Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Donation ger Lunds universitets geologiforskning vind i seglen

Ung kvinna undersöker sten
Ung kvinna undersöker sten. Foto: Gunnar Menander

Vid Lunds universitet bedrivs en omfattande geologisk forskning. Tack vare den nyligen grundade Stig M. och Birgitta Bergströms stiftelse för geologisk forskning får den angelägna verksamheten ett välkommet finansiellt tillskott. Drygt åtta miljoner kronor har tillförts stiftelsen, varav merparten via Lund University Foundation i USA.

Donationen ska främja jordisk och planetär pre-kvartär historisk-geologisk forskning (fossil, berggrund och geologisk utveckling). Enkelt beskrivet innebär detta att studenter och andra akademiker associerade med Lunds universitet kan söka bidrag eller stipendium för avgränsade forskningsprojekt, men även bidrag för resor och presentationer av egna forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser.

Bakom stiftelsen står paret med samma namn. De är bosatta i Columbus, Ohio i USA men har en stark koppling till Lunds universitet vilket är en viktig anledning till den nu aktuella donationen. Stig M. Bergström föddes i Skövde och inledde sin akademiska karriär i Lund. Här fick han som ung forskare själv glädje att ta del av externt stöd i form av stipendier.


Under mina studieår i Lund erhöll jag flera forskningsbidrag som var av avgörande betydelse för min globala forskning och för min framtida karriär. Flera av dessa kom från Kungliga Fysiografiska Sällskapet och Lunds universitet, säger Stig M. Bergström.

En kultur av givande

Stig M. Bergström, som har verkat större delen av sin akademiska karriär i USA upplever att givarkulturen där är mycket annorlunda än den som råder i Sverige. Många amerikanska studenter väljer att börja donera till sitt universitet efter examen.

Donationer till amerikanska universitet är av en helt annan storlek än i Sverige och det rör sig ofta om årligt återkommande belopp. Vid till exempel The Ohio State University, där jag arbetat i mer än ett halvsekel, tar man in mer än en miljard dollar årligen i privata donationer. Det betonas tidigt vikten av att man skall “pay forward” till sitt alma mater.  

Att bibehålla en god relation till sitt gamla universitet är viktigt för många amerikaner och detta uppmuntras av universitetsledningen.


Jag själv har påverkats av denna inställning och under årens lopp har jag hållit kontakt med Geologen i Lund, bland annat genom vetenskapligt samarbete med flera av dess forskare och genom att erbjuda ett flertal årslånga post-doc tjänster till studenter från Lund som har fått möjlighet att komma till The Ohio State University. Dessa initiativ har varit mycket uppskattade.

Stig M. Bergström är idag pensionerad i rollen som undervisande professor men han har inte dragit ner på takten för det. Han är fortfarande knuten till The Ohio State University och är involverad i flera stora forskningsprojekt där han samarbetar med ledande geovetare runt om i världen.

Genom sin karriär har han emottagit en rad prestigefulla akademiska utmärkelser. Han är hedersdoktor vid Lunds universitet, har innehaft ett Fulbright-stipendie, tilldelats institutionens Distinguished Teaching Award tre gånger och publicerat sin forskning i mer än 600 publikationer.


Baserat på min egen erfarenhet och på samtal med kolleger i Lund, särskilt yngre forskare inom pre-kvartär geologi, behövs ökat ekonomiskt stöd i Sverige där tillgängliga forskningsanslag är mycket begränsade. Min hustru och jag känner stor glädje över att vi kan stödja framtida geologisk forskning vid Lunds universitet.

Vill sprida ljus över jordens historia

Med den nu aktuella donationen hoppas paret Bergström att forskningen ska ge ökad kännedom om så vitt skilda ting som jordens historia, förändringar i organismers levnadsförhållanden, naturtillgångar, andra himlakroppar, klimatförändringar och naturkatastrofer.

Jordens naturtillgångar, till exempel malmer, olja och andra naturtillgångar är inte obegränsade och det är viktigt att kartlägga förekomsten av dessa. Under jordens långa historia har det inträffat många stora klimatförändringar som lett till omfattande förändringar i levnadsförhållanden för växter och djur. Studie av detta kan bidra till ökad förståelse, inte minst av nutida klimatförändringar.

Ett glädjefullt mottagande

Glädjen var stor när nyheten om donationen mötte Anders Scherstén som är prefekt vid Lunds universitets geologiska institution. Han känner stor tacksamhet över att privata givare visar intresse för forskningen.

Finansieringslandskapet är i ständig förändring och tittar vi på utvecklingen vid Lunds universitet de senaste åren utgör anslag från privata stiftelser en finansieringskälla med en tydligt positiv trend, det är naturligtvis viktigt. Ur vårt perspektiv kommer stiftelsens fond utgöra en viktig finansiär för traditionell geologisk forskning som annars skulle ha svårt att få finansiering. I en tid med stora forskningsinfrastrukturer och excellenssatsningar blir de mindre anslagen till enskilda forskare allt viktigare, säger Anders Scherstén.

Anders Scherstén är själv medlem i stiftelsens utdelningsnämnd och kommer att delta i den fortsatta donationsprocessen. Ett stimulerande uppdrag anser han.

Det är naturligtvis oerhört roligt att få delta i arbetet med fonden och jag ser fram emot att den första utlysningen kungörs. Stiftelseurkunden är noggrant genomtänkt av Stig M. och Birgitta Bergström och deras donation kommer få stor betydelse för ett antal forskare i geologi, dessa pengar kommer verkligen att göra stor nytta. För exempelvis yngre forskare kan ett anslag från fonden vara det första och utgöra ett viktigt avstamp mot en framtida forskarkarriär.

Fältbaserad forskning ökar chanserna för spännande upptäckter

Enligt Anders Scherstén är den nu aktuella fonden ovanlig så till vida att den även stödjer forskare med mindre formell koppling till Lunds universitet.

Det skapar möjligheter att knyta spännande forskning till Lunds universitet som kanske inte skulle bli av annars. Det är också glädjande att fonden även stödjer traditionell och fältbaserad forskning som är oerhört viktig, men som är allt mer svårfinansierad genom traditionella finansiärer. Just det faktum att fonden möjliggör fältstudier ökar chanserna att göra nya spännande upptäckter i det geologiska arkivet, som vi vet rymmer mängder av oupptäckta skatter.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.