Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Debatt i Lund 6 maj kl 19: Striden om skogen – vad handlar den om?

Illustration: Catrin Jakobsson
Illustration: Catrin Jakobsson
Illustration: Catrin Jakobsson

Skogen är en avgörande pusselbit för att lösa klimatkrisen – det slog världens ledare fast när de skrev under Parisavtalet 2015. Men hur den ska brukas och förvaltas för att göra bäst nytta klyver forskarsamhället. I och med Skogsutredningen och januariöverenskommelsen har skogen dessutom blivit en glödhet politisk fråga.

Debatten kan ses här

Anmäl dig här för ett påminnelsemail inför debatten

Skogen ska inte bara bromsa den globala uppvärmningen genom att binda koldioxid. Den ska också förse oss med biomassa som kan ersätta användningen av fossila bränslen och material; den har en nyckelroll för bevarande av biologisk mångfald och rekreation; och den ska dessutom generera jobb och ge avkastning. Hur ska det gå ihop?

Mycket förenklat kan två läger beskrivas bland forskarna: de som vill bevara mer av skogen och de som vill se ett intensivare skogsbruk, med avverkning och nyplantering. Båda sidor har klimatet som argument. Bevarandesidan inriktar sig även på ekologi och biologisk mångfald, och kommer till slutsatser i linje med miljörörelsens. Tillväxtsidan, som förespråkar ett intensifierat skogsbruk, argumenterar mer i linje med skogsnäringen. 

Avgörande i sammanhanget är tidsperspektivet – hur lång tid har vi på oss att hejda klimatförändringen? På kort sikt kan det ge mer klimatnytta att låta skogen stå än att ta ut biomassa. Samtidigt är träråvara avgörande för att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Kan båda sidor i skogsdebatten ha rätt?

Välkomna till Debatt i Lund den 6 maj kl 19!

I panelen:

Mikaela Johnsson, skogsägare och lantbrukare, ledamot i LRF:s styrelse.

Johanna Johansson, docent i statsvetenskap och lektor i miljövetenskap vid Södertörns högskola, forskar om samverkan, politik och styrning av den svenska skogen.

Bengt-Gunnar Jonsson, professor i biologi på Mittuniversitetet med skogen som huvudsakligt arbetsområde.

Gustaf Egnell, forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU Umeå, med inriktning bioenergi.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet.

Moderator är Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter

Detta är DEBATT I LUND:
-  arrangeras fyra gånger per år.
- en akademisk "talkshow", där forskare diskuterar aktuella samhällsfrågor med andra experter, opinionsbildare, studenter och engagerad allmänhet.
- Bland tidigare debattdeltagare finns Mona Sahlin, Ivan Krastev, Per Brinkemo, Pippa Norris, Göran Greider, Lawrence Lessig, Per Bauhn, Martha Nussbaum, Carlota Perez, Nina Björk, Dilsa Demirbag-Sten, Roland Paulsen, Ann Heberlein, Jens Liljestrand, Liv Strömquist, Birger Schlaug, Bengt Westerberg, Alf Hornborg, Andreas Bergh, Agneta Stark, Olof Johansson, Marcin de Kaminski, Carl Bildt, Andreas Malm, Ozan Sunar, Suzanne
Brøgger, Qaisar Mahmood, Bi Puranen  m.fl
-Debatt i Lund arrangeras i samarbete med Akademiska Föreningen, Lunds Universitets Studentkårer och Sydsvenskan.
- Debatterna direktsänds på Sydsvenskan.se och kan i efterhand för det mesta ses på Kunskapskanalen.
- Läs mer på
www.debattilund.se www.facebook.com/debattilund/

Kontakt

Ulrika Oredsson, redaktör Debatt i Lund,
0701- 47 27 40, Ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.