Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Etisk guide för AI och maskininlärning på gång

Bild: MostPhotos
Bild: MostPhotos

I takt med att AI och maskininlärning tar allt större plats i samhället följer en rad etiska och normativa utmaningar. Det kan handla om att en aningslös hantering av bottar och automatiserade kommunikationssystem förstärker skevheter och orättvisor i samhället. Eller att bristen på transparens och förklarbarhet gör tilliten till teknologierna låg, även när de presterar bra.

Därför behöver sådana här icke-tekniska aspekter med tillämpad AI beforskas och utvecklas, menar den samhällsvetenskaplige teknikforskaren Stefan Larsson, som är med i ett nytt projekt som finansieras av Vinnova med tio miljoner kronor.

Syftet är att tillsammans med kollegor från olika discipliner, i samverkan med företag och myndigheter – som medfinansierar med lika mycket – utveckla ett ramverk för etiskt, rättsligt och socialt hållbar användning och utveckling av AI.

Projektet kommer ha fyra fokusområden: media, medicin, handel och offentlig verksamhet. De olika områdena brottas med olika utmaningar, enligt Stefan Larsson:

– Även om liknande etiska och rättsliga utmaningar kring ansvarsfördelning, förklarbarhet och tillit finns inom alla dessa områden, så är det viktigt att förstå tillämpningarna utifrån var och en kontext, säger han.Inom till exempel offentlig verksamhet kan AI, rätt hanterat, ge stora effektiviserings- och därmed besparingsvinster samt bättre möjlighet till likabehandling, spår Stefan Larsson.

Man kan tänka sig en ökad rättssäkerhet och upptäckt av bias i mänskligt beslutsfattande, men det ställer stora krav på själva förändringsprocessen, utvärderingen av AI-systemen, och den tillämpande organisationen, säger han.

– Inom media och handel ökar AI möjligheten till allt mer individuellt riktad reklam och rekommendationer. Vilket potentiellt kan ge oerhört individuellt relevanta tjänster, men samtidigt leda väldigt fel, poängterar Stefan Larsson och nämner spelreklam till spelmissbrukare som ett exempel.

Eftersom mycket av utveckling av AI sker i en näringslivskontext, men appliceras på både konsumenter, medborgare och patienter, behöver vi se till att ta fram mer flervetenskapligt förankrad kunskap om konsekvenser och betydelser, säger han.

Likaså behövs också praktiskt användbara styrmekanismer och ramverk som kan bidra till en god användning i människans tjänst. Målet med projektet är att utveckla ett applicerbart förhållningssätt för ”hållbar AI” som förenar både teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga kunskaper.

Om projektet ”Ramverk för Hållbar AI"
I det flervetenskapliga projektet, som koordineras av AI Sustainability Center i Stockholm, arbetar datavetare, medicinare, jurister och samhällsvetare ihop. Dessutom ingår forskare från andra universitet, bland annat Linköpings universitet, KTH och Karolinska institutet. Telia, Google och advokatbyrån Cirio med flera ingår som industriella partners och Skatteverket, Stockholm och Malmö Stad som offentliga myndighetspartners.

Projektledare på LU-sidan är Stefan Larsson, Institutionen för teknik och samhälle och medforskare är Jonas Ledendal, institutionen för handelsrätt. Projektet finansieras i Steg 2 av Vinnovas program för s.k. Utmaningsdriven innovation (UDI). Stefan Larsson är också en av initiativtagarna till det universitetsövergripande samverkansinitiativet AIML (AI Lund).

Läs mer om projektet:
https://www.vinnova.se/p/ramverk-for-hallbar-ai/
https://portal.research.lu.se/portal/sv/projects/ramverk-foer-haallbar-…

Två andra, nya, AI-projekt som Stefan Larsson också ingår i:
https://www.lu.se/article/16-projekt-inom-ai-och-autonoma-system-far-an…
https://portal.research.lu.se/portal/en/projects/air-lund--artificially…

Kontakt

Stefan Larsson 
Fastighetsvetenskap - Universitetslektor, +46 46 222 71 58 
Institutionen för teknik och samhälle - Universitetslektor
stefan.larsson@lth.lu.se 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.