är dock både kostsam och kan ge upphov till miljöfarligt avfall. I en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability har ett internationellt forskarlag, där Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet ingår, lyckats producera feromoner på biologisk väg.

– Genom att genmodifiera växten oljedådra (Camelina sativa) har vi framställt en linje av växten som producerar och lagrar en fettsyra i fröerna som efter extraktion och några enkla kemiska reaktioner kan omvandlas till fjärilsferomoner. Allt till en låg kostnad jämfört med syntetiskt framställda feromoner, säger Christer Löfstedt, biolog vid Lunds universitet, vars grupp också arbetat med att låta jästsvampar producera insektsferomoner.

Kan användas till fler grödor

Feromonerna är mer eller mindre artspecifika och har inga negativa effekter på miljö och människor. Dessutom riskerar man inte att skadeinsekterna utvecklar resistens mot de feromoner de själva är beroende av för sin parning. Att ämnena nu går att framställa på biologisk väg kan komma att förändra jordbruket och skadedjursbekämpningen i grunden.

– Den jämförelsevis låga kostnaden för växtbaserad produktion av feromoner innebär att dessa kan användas också till stapelgrödor där feromonbaserad bekämpning av skadeinsekter tidigare inte varit ekonomiskt hållbar, säger Christer Löfstedt.

Nya produkter ska utvecklas

Nu fortsätter forskningen kring de biologiskt framställda feromonerna. Forskarna har tillsammans startat utvecklingsföretaget SemioPlant AB och tror att det inom ett par år kan komma ut kommersiella feromoner på marknaden, något som hade minskat den globala användningen av kemiska bekämpningsmedel.

– Vi blev förvånade över hur bra de här växtbaserade feromonerna fungerade för både fångst och förvirring av två fjärilsarter. Våra resultat är ett stort steg i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar skadedjurskontroll, säger Christer Löfstedt.

Förutom Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har följande lärosäten och organisationer deltagit i arbetet: Guangdong Academy of Sciences, University of Nebraska-Lincoln, ISCA Brazil, ISCA USA.

Studien publiceras i tidskriften Nature Sustainability: ”Insect pest management with sex pheromone precursors from engineered oilseed plants”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.