Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bredbandsutbyggnaden inget säkert vinstkort

Mobiltelefon. Foto.
Foto: Istock

Fiberoptiskt bredband minskar företagens omsättning och sysselsättning, enligt en ny studie från AgriFood och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Forskarnas förslag till förklaring är att internet och smartphones innebär en distraktion som sänker produktiviteten hos de anställda.

Slutsatsen, som bör tolkas med försiktighet, tyder på att nya internetvanor påverkar företagens ekonomi.

– Det är givetvis svårt att tro att internet är negativt för företagen. Och det tror vi inte är fallet: internet och bredband är sannolikt bra för företagen. Vad vi finner är snarare att den senaste teknikutvecklingen har en negativ bieffekt som är viktig att uppmärksamma, säger Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi och en av författarna bakom studien.

Den senaste utbyggnaden av fiberoptiskt bredband skapar förutsättningar för en parallell utbyggnad av mobilt bredband. Studien argumenterar för att den negativa effekten främst beror på mobilt bredband. Argumentet stöds av att effekten inte finns på landsbygden där det mobila bredbandet har svag täckning.

– Vi ser att den negativa effekten dyker upp först 2011. I och med att det sammanfaller med när 4G-nätet började byggas ut ligger det nära tillhands att tro att effekten har med det mobila bredbandet att göra. När ett område får optisk fiber kan man även anta att 4G-sändarmaster för mobilt bredband dyker upp, fortsätter Martin Nordin.

Den negativa produktivitetseffekten är sannolikt en konsekvens av internetanvändning på jobbet och i hemmet. För företag med anställda som blandar samman privat och jobbrelaterad internetanvändning är effekten större.

– Om det stämmer att effekten beror på mobilt bredband så är effekten inte endast kopplat till vad som sker på jobbet. Även internetanvändning i hemmet och på fritiden påverkar.

Psykologer visar att de nya medievanorna i kombination med smartphones innebär en konstant stimulans av våra sociala belöningssystem. Smartphones har konstaterats påverka sömnvanor, depression, självmordsrisker bland ungdomar, skolprestationer och olycksrisker.

– Det är okontroversiellt att påstå att smartphones har negativa effekter. Det nya med vår studie är att vi påvisar negativa effekter även på företagens ekonomi. Studier visar att vi blir störda var tolfte minut av vår mobil och det förefaller vara rimligt att tro att detta också påverkar vårt arbete, säger Martin Nordin.

Effekten är mycket trovärdig och låter sig inte påverkas av varken metodval eller kontrollvariabler.

– Det är ovanligt att finna en effekt som är så stabil. Oavsett statistiskt tillvägagångssätt så förändras inte resultatet. Vi är övertygade om att det finns en negativ effekt. Osäkerheten ligger främst i vad som orsakar effekten. Vi föreslår att smartphones kan vara boven, avslutar Martin Nordin.

Studien omfattar perioden 2007–2014 och använder sig av ett urval av cirka 300 000 svenska företag i privat sektor.

Läs hela rapporten på AgriFoods webbplats

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt

Martin Nordin, utredare på AgriFood. Foto.

Martin Nordin
Docent i nationalekonomi på AgriFood Economics Centre och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon: 046-222 07 90
E-post: Martin [dot] Nordin [at] agrifood [dot] lu [dot] se (Martin[dot]Nordin[at]agrifood[dot]lu[dot]se)

Mer information om Martin Nordin på AgriFoods webbplats

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.