Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskarskolan Agenda 2030 och Moderna Museet möts i nytänkande samtal om naturen

Dansare håller i växter under performance
MONSTRA - performance av Elisabete Finger & Manuela Eichner. Foto: Debby Gram

Nutidsmänniskans distans till naturen gör att vi riskerar att missa naturens läkande kraft och bli mer oengagerade i miljö- och klimatrelaterade problem. Den nya Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet ordnar ett seminarieprogram med Moderna Museet Malmö där forskare, konstnärer, filosofer och andra diskuterar hur vårt förhållande till naturen kan bidra till en mer eller mindre hållbar värld.

Utställningen Sensing Nature from Within visas på Moderna Museet Malmö under september 2019 – mars 2020 och består av en internationell konstutställning samt ett program med föreläsningar, samtal och performances. Flera hållbarhetsforskare från Lunds universitet medverkar i seminarieprogrammet.

Under det inledande seminariet på torsdag, på temat Om samhörigheten mellan människa och berg, sammanförs Jonna Bornemark, professor i filosofi och uppmärksammad författare, med konstnären Hanna Ljungh som utforskar relationen mellan den mänskliga kroppen och materian. Ekologen Pella Larsdotter Thiel leder samtalet om mänsklighetens avskärmande från och närmande till naturen.

Den nya Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet, som etablerades tidigare i år, är en stor och unik satsning från Lunds universitets sida genom vilken man vill bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen och FNs Agenda 2030. Nyanställda doktorander vid alla fakulteter ska relatera sina respektive ämnesområden till de globala målen. Tvärvetenskapliga kurser och aktiviteter arrangeras genom forskarskolan och nytänkande samarbeten utvecklas för att lyfta den hållbarhetsforskning som redan bedrivs vid universitetet. Seminarieprogrammet i samarbete med Moderna Museet Malmö är ett sätt att sprida hållbarhetsforskningen på nya arenor.

Tid och plats

Det första seminariet Om samhörigheten mellan människa och berg hålls den 21 november kl 16-18, följt av after work i museets café. Alla seminarier hålls på Moderna Museet i Malmö.

Biljetter

Fri entré. P.g.a. ett stort intresse har ytterligare ett antal förbokningsbara biljetter släppts till det första seminariet. Övriga platser släpps enligt först-till-kvarn när insläppet öppnar, 20 minuter innan seminariet börjar. Dessa platser går inte att förboka.

Kontakt

Stina Johannesson, kommunikatör Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet, stina [dot] johannesson [at] cec [dot] lu [dot] se, 076-125 76 13

Kristina Jönsson, koordinator Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se, 046-222 89 43

Mer information

Om seminariet Om samhörigheten mellan människa och berg, 21 november: https://www.modernamuseet.se/malmo/sv/aktiviteter/sensing-nature-from-within-om-samhorigheten-mellan-manniska-och-berg  

Om utställningen Sensing Nature from Within och det tillhörande seminarieprogrammet:
https://www.lu.se/event/sensing-nature-from-within-konstutstallning-och-seminarier-pa-moderna-museet-malmo

Om Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet:
https://www.sustainability.lu.se/agenda-2030-graduate-school 


Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet är en unik och global forskarskola och samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, hållbarhet och Agenda 2030.

Kontakt

För mer information kontakta

Stina Johannesson, kommunikatör Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet, stina.johannesson@cec.lu.se, 076-125 76 13 eller

Kristina Jönsson, koordinator Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet, kristina.jonsson@svet.lu.se, 046-222 89 43

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.