Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bra snurr på samverkansinitiativen

Samverkansinitiativen har visat sig vara en framgångsrik väg mot lösningen på de stora samhällsutmaningarna. För närvarande pågår femton projekt varav de första, som kom igång för tre år sedan, utvärderades i våras.
– Det är bra snurr och stor uppmärksamhet kring initiativen, säger vicerektor Bo Ahrén, som beviljat alla, utom ett, tre års förlängning.

De femton initiativen har alla någon av de stora samhällsfrågorna i fokus och en röd tråd genom samtliga projekt är hållbarhet. De handlar om allt från artificiell intelligens till migration, e-hälsa, biobaserad ekonomi, framtidens klassrum (se separat artikel), rent vatten och hållbar matproduktion. Varje initiativ har forskare med från minst tre fakulteter och flera partners i samhället.

– Syftet är att få fram så mycket värdefull kunskap för samhället som möjligt. Och i projekten har forskare och externa partners hittat en utmaning som de aktivt vill arbeta med och lösa gemensamt.

En viktig faktor, menar Bo Ahrén, är att projektidéerna kommer från forskarna själva och inte är något pålagt, varken från LU centralt eller nationellt. Centralt avsätts 60 miljoner kronor från universitetets gemensamma forskningsmedel. Det blir cirka 700 000 kronor per projekt. I år pausar man utlysningen av samverkansinitiativ.

– Men 2021 kommer vi att utlysa fler och då skulle man kunna tänka sig pandemier som ännu en samhällsutmaning, säger Bo Ahrén.

Samverkans-initiativen

Med start 2017

• Klimatomställningens berättelser

• LU Water

• Cirkulär biobaserad ekonomi

• Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum

e-Health@LU: Joining forces for Sustainable eHealth Development

 

Med start 2018

• Kulturarv, migration och mobilitet i ett öppet demokratiskt samhälle

• LU Food Faculty

• UAV: Teknikutveckling och tillämpning av drönare för att möta olika samhällsutmaningar

• Sociala rättigheter och boende för den åldrande befolkningen

• Intelligent Intelligence

 

Med start 2019

• Urban Arena Testbeds

• LU Land

• Syntolkning för tillgänglig kommunikation

• Artificiell Intelligens – AI-Lab

• Enhanced Value Relevance and Credibility of Sustainable Information

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968.
Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda och nästan lika många utanför universitetet.
Jenny Loftrup är redaktör och Caroline Runéus ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.