Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Chefer ska rekommendera tågresor framför flyg

tåg på spår
Reser man inom Sverige ska man ta tåget om man inte vinner mer än två timmar i vardera riktning genom att flyga. Foto: Jan-Erik Kaiser/Mostphotos

Lunds universitet hamnar på plats 11 av 29, när det handlar om flest flygresor per med­arbetare bland svenska lärosäten. I den nya resepolicyn som nu förbereds för beslut trycks det på att chefer måste överväga ett resfritt möte ­eller en tågresa innan de godkänner en anställds flygresa.

Klimatavtrycket av LU:s flygresor har minskat något den sista treårsperioden visar Naturvårdsverkets data över lärosätens utsläpp från resor (se faktaruta).

Den nu föreslagna resepolicyn har varit ute på remiss i verksamheten, och remiss-svaren var förväntat spretiga. Vissa verksamheter ville införa flygförbud till Stockholm och tågresor som standard även i nordvästra Europa. Andra verksamheter ser inte hur de skulle kunna sköta sitt jobb med färre flygresor. Nu ska resepolicyn behandlas i rektors ledningsråd och universitetsstyrelsen i december/januari och om den inte stöter på patrull – godkännas.

– Den nya resepolicyn – om den blir beslutad – är tydligare med att chefer måste tänka in miljöhänsyn innan de godkänner sina anställdas resor, säger utredaren Linda Petersson som skrivit utkastet till resepolicyn.

Goda förebilder

Chefer förväntas också agera goda föredömen när det gäller sina egna resor. Samtidigt pekar inte den nya resepolicyn med hela handen, miljöhänsyn ska tas – men resorna ska också vara kostnadseffektiva. När det gäller tågresor ner i Europa är det svårt att både äta kakan och ha den kvar. Traktamenten och övernattningar gör ofta tåg dyrare än flyg och i den nya resepolicyn ges inte klara besked för vad som väger tyngst. Men däremot innehåller resepolicyn en tidsgräns för hur mycket tid man måste tjäna, dörr till dörr, för att få välja flyg.

– Reser man inom Sverige så ska man åka tåg om inte tidsvinsten med flyg blir mer än två timmar vardera på utresan och hem-resan, säger Linda Petersson.

Det gör att resorna till Stockholm hamnar i en gråzon och att Lunds universitet är mindre strängt än Malmö stad som anger tre intjänade timmar som tidsgräns. Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne anger ingen tidsgräns men skriver i sina respektive resepolicyer att för resor till Stockholm gäller i normalfallet tåg och inte flyg, även om det blir dyrare (t.ex. egen kupé om nattåget väljs) och tar längre tid.

Lennart Olsson, professor i geografi, skrev nyligen tillsammans med 18 forskare ett upprop på DN Debatt, där svenska lärosäten uppmanas leva som de lär och halvera sina utsläpp av växthusgaser, bland annat genom att minska resandet. Han har två konkreta förslag.

– Investeringar behövs i ett centralt och välfungerande videokonferenssystem, något som togs upp i universitetets utredning ”Resfria möten” som kom tidigare i år, säger Lennart Olsson och tillägger att LU:s upphandlade resebyrå kunde instrueras till att som standard plocka fram tågresor till Stockholm.

Även LU:s ledning ser det som en prioriterad fråga att förenkla för dem som vill ersätta resande med videokonferenser.

Både Lennart Olsson och Mats Alvesson, som också stod bakom uppropet i DN som nu 700 forskare har skrivit under, menar att Lunds universitet har goda intentioner och satsar på rätt saker i sin övergripande miljöhandlingsplan – där mindre flygande är ett mål. Men att det går alldeles för långsamt.

– Något vi kan göra när det gäller flyg-resor är till exempel att införa en intern flygskatt, som Göteborgs universitet och Kristianstad högskola. I Kristianstad kostar varje ton koldioxid som släpps ut 100 kronor, pengar som går till hållbarhetsprojekt.

Lagen ska följas

Glasklart är också att lagen om offentlig upphandling ska följas – om man så hittar världens billigaste tågresa någon annanstans än hos den upphandlade byrån så får man inte köpa den. För att öka viljan att ta tåget är anvisningen att om tågresan tar mer än en timme så rekommenderas man få åka första klass, men även här krävs chefens godkännande.

– Reser man med nattåg, inom eller utom Sverige, så föreslås rätt till egen kupé. Kostnaden för nattåg skall jämföras med en extra hotellnatt och den tidsbesparing som beräknas uppstå, säger Linda Petersson.

Universitetets upphandlade resebyrå Egencia kritiseras av miljövänliga forskare som vill åka tåg i Europa för att boka dyra och krångliga resor . Upphandlaren Evelina Kelvgård, som ansvarar för avtalet med Egencia, menar att det finns en pågående dialog dem emellan, där sam-arbetet utvärderas löpande och reklamationer är viktig input för förbättringar. Men främst handlar det om ett större branschproblem.

– Det finns ingen gemensam bokningsstandard för internationella tågresor vilket gör det svårare att boka tåg än flyg, säger Evelina Kelvgård och tillägger att Expedia Group som Egencia tillhör, köpt upp ett bolag just för att satsa mer på tåg och kunna sammanföra flera europeiska system och på så sätt underlätta vid internationella tågbokningar.

Men upphandlingschefen på LU Jeanette Jakobsson menar att Egencia ligger i framkant när det gäller hållbarhetsarbete bland de få stora bolag som har kapacitet att serva Lunds universitets resebehov.

– Vi förstår kritiken och instämmer i att möjligheten att boka tåg är eftersatt jämfört med flyget. Våra möjligheter att boka utländskt tåg är för närvarande samma som för övriga affärsresebyråer då vi jobbar i samma externa bokningssystem, där vi inte når alla typer av lokala biljetter och kampanjer, säger Kristina Zdrilic Siljedahl, kundansvarig på Egencia.

Egencia har nyligen arrangerat ett utbildningsevent i Malmö med temat ”Hållbart resande”. Där presenterades olika lösningar för bland andra Lunds universitet avseende hur man kan programmera bokningssystemet till att styra mot ett mer hållbart resande. Det kan handla om att styra från flyg till tåg, eller förlänga tågresan till Stockholm med en tunnelbanebiljett i en och samma biljett. Egencia kan också tillhandahålla miljö-rapporter med CO2-utsläpp per avdelning – och på övergripande LU-nivå – något som idag redan används av universitetet.

 

Fotnot: Att tågtrafiken i Europa behöver förenklas håller även EU-parlamentet med om, som nyligen tog ett beslut om att driva frågan.

 

Svenska lärosätens utsläpp från resor 2011–2017

Naturvårdsverket har samlat in data från högre lärosäten i Sverige, räknat i koldioxidkilon från allt resande – flyg, bil, buss, tåg – per anställd och år under perioden 2011 till 2017. Buss och tåg generar minimalt med växthusgaser, bilresande står för ett par procent. Resten står flygresorna för.

2017 låg Luleå tekniska universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Karolinska institutet och KTH i topp när det gäller utsläpp från flygresor av 29 lärosäten.

Lunds universitet hamnar på elfte plats, mellan Uppsala universitets på åttonde plats och

Göteborgs universitet på trettonde plats. LU har sänkt utsläppen från sina flygresor något de senaste åren.

Blekinge Tekniska Högskola, Kristianstad högskola, Konstfack och även KTH – trots hög placering – är exempel på lärosäten som kraftigt sänkt sina utsläpp under mätperioden. Mälardalens högskola har inte rapporterat in data 2017, men låg på en femteplats 2016.

Källa: Peter Arnfalk, Lunds universitet, som har arbetat med Naturvårdsverkets rapporter