Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fem råd för en god organisationskultur

Porträtt av kvinna.
– En god organisationskultur är full av liv och förmår omfamna en mångfald av idéer och värderingar. Låt oss ha ett öppet samtal, med fokus på beteenden i vardagen. Hur vi bemöter varandra betyder allt, säger Louise Bringselius. Foto: Kennet Ruona

Louise Bringselius är universitetslektor och docent i företagsekonomi och aktuell med boken: Vägar till en god kultur – Tillit, lärande och etik. För att skapa en god organisationskultur vid Lunds universitet behöver vi styra mindre och lyssna mer, menar hon.

1. Ta reda på hur studenter och andra intressenter upplever vår kultur

Fråga och lyssna! De kan ha en helt annan upplevelse än vi tror. Hur klarar vi på Lunds universitet vårt uppdrag och vad behöver vi göra annorlunda?

2. Anpassa styrningen utifrån anställdas feedback om ­etiska dilemman

Kultur kan inte isoleras från frågor om styrning, uppföljning, strukturer och arbetsprocesser. Därför behöver ledning och chefer lyssna på personalens berättelser om exempelvis målkonflikter. Styrningen ska skapa förutsättningar för en god kultur.

3. Välkomna de oppositionella!

En god kultur är en kultur som tillåter många personlig­heter och åsikter och som ständigt utvecklas genom nya idéer. Välkomna därför mångfalden och lyssna på de oppositionella, även om du inte alltid håller med dem. Det är viktigt att skilja på kultur och varumärke. När det blir viktigare att vara lojal mot varumärket än att vara det mot verksamheten uppstår lätt en tystnadskultur.

4. Begränsa inte kulturarbetet till att handla om ord

Några enstaka värdeord fångar sällan de målkonflikter och dilemman som organisationen kan ställas inför. Utgå från etablerade etiska principer i samhället, exempelvis i lagstiftningen. Lunds universitets strategiska plan har formulerats med detta i åtanke, då den utgår ifrån breda principer som gäller universitet över hela världen samt grundläggande rättsprinciper.

5. Alla har ett ansvar!

Ledningen har det formella ansvaret för kulturen, men i praktiken är alla medarbetare ständiga medskapare, inte minst genom hur vi beter oss mot andra. För att kulturen ska bli bra räcker det inte med fina värdeord, utan vi behöver diskutera hur vi agerar och förhåller oss till varandra i vardagen.

Läs fler goda råd och mer om boken här.

Om LUM

Lunds universitets magasin LUM utkom första gången 1968. Den tryckta tidningen utkommer idag med 6 nummer per år och når samtliga anställda. Jan Olsson är redaktör och Eva Johannesson är ansvarig utgivare. 

Kontakta LUM:s redaktion

LUM in English