Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Donation stöttar barncancerforskning vid Lunds universitet

Forskaren Aleksandra Adamska i ett laboratorium
Cancerforskaren Aleksandra Adamska i sitt laboratorium. Foto: Aleksandra Adamska

En donator vid namn Radmila Rakovic har valt att stödja ett forskningsområde inom barnonkologi vid Lunds universitet. Efter en utlysningsprocess står det nu klart att forskaren Aleksandra Adamska som driver projektet "Unraveling the mechanisms of treatment resistance of high-risk neuroblastom" blir mottagare av donationen.

Aleksandra Adamska är postdoktor i Daniel Bexells forskargrupp vid Lunds universitets cancercentrum (LUCC) och har specialiserat sig inom molekylär barnonkologi och translationell cancerforskning. Hon leder det nu aktuella forskningsprojektet, som är tänkt att belysa mekanismerna bakom terapiresistens vid hög-risk neuroblastom, en aggressiv cancer i det sympatiska nervsystemet som drabbar småbarn.

Jag är mycket glad och tacksam för donationen. Detta betydande stöd kommer att göra det möjligt för mig att utforska nya möjligheter!

Varje år insjuknar ungefär 20 barn i Sverige i neuroblastom, de flesta redan innan barnet fyllt fem år. Trots intensiv behandling med cytostatika kan sjukdomen vara svår att bota. Aleksandra Adamskas forskning fokuserar på den grupp patienter med sämst prognos, nämligen de som drabbats av hög-risk neuroblastom.

Vi utvecklar kliniskt relevanta modeller som möjliggör studier av neuroblastombiologi. Vi studerar mekanismerna för hur tumörerna svarar på eller visar resistens mot behandling och vi försöker hitta sätt att förbättra själva forskningen på området. Vi testar också nya behandlingar som kan hjälpa till att förbättra den dåliga prognosen för dessa barn.

Avancerade modeller kan öppna dörrar mot ny behandling
Det faktum att neuroblastom är en relativt sällsynt sjukdom som ofta drabbar mycket små barn gör mängden tillgängligt material för forskning knapp. Ett område som Aleksandra Adamskas forskningsgrupp vill fokusera på är utveckling av avancerade modeller som efterliknar sjukdomen och som kan visa hur patienten svarar på behandling.


Det finns flera aspekter och utmaningar kring forskning och läkemedelsutveckling inom barncancer. Ett av de viktigaste övervägandena är långsiktiga effekter på tillväxt och utveckling. Etiska överväganden är av största vikt vid utformningen av studier som prioriterar unga patienters välbefinnande, såsom att minimera behandlingsrelaterad giftighet, så kallad toxicitet, och optimera strategier för stödjande vård. Det är därför det behövs samarbete och diskussion mellan forskare, kliniker och familjer för att säkerställa att vi gör allt för att förbättra utsikterna för barn som drabbats av cancer.

Donationer öppnar upp för okonventionell forskning
Enligt Aleksandra Adamska är privata donationer av stor betydelse för den medicinska forskningen.

Det finansiella tillskott som sådana medel kan bidra med kan ge upphov till banbrytande upptäckter och nya innovationer. Donationer kompletterar statliga anslag och gör det möjligt för oss forskare att utforska okonventionella idéer och ta risker utanför ramarna för traditionell finansiering. På så sätt kan vi påskynda de nya upptäckterna.

Den nu aktuella donationen uppgår till
200 000 kronor och ska användas till att delvis täcka driftskostnaderna för nödvändiga avancerade experiment som använder toppmodern utrustning.

Det är därför det är så viktigt med privata donationer. Tack vare det här bidraget kommer jag att kunna fortsätta med projektet på ett oavbrutet sätt och utföra alla de studier vi planerat. Jag tror att detta kommer att påskynda mina fynd, vilket kan vara av stor betydelse för patienterna.

Donationsarbetet har hanterats av Lunds universitets fundraisingavdelning, Development Office.

Om forskningsprojektet "Unraveling the mechanisms of treatment resistance of high-risk neuroblastom"

Projektet syftar till att förbättra den dåliga prognosen för neuroblastompatienter.För närvarande är de terapeutiska alternativen främst baserade på cytostatika. Men trots att de flesta patienter initialt svarar positivt på behandlingen, utvecklar många därefter resistens och metastaser kan uppstå i bland annat benmärgen. Tumörer från patienter med neuroblastom ser väldigt olika ut och det är svårt att ta fram en sjukdomsmodell som är representativ för många patienter, något som begränsar den medicinska forskningen. I det nu aktuella projektet vill forskarna ta reda på varför vissa av tumörerna inte svarar på cytostatika. Forskarna vill också skapa nya humaniserade modeller av benmärgen som kan möjliggöra fördjupade studier av vad som gör neuroblastom så svårbehandlad i metastasstadiet. Denna kunskap kommer sannolikt kunna bidra till bättre behandlingsterapier.

Fakta om Neuroblastom

Neuroblastom är en tumörsjukdom som uppstår hos spädbarn och småbarn i den del av nervsystemet som kallas det sympatiska nervsystemet. Neuroblastom är en sällsynt sjukdom som drabbar ungefär 1 av 100 000 barn årligen. Medianåldern vid diagnos är 17 månader. Sjukdomen finns i både milda och mycket aggressiva former.

Behandlingen av neuroblastom styrs av vilken riskgrupp barnet tillhör och omfattar exempelvis operation, cytostatika och strålbehandling. Ett mer komplicerat fall av hög-risk neuroblastom där tumören har spridit sig ut i kroppen från en liten primärtumör i en binjure, kräver såväl cytostatikabehandling som operation och högdosbehandling med stamcellstransplantation. Därefter följer strålbehandling, ibland med målstyrd strålning, och slutligen ett halvårs behandling med höga doser A-vitamin, som gör att de sista kvarvarande cellerna mognar eller dör ut.

Källa: Barncancerfonden

Om Lunds universitets cancercentrum

Lunds universitets cancercentrum (LUCC) samordnar cancerforskningen vid universitetet samt stöttar både universitetets och Region Skånes ledning med välunderbyggda och strategiska beslut inom området. LUCC är även en ingång för aktörer och organisationer som önskar samarbeta med cancerforskare.

LUCC hemsida

Är du intresserad av att donera till Lunds universitet?

Avdelningen Development Office hjälper dig att hitta ett ändamål som passar dina önskemål.

Kontakta Development Office

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.