Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flera lundaforskare bekämpar covid-19 med stöd från SciLifeLab

Händer med plasthandskar håller i ett litet provrör.

SciLifeLab har tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under våren lanserat ett omfattande nationellt program med 67 forskningsprojekt kring covid-19. Syftet är att bekämpa coronapandemin och sammanlagt får projekten dela på 50 miljoner kronor. Vid Lunds universitet har sex forskningsprojekt fått del av anslaget.

- Många av våra forskare har snabbt ställt om sin forskning för att på bästa sätt hjälpa samhället i den svåra situation vi befinner oss i, enom forskning om covid-19 och dess konsekvenser för oss som individer och samhället. Detta nationella program är ett mycket välkommet initiativ från SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ger oss möjlighet att starta nya projekt. Bredden på forskningsprojekten visar att forskare med väldigt olika bakgrund och specialiteter kan vara med och bidra, säger Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.

 • För att kunna studera hur covid-19 utvecklas över tid i befolkningen upprättas nu en biobank med stöd från SciLife Lab. Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och Medicinsk service i Region Skåne.
  Projekt: “Establishing a biobank of clinical specimens for studying evolution of viral diversity and development of immune response, including inflammation, seroprevalence and protective antibodies, in SARS-Cov2 infection” (Biobank och Research project).
  Ansvarig: Patrik Medstrand, Medicinska fakulteten.

  Läs mer: Upprättar en biobank med kliniska prover som rör covid-19

   
 • Fortfarande är okunskapen stor kring varför vissa som drabbas av covid-19 utvecklar allvarligt sjukdomstillstånd medan andra får en mildare variant av sjukdomen. I detta forskningsprojekt kartlägger därför forskarna vilka risk- och friskfaktorer som är kopplade till insjuknande i covid-19.
  Projekt: A biomarker-based approach to rapidly identify COVID-19 patients at high risk of severe disease and mortality at 3 emergency departments in Region Skåne.
  Ansvarig: Toralph Ruge, Medicinska fakulteten.
  Läs mer: Markörer som påverkar sjukdomsförloppet vid covid-19

   
 • Vår kropp har en hel repertoar av antikroppar som hjälper immunförsvaret att känna igen ämnen som är på väg att infektera kroppen. Ett stort problem är att vårt immunförsvar inte känner igen viruset som orsakar covid-19. Pontus Nordenfelt och hans kollegor kommer därför studera antikroppar från tillfrisknade patienter för att med hjälp av dessa ta fram nya behandlingar.
  Projekt: Neutralizing human B-cell derived monoclonal antibodies to SARS-CoV-2
  Ansvarig Pontus Nordenfelt, Medicinska fakulteten.
  Läs mer: Monoklonala antikroppar som behandling vid svår covid-19-sjukdom

   
 • Det är stora variationer mellan olika arters lungor, vilket begränsar möjligheten att studera hur en covid-19-infekterad lunga svarar på olika läkemedel. Det hoppas Darcy Wagner nu lösa med hjälp av en human lungvävnadsmodell.
  Projekt: Human precision cut lung slices as an ex vivo model for studying SARS-CoV2 infection and identifying potential therapies

  Ansvarig: Darcy Wagner, Medicinska fakulteten
  Läs mer: Covid-19-behandling söks i studier på human lungvävnadsmodell
   
 • Över hela världen pågår nu intensiv forskning om covid-19. Bara under första veckan i maj i år publicerades 4 000 vetenskapliga artiklar om sjukdomen –  en mängd som gör det svårt för vårdpersonal, beslutsfattare och forskare att hålla sig uppdaterad. Sonja Aits och hennes forskargrupp utvecklar nu textanalysverktyg som använder artificiell intelligens för att hitta relevant information.
  Projekt: Artificial intelligence-based knowledge curation to direct COVID-19 research and public health efforts.
  Ansvarig: Sonja Aits, Medicinska fakulteten
  Läs mer: AI ska hitta rätt bland all covid-forskning
   
 • Antikroppar är avgörande proteiner i vårt försvar mot infektioner. COVID-19 pandemin har verkligen lyft fram antikroppars betydelse både för diagnostisering av genomgången infektion, och som möjlig markör för immunitet mot sjukdomen. Vi vill ju alla ha ett skydd mot denna farsot. Vårt projekt är ett samarbete mellan forskargrupper vid de tekniska och medicinska fakulteterna vid Lunds universitet, Region Skåne, KTH och Karolinska institutet. Vi använder genteknologi för att isolera mänskliga antikroppar riktade mot viruset och vi studerar antikroppars möjlighet att bekämpa infektionen. Avsikten är beskriva hur antikroppar kan hjälpa oss i försvaret mot sjukdomen och att utforma analyser så att de verkligen mäta antikroppars förmåga att skydda oss mot sjukdomen, något som inte minst blir avgörande när vaccinationsprogram mot viruset väl startar.
  Projekt: Human antibodies against the SARS-CoV-2 spike protein
  Ansvarig: Mats Ohlin, Lunds Tekniska Högskola, LTH
  Länk till Mats Ohlins sida i Lunds universitets forskningsportal
Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.