Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Föreläsningsserien Framtidens arbetsliv – nu på nätet

Framtidens arbetsliv. Illustration Catrin Jacobsson

Nu finns möjlighet att via nätet ta del av tankesmedjan LU Futuras välbesökta föreläsningsserie från hösten 2019. Den baserade sig på tre samhällsomdanande trender av betydelse för arbetsmarknad och arbetsliv: digitalisering, en åldrande befolkning och ökad globalisering. I viss mån är dessa fenomen relaterade. Det är dock oklart vilka konsekvenser de har för framtidens arbetsliv.

Serien tog upp följande frågeställningar:

  • Vilka arbeten försvinner och vilka tillkommer i och med digitaliseringen? Vilka blir vinnare/förlorare och vem är bäst rustad för förändringarna?
     
  • Med en åldrande befolkning både kan och måste vi jobba längre upp i åldrarna för att klara välfärden, men då måste vi också bli bättre på att se till äldre arbetstagares kompetenser och behov, exempelvis i termer av arbetsmiljö. I viken mån måste även lagar och social infrastruktur ses över?
     
  • Ökad globalisering och migration har förändrat språksituationen i världen och i Sverige – mellan 150 och 200 språk talas idag i landet samtidigt som engelska ensamt kommit att bli det dominerade globala språket. Vad får parallell en- och mångspråkighet för konsekvenser för arbetslivet?

Se inspelningar och sammanfattningar från de tre föreläsningstillfällena:

 

Maria Stanfors, Jenny Julén Votinius och Jonas Granfeldt
Professorerna Maria Stanfors, Jenny Julén Votinius och Jonas Granfeldt. Medlemmar i LU Futura och arrangörer av föreläsningsserien Framtidens arbetsliv. Foto: Jenny Loftrup

När tankesmedjan LU Futura drog igång för snart två år sedan intervjuades deltagarna om vilka som enligt dem var de viktigaste framtidsfrågorna.

Läs intervjuer med arrangörerna: