Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Full pott för Lunds universitets kvalitetssäkring av utbildning

Universitetshuset foto Kennet Ruona
Foto på Universitetshuset i Lund Foto: Kennet Ruona

Lunds universitet får full pott när Universitetskanslersämbetet, UKÄ, bedömt universitetets kvalitetssäkringsarbete på utbildningarna. Det gäller utbildning på alla nivåer.

Sedan hösten 2020 har universitetet arbetat med den nationella lärosätesgranskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomför av det systematiska kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning på alla nivåer. Granskningen sker var sjätte år.

Bedömningsgrunderna täcker in diverse frågor kopplade till kvalitet, exempelvis processer för uppföljning, studentstöd, regelbundna granskningar av utbildningar och studenters och doktoranders möjligheter till inflytande över sin utbildning.

UKÄ ger Lunds universitet grönt ljus och full pott på samtliga 19 bedömningsgrunder, något som få högskolor och universitet når upp till.

- Alla medarbetare, doktorander och studenter är värda en eloge för sitt kunnande och det engagemang de visar för att utveckla utbildningskvaliteten. Vi är mycket glada över att UKÄ värdesätter och har förtroende för det arbete som har lagts ner, säger prorektor Lena Eskilsson.

Varje lärosäte och UKÄ har gemensamt ansvar för att lärosätets utbildningar håller hög kvalitet. Lärosätena utformar sina egna kvalitetssäkringssystem och UKÄ har i uppdrag att säkerställa att universitetets kvalitetssäkringsarbete fyller den funktion det ska göra.

-Lunds universitet har ett mycket gediget kvalitetssäkringsarbete som pågått under många år. Här finns väletablerade processer för att inrätta nya utbildningsprogram och regelbundna  kvalitetsdialoger som utgör en bra grund för att fortsätta utveckla andra processer, säger prorektor Lena Eskilsson

Lärosätesgranskningen kan utmynna i tre omdömen: godkänt kvalitetssäkringsarbete, godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. UKÄ har gett Lunds universitet det högsta omdömet ”godkänt kvalitetssäkringsarbete” i samtliga bedömningsgrupper.


- Men det innebär inte att vi nöjer oss. UKÄ pekar på några områden som kan utvecklas och det är områden som vi även själva identifierat. Det gäller till exempel att kvalitetssystemet för forskarutbildningen ska vara lika grundligt genomarbetad som för grundutbildningen, säger Lena Eskilsson.

Läs mer om UKÄ:s utvärdering på Utbildningskollen