Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare har hittat tio miljarder år gamla spökstjärnor från uppäten galax

Illustration av två galaxer som smälter samman.
Forskare har observerat tio miljarder år gamla spökstjärnor från en idag uppäten bebisgalax. På bilden syns två galaxer som smälter samman. Illustration: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva

Astronomer i Lund har hittat en grupp stjärnor i Vintergatans disk som med största sannolikhet kommer från en hittills okänd bebisgalax som slukades av Vintergatan för drygt tio miljarder år sedan. Sådana stjärnor har aldrig tidigare påträffats i galaxdisken.

Efter big bang för 13,8 miljarder år sedan var världsrymden ett veritabelt vilda västern. Stjärnor bildades inuti enorma gasmoln som kolliderade och smälte samman till större och större moln. Men efter några miljarder år av rymdkaos började galaxembryona bli mer stabila för att med tiden utvecklas till välordnade spiralgalaxer, som Vintergatan. I en ny studie om Vintergatans tillblivelse, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Astrophysical Journal, har ett forskarlag i Lund gjort ett nytt häpnadsväckande fynd.

Vi har hittat spår av en mindre galax som slukats av Vintergatan. Denna intergalaktiska relik gav sig indirekt till känna genom en population tio miljarder år gamla stjärnor i Vintergatans disk. Det är första gången man hittat så gamla stjärnor som visar tecken på att komma från en annan galax, säger Diane Feuillet, astronomiforskare vid Lunds universitet och den som lett studien.

Bildats i slukad bebisgalax

Med hjälp av data som samlades in under stjärnkartläggningen APOGEE (Apache Point Observatory Galactic Evolutionary Experiment) kunde forskarna identifiera de aktuella stjärnorna. Eftersom de tio miljarder år gamla himlakropparna visade sig ha en annan grundämnessammansättning, med högre halter av järn och lägre halter av aluminium än vad som är standard för stjärnor i Vintergatans disk, kunde forskarna slå fast att de måste ha bildats i en betydligt mindre galax än Vintergatan. Tack vare data från rymdteleskopet Gaia kunde forskarna sedan beräkna de aktuella stjärnornas banor.

Vi vet redan att Vintergatan har slukat andra mindre galaxer. Men detta är det första beviset på att stjärnor från sådana galaxer hamnat i Vintergatans disk. Vi blev väldigt förvånade, säger Sofia Feltzing, en av medförfattarna till studien.

Viktig kunskap för astronomer

Vintergatan består av tre stora delar: en disk (där vår sol finns), en halo och en central del. I halon har astronomer sedan länge kunnat identifiera stjärnor som kommer från andra galaxer. Till exempel har Gaia-satelliten visat att en större galax – Gaia Enceladus – föll in för cirka tio miljarder år sedan. Den nya studien visar för första gången att det även i Vintergatans disk finns reliker efter andra, urgamla galaxer.

Resultaten kommer att bli användbara för de modeller av galaxbildning som världens astronomer arbetar med. Studien visar också på vår galax turbulenta historia och att stjärnor som rör sig som vår sol kan komma från andra galaxer, säger Diane Feuillet.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Astrophysical Journal: An old, metal-rich accreted stellar component in the Milky Way stellar disk”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.