Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Farm2Forest – hållbart jordbruk i en biobaserad framtid

Man i skog
Professor Yann Clough vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC och hans kollegor vid BECC har nyligen påbörjat forskningsprojektet Farm2Forest. Foto: Kennet Ruona

Forskning och samhälle i nära samverkan. Det är grunden för Farm2Forest som ska ge underlag för kommande reformer i den svenska och europeiska jordbruks- och skogsbrukspolitiken.

Tanken är att kombinera både ekonomiska och ekologiska data och modeller för att utvärdera olika framtidsscenarios för jordbruk i skogsbygder, som ytmässigt står för en betydande del av svenskt jordbruk.

Av Nina Nordh

– Jordbruket och skogsbruket är två sektorer som ofta betraktas var för sig. Samtidigt hänger de nära ihop. Både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv måste man se dem tillsammans.

Behöver vi ett annat sätt att odla på?

Det förklarar professor Yann Clough vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC. Han och kollegor vid BECC, ett av de strategiska forskningsområdena vid Lunds universitet, har nyligen påbörjat forskningsprojektet Farm2Forest.

Målet är att förstå vilka krav som samhällets stora utmaningar ställer på de areella näringarna som jord- och skogsbruk.

Hur möter vi ökade behov?

– Vi tar ofta landskapet för givet. I Farm2Forest hoppas vi kunna säga vilka förändringar man kan förvänta sig av ett ökat behov av biomassa till både livsmedel och bioenergi.

Idag är det fortfarande oklart hur mycket råvaror som kan mobiliseras från jord- och skogsbruket för produktion av biodrivmedel och liknande. Mycket hänger på vilka styrmedel som finns och att de som producerar råvarorna ändrar i sin produktion för att möta behovet, säger Yann Clough.

Hur jord- och skogsbruket sköts är i förlängningen också avgörande för den biologiska mångfalden och värden som människan får från naturens ekosystem, som till exempel pollinering av grödor, naturupplevelser och andra kulturella värden.

Andra sätt att odla på

– Alla har föreställningar om vad jord- och skogsbruket ska kunna bidra med i ett framtida biobaserat samhälle, men vad betyder det i praktiken?  Det handlar om komplexa processer, både ekonomiska och ekologiska. Behöver vi hitta andra sätt att odla på? Och blir de jordbruk som inte är lönsamma idag, lönsamma i framtiden? Kan vi hitta ett sätt att undvika miljömålskonflikter?

Gård på landet
Hur jord- och skogsbruket sköts är i förlängningen också avgörande för den biologiska mångfalden och värden som människan får från naturens ekosystem Foto: Shutterstock

Förändringar inom EU

I projektet Farm2Forest kommer forskare från olika områden tillsammans med företrädare för jord- och skogsbruk undersöka olika framtidsscenarios och vilka styrmedel som gör jord- och skogsbruken mest ekonomiskt attraktiva. Projektet har sin utgångspunkt i de förändringar som är på gång inom EU när det gäller jordbruksstödet, med Brexit och diskussioner om att reformera jordbruksstödet 2020–2023.

Hur jord- och skogsbruket sköts är i förlängningen också avgörande för den biologiska mångfalden och värden som människan får från naturens ekosystem.

– Målet är att resultatet från vårt projekt ska kunna användas som underlag för framtida jordbruks- och skogsbrukspolitik. Vi kommer att ta fram en ekologisk-ekonomisk modell för hur jordbruk i skogsbygder påverkas av olika styrmedel, och hur detta i sin tur påverkar ekonomin och miljön. Dessutom kommer workshops att hållas med olika intressenter för att vi ska veta att vi har fångat upp rätt frågor, säger Yann Clough.