Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Experter inför COP26

Snart startar klimatförhandlingarna i Glasgow. Lunds universitet har många forskare som är insatta i frågor som kommer att diskuteras under COP26. Journalister får gärna kontakta forskarna nedan.

Forskare på plats i Glasgow som ackrediterade observatörer

 • Jasmine Livingston
  Klimatforskare som har fokus på processer och hur själva förhandlingarna går till, i synnerhet var vetenskapen kommer in i processen. jasmine [dot] livingston [at] cec [dot] lu [dot] se (jasmine[dot]livingston[at]cec[dot]lu[dot]se), 0046738943648
 • Billy Jones
  Doktorand och kulturvetare som utvärderar hur globala hållbarhetsmålen genomförs på lokal nivå, med fokus på hållbar markanvändning, landsbygdsutveckling, anpassning, resiliens och olika gruppers deltagande i beslutsfattande. william [dot] jones [at] kultur [dot] lu [dot] se, 072-1521733
 • Stefan Lechtenböhmer
  Professor i miljö- och energisystem som forskar om hur utsläppstunga industrier ska bli fossilfria. stefan [dot] lechtenbohmer [at] miljo [dot] lth [dot] se, 0049 178 183 7505
 • Natalia Rubiano Rivadeneira Doktorand som forskar om negativa utsläpp och klimaträttvisa. natalia [dot] rubiano_rivadeneira [at] lucsus [dot] lu [dot] se (natalia[dot]rubiano_rivadeneira[at]lucsus[dot]lu[dot]se), 076-5636515

 

Forskare som kan kommentera klimatrelaterade frågor

Klimatförändringarna

 • Markku Rummukainen professor i klimatologi och Sveriges representant i IPCC. Markku sitter också i regeringens klimatpolitiska råd, som utvärderar Sveriges klimatpolitik.
 • Natascha Kljun växthusgasflöden mellan land och atmosfär i ett förändrat klimat, skogens roll som kolsänka och källa för växthusgaser, skogsbränder.
 • Wilhelm May kan prata om extremväder och hur det är kopplat till klimat.
 • Raimund Muscheler på Geologiska institutionen kan förklara varför klimatförändringarna inte beror på naturliga variationer, solstormar och liknande.
 • Dan Hammarlund om naturliga klimat- och miljöförändringar under de senaste istiderna.
 • Paul Miller arbetar med klimatmodellering, kolcykeln, klimatförändringarna, vegetationsdynamik.
 • Margareta Johansson klimatförändringar i Arktis.
 • Cecilia Akselsson kolinlagring i mark och skog.
 • Anders Lindroth kolflöden i skogsekosystem, skogens kolbalans.
 • Hans Hanson klimatförändringarnas effekt på vattenstånd, kusterosion och översvämningar.

Klimat och biologisk mångfald

 • Henrik Smith expert på biologisk mångfald, klimat och hur de är sammanlänkade. Arbetar med biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, konsekvenser av markanvändning och EU:s jordbrukspolitik, CAP.
 • Yann Clough klimateffekter på jordbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Anna Persson expert på pollinatörer, biologisk mångfald och betydelsen av urban natur.
 • Mark V. Brady  miljöekonom som är expert på EU:s jordbrukspolitik, CAP, samt jordbruk, markfrågor och ekosystemtjänster.

Näringslivets roll i omställningen till fossilfritt samhälle

 • Susanne Arvidsson hållbarhetsrapportering och finansiell analys med hållbarhetsperspektiv, EU Green Deal och EU taxonomi. Ansvarig för rankingen av hållbara bolag i Dagens industri och Aktuell hållbarhet.
 • Fredrik N G Andersson nationalekonom med fokus på klimatomställning och EU:s klimatpolitik.
 • Lars J Nilsson forskar om näringslivets omställning till fossilfritt, energi- och klimatpolicy inom näringslivet.
 • Fredric Bauer klimatdriven innovation i energisystemet och tung industri, utvecklingen av hållbara och cirkulära system för produktion och användning av plast.
 • Max Åhman klimatpolicy kopplat till energi-, industri- och transportsektorn.
   

Styrning och politik

 • Luis Mundaca miljöekonomi och miljöpolitiska styrmedel, Coordinating Lead Author i IPCC-rapport.
 • Lena Neij policyfrågor kring hållbara energisystem och förnybara energikällor.
 • Johannes Stripple Hur samhället hanterar klimatförändringarna, samhällsstyrning, klimatförhandlingarna samt föreställningar om post-fossila framtider, fiktionens roll och klimatromaner.
 • Roger Hildingsson klimatpolitik och nationell styrning.
 • Carl Dalhammar styrning och miljöpolicys för konsumentprodukter, ekomärkning och offentlig upphandling.
 • Sanja Bogojevic expert på EU:s miljörätt.
 • Åsa Knaggård hur politiken hanterar vetenskaplig osäkerhet inom miljö- och klimatfrågor.
 • Ullrika Sahlin riskbedömning och hantering av osäkerhet i miljö- och klimatfrågor.
 • Kristina Jönsson legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål.
 • Magdalena Bexell legitimering, förankring och förverkligande av FN:s globala mål.

Klimatanpassning och klimaträttvisa

 • Kimberly Nicholas individuella livsstilsval relaterade till klimatförändringar, samt även insatt i hållbart jordbruk, vinproduktion, ekosystemtjänster och markanvändning.
 • Emily Boyd resiliens och klimaträttvisa i ett globalt perspektiv. Huvudförfattare i IPCC-rapport.
 • Martina Angela Caretta vatten och konfliktfrågor. Coordinating Lead Author i senaste IPCC-rapporten.
 • Mine Islar förnybar energi, klimaträttvisa och kollektiva åtgärder, biologisk mångfald, vetenskaplig expert för Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES.
 • Max Koch synergier och konflikter mellan miljöpolitik och socialpolitik, utmaningar för välfärdssamhället kopplat till klimatförändringar.
 • Alexander Paulsson hållbar ekonomi, rättvis omställning, gröna jobb och pengarnas betydelse för hållbarhet.
 • Alf Hornborg globala frågor kring hållbarhet och miljörättvisa.
 • Stefan Gössling turism och flygresande ur hållbarhetsperspektiv.
 • Mikael Klintman sociolog som forskar om varför människor inte tar till sig kunskap, vad är det som stoppar oss från att agera på klimatförändringar?
 • Tobias Linné forskar om medias rapportering av IPCC och andra internationella klimatmöten.

Klimatanpassning i urban miljö och samhällsrisker

 • Johanna Alkan Olsson klimatanpassning i urban miljö, naturbaserade lösningar, forskningens roll i policyprocesser.
 • Ebba Brink  synergier och konflikter kring klimatanpassning och riskreduktion.
 • Christine Wamsler urban omställning och styrning av stadsplanering.
 • Per Becker och Misse Wester forskar om hur samhället och människor hanterar risker, vad gör samhället resilient mot störningar och katastrofer, klimatanpassning.

Klimat och hälsa

Fler experter inom hållbarhetsfrågor
https://www.hallbarhet.lu.se/expertlistor-press-och-media

För fler kontaktuppgifter, skriv namnet i sökfältet högst upp på lu.se och välj sedan fliken "personal" längst t h.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.