Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etikråd ska stimulera debatt och öka kunskap

Idag sammanträder det nybildade etikrådet vid Lunds universitet för första gången. Det har som uppgift att lyfta etikfrågor inom forskning men även inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi. Rådet består av medlemmar inom akademin med erfarenhet av och intresse för etikfrågor. Det leds av vicerektor Bo Ahrén.


Universitetet har många verksamheter där etikfrågor är centrala. Det kan gälla forskningens beroende av externfinansiering, drivkrafter som verkar för (alltför) hastig vetenskaplig publicering, gränsdragningsproblem vid forskarnas innovationer och bolagsbildning, utbildningens objektivitet, misstankar om kompiskultur vid tjänstetillsättningar och anslagstilldelning samt argumentation i vetenskapliga debatter.

Etikrådet vid Lunds universitet ska dock vara ett forum för etikfrågor även utanför forskningen och kan även beröra utbildning, arbetsmiljö och ekonomi.

- Alla anställda har ett eget ansvar för att göra etiska överväganden inom sin anställning men det är lika viktigt att det finns en aktiv och gemensam diskussion inom universitetet, säger vicerektor Bo Ahrén.

Universitetet har ett särskilt ansvar mot statsmakterna och allmänheten att hålla rågången mot tvivelaktigt handlande. Enligt högskolelagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och forskningen ska värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Universiteten har historiskt inrättats för att vara centrum för bildning och lärdom där objektivitet och saklighet tillhör kärnvärdena.

- Men inte heller ett universitet står helt fritt från krafter som försvårar möjligheterna att skydda vetande från önsketänkande, säger Bo Ahrén.

Rådets medlemmar har valts ut på grund av att de är erfarna forskare och har stort intresse för etikfrågor. Dock ska rådet inte arbeta med konkreta frågor kring oredlighet eller göra etikbedömningar i enskilda projekt, eftersom det hanteras av andra organ.

- Vi ska i stället arbeta för att anställda ska förstå vikten av ett etiskt förhållningssätt i våra verksamheter. Vi vill stimulera till diskussion och debatt i etiska frågor och öka kunskapen i ämnet, säger Bo Ahrén.

Rådet kommer att kunna initiera seminarier, skriva debattinlägg eller ta fram inspirationsmaterial som kan användas inom och utanför organisationen.

Etikrådet har tio akademiska ledamöter och två studentrepresentanter och samlas första gången den 21 september. Ledamöternas mandatperiod går ut den siste december 2019.

 

Medlemmar i Etikrådet:

Bo Ahrén, vicerektor

Fredrik Andersson, dekan EHL

Ann-Katrin Bäcklund, dekan S

Anders Ekbom, seniorprofessor Karolinska institutet (extern)

Ulf Ellervik, professor kemi

Mats Johansson, lektor kliniska vetenskaper

Björn Petersson, docent filosofi

Jayne Svenungsson, professor CTR

Lena Halldenius, professor historia

Titti Mattsson, professor juridik

Anna Meeuwisse, professor Socialhögskolan

Studentrepresentanter:

Christoffer Hansson

Alexander Nymark
 

 

 

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.