Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CCJobs har skapat nya jobb, företag och produkter i regionen

Pilotprojektet Creating Competitive Jobs har haft ett givande första verksamhetsår.

Under 2014 har femton företag fått möjlighet att ha en av sina anställda placerad på ett universitet eller högskola i Öresundsregionen. Syftet med projektet CCJobs har varit att generera nya arbetstillfällen genom att små och medelstora företag i regionen får hjälp av forskare med en idé som behöver utvecklas vidare.

För de femton företagen i projektet har följande resultat uppnåtts under 2014:

• Fem nya arbetstillfällen

• Fem nya produkter från fyra företag har skapats som ett direkt resultat av projektet och fler är på väg

• Två nya företag har bildats ur idéer som fötts i samarbetet

• Fyra företag och forskare har sökt över 50 miljoner kronor i nya forskningsmedel, varav 22 miljoner är beviljade

• Ett examensarbete

• Ett tiotal forskningsartiklar

• Nya kunder och ökad försäljning genom eller på grund av universitetet

• Företag har gjort mätningar och labbundersökningar som har gett ökad kunskap och konkurrenskraft

I Sverige är det Lunds universitet och Malmö högskola som står för forskningskompetensen. Tre danska universitet är också involverade i projektet. Under pilotprojektet var tre svenska företag placerade på danska universitet.

Projektet hade en budget på 20 miljoner kronor varav EU (Interreg IV A) står för hälften och resten finansieras av parterna Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Malmö högskola, Företagarna, Sydsvenska handelskammaren, Sustainable Business Hub, Inspire food, Connect Denmark och Connect Skåne.

Nu ska universiteten söka ny finansiering för att kunna fortsätta projektet.

Anna Johansson