Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Centrum samlar kunskap om corona till sjukvården

bild på Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.
Infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Finns det nya och säkra arbetssätt som kan underlätta behandlingen av coronapatienter? Vilka erfarenheter finns hos vårdpersonal i Kina och Italien?

Frågorna är många för alla de medarbetare i hälso- och sjukvården som på mycket kort tid tvingats ställa om till att hantera en ny och tidigare okänd smitta.

Samtidigt växer det snabbt fram ny forskning och kunskap kring coronaviruset och hur smittade bör vårdas. För att skapa en brygga mellan vetenskaplig expertis och det dagliga arbetet på sjukhus och vårdcentraler har sedan mitten av mars ett särskilt kunskapscentrum inrättats i Skåne.

– Vi förser infektionsläkare, smittskyddsenheter och intensivvårdspersonal med flera med dagliga rapporter via e-post om det aktuella kunskapsläget om coronaviruset. Det vi sprider är kvalitetssäkrat och bygger helt på samlad vetenskaplig evidens, berättar Ingemar Petersson, adjungerad professor vid Lunds universitet och forskningschef vid Skånes universitetssjukhus.

Ingemar Petersson beslutade om att upprätta centrumet, som är ett samarbete mellan organisationerna HTA Skåne och Cochrane Sverige. HTA Skåne har i vanliga fall ett liknande uppdrag som går ut på att sammanställa kunskapsrapporter inom olika medicinska fält för att vidareutveckla hälso- och sjukvården.

Inom hälso- och sjukvården finns det redan många rutiner och riktlinjer att förhålla sig till. Men de täcker inte allt. Till exempel kan en läkare vara intresserad av vilken av två godkända behandlingsmetoder som fungerar bäst. Eller mer detaljerade tips kring respiratorvård av en patient.

Ett exempel där kunskapscentrumet redan kunnat bidra med nyttig och klargörande information är frågor kring de befintliga läkemedel som i olika sammanhang har förts fram som verksamma mot covid-19.

– Det är väldigt stort fokus på behandling av coronapatienter just nu. Efterfrågat är även kunskap om nya diagnos- och testmetoder samt patienthanteringen i vården, från ambulans till akut och vidare in på sjukhusen, fortsätter Ingemar Petersson.

Bakom centrumet står även Cochrane Sverige som har sitt säte i Skåne och är nära sammanknutet med Lunds universitet och Region Skåne. Cochrane bidrar framför allt genom internationell bevakning av nya vetenskapliga publikationer.

– Kunskapsbehovet kring coronaviruset är stort och det är av yttersta vikt att informationen är kvalitetssäkrad, oavsett om den kommer från oss eller någon annan källa, säger Matteo Bruschettini, som är föreståndare för Cochrane Sverige samt forskare vid Lunds universitet.

Vid kunskapscentrumet finns en informatiker samt flera disputerade läkare som sammanställer och granskar informationen. Medicinska fakultetens enhet för bibliotek och IT bidrar med viktig kompetens inom bland annat informatik.

– Jag är fylld av tacksamhet och beundran för alla som agerar utifrån gemensamma intressen i den aktuella situationen. Alla behöver hjälpas åt, avslutar Ingemar Petersson

Fotonot: HTA = health technology assessment, ett vedertaget begrepp inom hälso- och sjukvården för att samla in, kvalitetsgranska och sammanställa medicinsk kunskap och information baserad på vetenskapliga artiklar.

bild berättar Ingemar Petersson, adjungerad professor vid Lunds universitet och forskningschef vid Skånes universitetssjukhus.
berättar Ingemar Petersson, adjungerad professor vid Lunds universitet och forskningschef vid Skånes universitetssjukhus. Foto: Tove Smeds.

bild överläkare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter.
Matteo Bruschettini, föreståndare för Cochrane Sverigeöverläkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Foto: Åsa Hansdotter.

Jobbar du i vården...

... kan du mejla dina frågor om Covid-19 till centrumet: covid19 [dot] info [at] skane [dot] se (covid19[dot]info[at]skane[dot]se)

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.