Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Framtidens innovationer prisbelönad

Alla pristagarna

Under onsdagskvällen delades Lunds universitets och Sparbanksstiftelsen Finns pris för framtidens innovationer ut. Tre forskar- och tre studentprojekt fick ta emot ära, applåder och totalt 225 000 kronor.

Det var första året som Lunds universitet och Sparbanksstiftelsen Finn delade ut priset. Tävlingen var öppen för alla studenter och anställda vid Lunds universitet. 77 bidrag kom in och ett fåtal valdes ut för att pitcha för och intervjuas av en namnkunnig jury. Konkurrensen var stenhård. När vinnarna presenterades i samband med Lunds universitets årliga innovationskickoff stod Olov Sterner och Sophie Manner som segrare i kategorin anställd för ett projekt som i framtiden kan ge en säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner – ett utbrett problem som drabbar tre fjärdedelar av alla kvinnor någon gång i livet.

I studentkategorin blev det en rafflande uppgörelse. Juryn kunde omöjligt utse en vinnare och Sparbanksstiftelsen Finn ordnade raskt fram ytterligare ett förstapris. Vinnare blev Frida McCabe och Linn Wrangmark för projektet ”IV-bracelet” tillsammans med Hanne Pålssons trygghetslarm ”Vevios – för en tryggare vardag”.

– Vi i juryn är rutinerade men aldrig tidigare har vi sett så hög kvalitet på de tävlande bidragen som det här året. Presentationerna från studenterna fullständigt golvade oss, säger styrelseproffset och jurymedlemmen Charlotta Falvin.

Syftet med priset är att uppmärksamma och premiera de innovativa idéer som ett sätt att nyttiggöra all den kunskap som finns vid universitetet. Sparbanksstiftelsen Finn är ny sponsor och priset passade väl in i stiftelsens engagemang.

– Vi tvekade aldrig för det här projektet, det ligger så väl i linje med våra ambitioner. Som ägare till en lokal sparbank vill vi hela tiden bidra till att vår region utvecklas. Vad passar då bättre än att uppmuntra och uppmärksamma innovation? säger Magnus Månsson, vd för Sparbanksstiftelsen Finn, ägare till Sparbanken Skåne.

Den konstgjorda njuren, ultraljudstekniken och Bluetooth är alla exempel på uppfinningar som är sprungna ur Lunds universitet och som öppnat nya dörrar för miljoner människor världen över. Men när universitetet nu firar 350 år är det alltså inte bara upptäckter från förr i fokus.

– Det har varit oerhört glädjande att se så många bidrag och så många riktigt bra idéer. Jag är övertygad om att vi kommer se mer av flera av de här projekten i framtiden, säger Linus Wiebe, innovationsdirektör vid Lunds universitet.

 

Om pristagarna

Kategori Anställd


Olov Sterner och Sophie Manner

”Säker och effektiv behandling av vaginala svampinfektioner”

Vaginala svampinfektioner är ett stort problem som drabbar cirka 75% av alla kvinnor någon gång i livet. Många får dessutom återkommande besvär som inte bara påverkar livskvaliteten negativt utan också medför problem med en snabbt ökande resistensutveckling mot antibiotika. Genom tvärvetenskaplig forskning har fyra forskare identifierat en substans som stoppar svampen, och det är dessutom en substans som förekommer naturligt i alla organismer och som är godkänd som livsmedelstillsats.

Jakob Löndahl och Per Wollmer

”AiDA, Airspace Dimension Assessment”

KOL är enligt WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt, och utbredningen ökar. Samhällets kostnader för KOL beräknas bara i Sverige till nästan 10 miljarder kronor om året. Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för effektiv behandling, men idag kan KOL ibland fortskrida långt utan att ge utslag i mätningar med vanliga diagnostiska metoder. AiDA är en ny metod som på ett enda andetag kan mäta förändringar i lungvävnaden, och som kan hitta även tidiga stadier av lungsjukdom. Dessutom är tekniken billigare, snabbare och enklare än de som finns att tillgå idag.

Emanuel Smeds, Niklas Ortenlöf och Magnus Gram

”Antibiotika 2.0 – biologiskt aktiv endast inne i kroppen”

Resistenta bakterier blir ett allt större problem. Våra antibiotikarester hamnar i avloppsvattnet och i förlängningen i naturen, vilket bidrar till att också sjukdomsframkallande bakterier utvecklar resistens. MRSA – en typ av stafylokocker – är en av de värsta resistenta bakterierna, som exempelvis orsakar en femtedel av allvarliga fall av blodförgiftning, en mycket farlig och mycket kostsam sjukdom. I detta projekt utvecklas en typ av antibiotika som inuti kroppen angriper de sjukdomsframkallande stafylokockerna men utanför kroppen saknar antibiotikan effekt. De potentiella fördelarna är flera: stora besparingar i lidande och kostnader och en minimal risk för resistensutveckling.

Kategori Student


Frida McCabe och Linn Wrangmark

”IV-bracelet”

Under en intravenös behandling kan en patient ha en nål eller en plastkateter i armen i upp till 24 timmar. Om nålen rör sig kan det kännas både obehagligt och ge upphov till inflammation i kärlet, och rycks den ut måste patienten stickas om. För att försöka hålla slangar på plats tejpas de ofta fast på patientens arm, men det är en inte helt säker metod som dessutom kan ge upphov till allergiska reaktioner. IV-bracelet är ett armband där slangarna enkelt fästs så att patienten kan röra sig mer fritt. Armbandet passar de flesta handledsstorlekar och behandlingar utan justering och tar bara ett par sekunder att få på plats. En enkel lösning på ett för sjukvården erkänt problem.

Hanne Pålsson

”Vevios – för en tryggare vardag”

Trygghetslarm har sedan 70-talet givit äldre en ny frihet och trygghet. Men dagens trygghetslarm har sina brister, till exempel fungerar de bara i hemmet. Vevios är ett trygghetslarm som bygger på trådlös mobilteknik och som därför fungerar överallt. Tekniken är samlad i ett armband med en enkel och stilren form. Med hjälp av ett ”panikgrepp” som minskar risken för feltryck, aktiverar brukaren larmet, som skickar ut positionen till de förutbestämda mottagarnas telefoner. Eftersom mikrofon och högtalare finns integrerade i armbandet kan brukaren hålla kontakt tills hjälpen nått fram. Vevios kombinerar avancerad teknik med design, ergonomi och återkoppling.

Sofie Woge

”Tendo – For people, not symptoms”

Drygt 5 % av jordens befolkning lider av en grepprelaterad funktionsnedsättning, exempelvis på grund av reumatism, stroke eller förslitningsskador. De hjälpmedel som finns är ofta klumpiga, dyra och resulterar ofta i en passivitet av den egna muskulaturen – något som leder till en svagare och därmed sjukare brukare. Tendo är ett robotstyrt greppverktyg som träs på handen likt en handske. Med Tendo kombineras artificiell styrka med träning och ger därmed både frihet och rehabilitering. Tendo är skapad med användaren i fokus – den är för människor, inte symptom.

Om priset

Lunds universitet och Sparbanksstiftelsen Finns pris för framtidens innovationer vill främja och uppmuntra nyttiggörande av kunskap vid universitetet. Tävlingen är öppen för alla anställda och studerande vid Lunds universitet och idéer och projekt inom alla discipliner är välkomna, så länge de inte ännu nått kommersiell fas.

Idéer i ett tidigt skede prioriteras och bedöms på hur stark den framtida innovationen kan bli. Juryn letar efter innovationshöjd, nyhetsvärde samt kommersiella möjligheter och/eller samhällsnytta. I de två kategorierna Anställd respektive Student delas ett förstapris och två hederpriser ut vardera. Den totala prissumman är 200 000 kronor, som delas ut av Sparbanksstiftelsen Finn. Juryn består av:

  • Charlotta Falvin, styrelseproffs
  • Sarah Fredriksson, Genovis
  • Christer Fåhreaus, entreprenör
  • Nicholas Jacobsson SLU Holding, tidigare Industrifonden
  • Kristina Jarring-Lilja, professionell styrelseledamot
  • Elin Sandström, Sparbanken Skåne
  • Mårten Öbrink, Minc.

Om Sparbanksstiftelsen Finn

Sparbanksstiftelsen Finn (tidigare Sparbanksstiftelsen Öresund) är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.