Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare har kartlagt tusenåriga temperaturförstärkningar i Arktis

Bild på isflak i Norra ishavet.
Forskare har kartlagt Arktis klimatförändringar under det senaste millenniet. Foto: NASA/Kathryn Hansen

Förståelse för hur temperaturen förändrats genom historien hjälper forskare att dra viktiga slutsatser om framtidens klimat. I en ny studie har svenska och kinesiska klimatforskare lyckats lägga ett tusenårigt pussel över Arktis historiska temperaturförändringar.

Under de senaste decennierna har temperaturerna i Arktis stigit 2–3 gånger snabbare än den globala medeltemperaturen. Fenomenet kallas arktisk förstärkning och innebär att klimatförändringar i Arktis sker snabbare än på andra platser på norra halvklotet. Det finns dock endast ett fåtal, bristfälliga mätningar av temperaturförändringar i Arktis från 1900-talets början, vilket leder till stora osäkerheter i uppskattningar av arktisk förstärkning. Och hur det sett ut ännu längre tillbaka i tiden har varit höljt i dunkel; det finns helt enkelt inte tillräckligt med instrumentella data som är äldre än 100 år. Denna kunskapslucka blev startskottet för ett svensk-kinesiskt forskningsprojekt som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Med hjälp av proxydata från bland annat iskärnor, sjösediment och årsringar i träd samt en ny teknik som kallas paleoklimat-dataassimilering har vi lyckats få fram helt ny information om hur Arktis temperaturer förändrats under de senaste 1 000 åren, säger Hans Chen, klimatforskare vid Lunds universitet.

Ger en klarare bild

Studien visar att temperaturförändringarna i Arktis, under det senaste millenniet, varit 1.2–2.1 gånger starkare än förändringarna i medeltemperatur på norra halvklotet. Styrkan på förstärkningen har varierat på tidsskalor på några decennier, vilket i studien kopplades till ytvattentemperaturer i Atlanten och uppvärmningen orsakad av antropogena utsläpp av växthusgaser. Forskarna kan slå fast att förstärkningen är en naturlig del av klimatsystemet och inte enbart en följd av global uppvärmning.

Arktisk förstärkning kan påskynda globala klimatförändringar genom utsläpp av metan och koldioxid från den tinande tundran. Att förstå fenomenet historiskt hjälper oss att få en klarare bild av hur temperaturerna kommer att förändras framgent, säger Hans Chen.

Bättre prognoser

På sikt hoppas forskarlaget att deras analyser ska kunna användas praktiskt för att göra nya och säkrare klimatprognoser för Arktis.

Arktis är en avlägsen plats med relativt få invånare, men klimatförändringarna där kan spela en betydande roll både för klimatet i Norden och det globala klimatsystemet. Konceptet arktisk förstärkning är viktigt i debatten om klimatförändringar, säger Hans Chen.

Förutom Lunds universitet har Göteborgs universitet och Chinese Academy of Sciences deltagit i arbetet.

Studien publiceras i tidskriften Nature Communications: Arctic amplification modulated by Atlantic Multidecadal Oscillation and greenhouse forcing on multidecadal to century scales”

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.